INSTITUT FOR SKANDINAVISKE SPROG OG LITTERATURER
M N S EStudenterrepr
Repr
Mátyás Gábor Major (dansk)
Barbara Simon (svensk)
Gergő Szamosvári (norsk)