INSTITUT FOR SKANDINAVISKE SPROG OG LITTERATURER
M N S EBA-uddannelsen i skandinavistik på germanistik startedes for første gang i september 2006 som en direkte konsekvens af Bologna-processen. Studenterne forventes at afslutte studierne inden for 6 semestre med en kandidateksamen, hvorefter de har mulighed for at forts