INSTITUT FOR SKANDINAVISKE SPROG OG LITTERATURER
M N S EBA minor i skandinavistik er en uddannelse, som giver grundl
Liste over alle BA minor kurser
    BBN-SKD-101 Dansk 1A
    BBN-SKN-101 Norsk 1A
    BBN-SKS-101 Svensk 1A
    BBN-SKD-102 Dansk 1B
    BBN-SKN-102 Norsk 1B
    BBN-SKS-102 Svensk 1B
    BBN-SKD16-103 Dansk 1C
    BBN-SKN16-103 Norsk 1C
    BBN-SKS16-103 Svensk 1C
    BBN-SKD16-104 Dansk 1D
    BBN-SKN16-104 Norsk 1D
    BBN-SKS16-104 Svensk 1D
    BBN-SKA-141 Nordisk historie 1.
    BBN-SKA-151 De nordiske lande 1.
    BBN-SKD16-105 Dansk 2A
    BBN-SKN16-105 Norsk 2A
    BBN-SKS16-105 Svensk 2A
    BBN-SKD16-106 Dansk 2B
    BBN-SKN16-106 Norsk 2B
    BBN-SKS16-106 Svensk 2B
    BBN-SKD16-107 Dansk 2C
    BBN-SKN16-107 Norsk 2C
    BBN-SKS16-107 Svensk 2C
    BBN-SKD16-108 Dansk 2D
    BBN-SKN16-108 Norsk 2D
    BBN-SKS16-108 Svensk 2D
    BBN-SKA-142 Nordisk historie 2.
    BBN-SKA-152 De nordiske lande 2.
    BBN-SKD16-201 Dansk 3A
    BBN-SKN16-201 Norsk 3A
    BBN-SKS16-201 Svensk 3A
    BBN-SKD16-202 Dansk 3B
    BBN-SKN16-202 Norsk 3B
    BBN-SKS16-202 Svensk 3B
    BBN-SKD16-203 Dansk 3C
    BBN-SKN16-203 Norsk 3C
    BBN-SKS16-203 Svensk 3C
    BBN-SKD16-221 dan
    BBN-SKN16-221 dan
    BBN-SKS16-221 dan
    BBN-SKD16-311 dan
    BBN-SKN16-311 dan
    BBN-SKS16-311 dan
    BBN-SKA11-331 dan
    BBN-SKD16-204 dan
    BBN-SKN16-204 dan
    BBN-SKS16-204 dan
    BBN-SKD16-205 dan
    BBN-SKN16-205 dan
    BBN-SKS16-205 dan
    BBN-SKD16-206 dan
    BBN-SKN16-206 dan
    BBN-SKS16-206 dan
    BBN-SKD16-222 dan
    BBN-SKN16-222 dan
    BBN-SKS16-222 dan
    BBN-SKD16-312 dan
    BBN-SKN16-312 dan
    BBN-SKS16-312 dan
    BBN-SKA11-341 dan
    BBN-SKD16-313 dan
    BBN-SKN16-313 dan
    BBN-SKS16-313 dan
    BBN-SKA11-351 dan
    BBN-SKD16-314 dan
    BBN-SKN16-314 dan
    BBN-SKS16-314 dan
Liste over alle BA minor kurser med kursusindhold
BBN-SKD-101 Dansk 1A
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 2 points, arbejdssprog: dansk)
/dan, forudsætning --/


BBN-SKN-101 Norsk 1A
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 2 points, arbejdssprog: norsk)
/dan, forudsætning --/


BBN-SKS-101 Svensk 1A
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 2 points, arbejdssprog: svensk)
/dan, forudsætning --/


BBN-SKD-102 Dansk 1B
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 2 points, arbejdssprog: dansk)
/dan, forudsætning --/


BBN-SKN-102 Norsk 1B
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 2 points, arbejdssprog: norsk)
/dan, forudsætning --/


BBN-SKS-102 Svensk 1B
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 2 points, arbejdssprog: svensk)
/dan, forudsætning --/


BBN-SKD16-103 Dansk 1C
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 1 point, arbejdssprog: dansk)
/dan, forudsætning --/


BBN-SKN16-103 Norsk 1C
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 1 point, arbejdssprog: norsk)
/dan, forudsætning --/


BBN-SKS16-103 Svensk 1C
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 1 point, arbejdssprog: svensk)
/dan, forudsætning --/


BBN-SKD16-104 Dansk 1D
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 1 point, arbejdssprog: dansk)
/dan, forudsætning --/


BBN-SKN16-104 Norsk 1D
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 1 point, arbejdssprog: norsk)
/dan, forudsætning --/


BBN-SKS16-104 Svensk 1D
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 1 point, arbejdssprog: svensk)
/dan, forudsætning --/


BBN-SKA-141 Nordisk historie 1.
(prøve, 1 time om ugen, 2 points, arbejdssprog: ungarsk)
/dan, forudsætning --/
Skandinaviens historie fra begyndelsen til 1500-tallet. De første mennesker i Skandinvien. Skriftlige kilder, kildernes klassifikation og evaluering. Vikingetiden. Vikingernes, normændenes og normannernes stater. Staternes stabilisering i Skandinavien. Feudalismens specielle nordiske udgave. Sociale strukturer i Skandinavien i det 12-13. århundrede. Danmarks førende rolle i Skandinavien, den økonomiske baggrund. Den Nordiske Union og Sveriges forsøg på at blive selvstændig.


BBN-SKA-151 De nordiske lande 1.
(prøve, 1 time om ugen, 2 points, arbejdssprog: ungarsk)
/dan, forudsætning --/
De skandinaviske landes geografi. Samfundsforhold, statsform, økonomiske (industrielle og finansielle forhold), systemet i de offentlige institutioner, trafik og vejnet, kommunikation og medier, rets- og forsvarssystem.


BBN-SKD16-105 Dansk 2A
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 2 points, arbejdssprog: dansk)
/dan, forudsætning 101-104/


BBN-SKN16-105 Norsk 2A
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 2 points, arbejdssprog: norsk)
/dan, forudsætning 101-104/


BBN-SKS16-105 Svensk 2A
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 2 points, arbejdssprog: svensk)
/dan, forudsætning 101-104/


BBN-SKD16-106 Dansk 2B
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 2 points, arbejdssprog: dansk)
/dan, forudsætning 101-104/


BBN-SKN16-106 Norsk 2B
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 2 points, arbejdssprog: norsk)
/dan, forudsætning 101-104/


BBN-SKS16-106 Svensk 2B
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 2 points, arbejdssprog: svensk)
/dan, forudsætning 101-104/


BBN-SKD16-107 Dansk 2C
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 1 point, arbejdssprog: dansk)
/dan, forudsætning 101-104/


BBN-SKN16-107 Norsk 2C
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 1 point, arbejdssprog: norsk)
/dan, forudsætning 101-104/


BBN-SKS16-107 Svensk 2C
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 1 point, arbejdssprog: svensk)
/dan, forudsætning 101-104/


BBN-SKD16-108 Dansk 2D
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 1 point, arbejdssprog: dansk)
/dan, forudsætning 101-104/


BBN-SKN16-108 Norsk 2D
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 1 point, arbejdssprog: norsk)
/dan, forudsætning 101-104/


BBN-SKS16-108 Svensk 2D
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 1 point, arbejdssprog: svensk)
/dan, forudsætning 101-104/


BBN-SKA-142 Nordisk historie 2.
(prøve, 1 time om ugen, 2 points, arbejdssprog: ungarsk)
/dan, forudsætning 141/
Sveriges udtræden af Kalmarunionen; industriens og handelens udvikling; Vasa-dynastiens herredømme, Sveriges ledende rolle i Skandinavien; reformationen; Skandinavien og 30-års krigen; Svenske bestræbelser på at tilbageerobre stormagtspositionen i løbet af de næste århundreder; Forringelse af Danmarks rolle, Norges selvstændighed; den økonomiske og industrielle udvikling i det XIX-XX. århundrede; Skandinaviens internationelle rolle i det XX. århundrede.


BBN-SKA-152 De nordiske lande 2.
(prøve, 1 time om ugen, 2 points, arbejdssprog: ungarsk)
/dan, forudsætning 151/
De mindre kendte forhold i de skandinaviske landes natur, samfund og politik. Muligheden for at finde oplysninger om disse emner. Analyser af specielle, unikke og almindelige fænomener.


BBN-SKD16-201 Dansk 3A
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 3 points, arbejdssprog: dansk)
/dan, forudsætning 105-108/


BBN-SKN16-201 Norsk 3A
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 3 points, arbejdssprog: norsk)
/dan, forudsætning 105-108/


BBN-SKS16-201 Svensk 3A
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 3 points, arbejdssprog: svensk)
/dan, forudsætning 105-108/


BBN-SKD16-202 Dansk 3B
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 2 points, arbejdssprog: dansk)
/dan, forudsætning 105-108/


BBN-SKN16-202 Norsk 3B
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 2 points, arbejdssprog: norsk)
/dan, forudsætning 105-108/


BBN-SKS16-202 Svensk 3B
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 2 points, arbejdssprog: svensk)
/dan, forudsætning 105-108/


BBN-SKD16-203 Dansk 3C
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 2 points, arbejdssprog: dansk)
/dan, forudsætning 105-108/


BBN-SKN16-203 Norsk 3C
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 2 points, arbejdssprog: norsk)
/dan, forudsætning 105-108/


BBN-SKS16-203 Svensk 3C
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 2 points, arbejdssprog: svensk)
/dan, forudsætning 105-108/


BBN-SKD16-221 dan
(prøve, 1 time om ugen, 3 points, arbejdssprog: dansk)
/dan, forudsætning 105-108/
Fonetik og fonologi. Vokal- og konsonantfonemernes manifestationer. /r/-påvirkning. De sekundære diftongers tolkningsmuligheder. "Consonant Gradation" i dansk. Stavelse, tryk og intonation. Stødets fonologi. Fonotaktik. Schwa-regler.


BBN-SKN16-221 dan
(prøve, 1 time om ugen, 3 points, arbejdssprog: norsk)
/dan, forudsætning 105-108/
Fonologi: fonetik og fonologi. De norske vokalers og konsonanters egenskaber og de distinktive træk. Morfologi: verbernes bøjning og de potentielle verbklasser. Substantivbøjning. Distribution. Fleksivkategorierne. Stammevarianter. Adjektivbøjning. Komparation. Orddannelse. De produktive orddannelsesmønstre.


BBN-SKS16-221 dan
(prøve, 1 time om ugen, 3 points, arbejdssprog: svensk)
/dan, forudsætning 105-108/
Fonologi og fonetik. Vokal- og konsonantsystem i svensk. Allofoner i svensk. De reducerede former. De vigtigste fonologiske regler. Fonotaktik. Det fonotaktiske system. Prosodi. Tryk, kvantitet og tonemer. Morfologi. Morfem. Orddannelse. De produktive ordannelsesmønstre. Oversigt over ordklassernes bøjningsmønstre.


BBN-SKD16-311 dan
(prøve, 1 time om ugen, 3 points, arbejdssprog: dansk)
/dan, forudsætning 105-108/
Dansk litteratur fra begyndelsen af det XX. århundrede til perioden efter Anden Verdenskrig. De vigtigste litterære strømninger (det folkelige gennembrud, modernismens anden fase, kulturradikalisme, mellemkrigstidens litteratur, Heretica, absurdisme, nyrealisme), de vigtigste forfattere og deres værker (Jeppe Åkjer, Martin Andersen Nexø, Emil Bønnelycke, Hans Hartig Seedorff, Tom Kristensen, Otto Gelsted, Tove Ditlevsen, Hans Scherfig, Martin A. Hansen, Ole Wivel, Karen Blixen, Peter Seeberg, Villy Sørensen, Klaus Rifbjerg, Leif Panduro, Christian Kampmann og Anders Bodelsen).


BBN-SKN16-311 dan
(prøve, 1 time om ugen, 3 points, arbejdssprog: norsk)
/dan, forudsætning 105-108/
Norsk litteratur fra begyndelsen af det XX. århundrede til perioden efter Anden Verdenskrig. De vigtigste litterære strømninger (nyrealisme, nyromantikken, naturalisme, impressionisme), de vigtigste forfattere og deres værker (K. Hamsun, S. Undset, S. Hoel, J. Falkberget, A. Øverland, A. Sandemose).


BBN-SKS16-311 dan
(prøve, 1 time om ugen, 3 points, arbejdssprog: svensk)
/dan, forudsætning 105-108/
Svensk litteratur fra begyndelsen af det XX. århundrede til perioden efter Anden Verdenskrig. De vigtigste litterære strømninger (borgerlig realisme, proletarlitteratur, ”statarskolan”, ”beredskapslitteratur”, modernisme, den moderne roman), de vigtigste forfattere og deres værker (Edith Södergran, Harry Martinsson, Agnes von Krusenstjerna, Hjalmar Bergman, Martin Koch, Ivar Lo-Johansson, Jan Fridegård, Vilhelm Moberg, Pär Lagerkvist, Stig Dagerman, Vilhelm Ekelund, Eyvind Johnson).


BBN-SKA11-331 dan
(prøve, 2 timer om ugen, 5 points, arbejdssprog: dansk, norsk, svensk)
/dan, forudsætning --/
Semikommunikation i Skandinavien. Diakroni: fra urnordisk til de moderne skandinaviske sprog. De centrale skandinaviske sprogs (dansk, svensk, norsk) ortografiske, fonologiske, morfologiske, syntaktiske og semantiske sammenligning: fællestræk og forskelle. De ikke-centrale skandinaviske sprogs (islandsk, færøsk) interskandinaviske strategier. Låneordenes indbyggelse i de enkelte skandinaviske sprog. Det norske sprogs brorolle i semikommunikationen: årsager og forklaringer. De i Norden talte ikke-germanske sprogs situation. Det interskandinaviske kulturelle miljø.


BBN-SKD16-204 dan
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 3 points, arbejdssprog: dansk)
/dan, forudsætning 201-203/


BBN-SKN16-204 dan
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 3 points, arbejdssprog: norsk)
/dan, forudsætning 201-203/


BBN-SKS16-204 dan
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 3 points, arbejdssprog: svensk)
/dan, forudsætning 201-203/


BBN-SKD16-205 dan
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 2 points, arbejdssprog: dansk)
/dan, forudsætning 201-203/


BBN-SKN16-205 dan
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 2 points, arbejdssprog: norsk)
/dan, forudsætning 201-203/


BBN-SKS16-205 dan
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 2 points, arbejdssprog: svensk)
/dan, forudsætning 201-203/


BBN-SKD16-206 dan
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 2 points, arbejdssprog: dansk)
/dan, forudsætning 201-203/


BBN-SKN16-206 dan
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 2 points, arbejdssprog: norsk)
/dan, forudsætning 201-203/


BBN-SKS16-206 dan
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 2 points, arbejdssprog: svensk)
/dan, forudsætning 201-203/


BBN-SKD16-222 dan
(prøve, 1 time om ugen, 3 points, arbejdssprog: dansk)
/dan, forudsætning 105-108/
Morfologi: substantivbøjning (fonologiske og morfologiske tolkninger), distribution, forudsigelsesmuligheder, adjektivbøjning, gradbøjning. Verbets morfologi. De produktive orddannelser. Sammensætninger. Syntaks: passivkonstruktionernes syntaktiske og semantiske karakteristikker. Tempus i dansk. Kongruensproblemer mellem substantiverne og verberne. Refleksivitet i dansk. V-V konstruktioner. Konjunktioner. Ordstillingsregler i hoved- ogbisætningerne. Adverbier. Elliptiske konstruktioner. Diderichsens sætningsskæma. Modeller.


BBN-SKN16-222 dan
(prøve, 1 time om ugen, 3 points, arbejdssprog: norsk)
/dan, forudsætning 105-108/
Syntaks. Passivkonstruktionerne og deres syntaktiske og semantiske beskrivelse. Tempus i dansk. Refleksivitet: sin vs. hans/hendes. Subjektets plads i sætningen. Ordstilling i hovedsætning og bisætning. Adverbialerne i sætningen. Slettelsesregler. Elliptiske konstruktioner. Diderichsens sætningsskæma og frasestrukturen. Sætningstyper og sammensatte sætninger. Modus, tempus og aspekt. Semantiske grundbegreber, betydningens beskrivelse og talehandlinger.


BBN-SKS16-222 dan
(prøve, 1 time om ugen, 3 points, arbejdssprog: svensk)
/dan, forudsætning 105-108/
Ordstrukturtyper. Syntaktiske fraser. Ledtyper. Sætningsregler. Kongruens. Subjektets rolle. Refleksivitet. Sætningstyper. Ordstilling i hoved- og bisætninger. Diderichsens sætningsskema. De hypotaktiske bisætningerstyper. Hypotaktiske bisætninger med hovedsætningsordstilling.Grundlæggende ordstillingsregler i svensk. Tempus, modalitet, aspekt.Passivkonstruktioner. Semantik. Det sproglige tegn. Relationer mellem det sproglige tegn og betydningen. Pragmatik. Ytringen. Talehandlingen.


BBN-SKD16-312 dan
(prøve, 1 time om ugen, 3 points, arbejdssprog: dansk)
/dan, forudsætning 105-108/
Det moderne gennembruds danske litteratur fra 1870 til 1900. De vigtigste litterære strømninger (naturalisme, symbolisme), de vigtigste forfattere og deres værker (Georg Brandes, Jens Peter Jacobsen, Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes V. Jensen, Sophus Clausen, Johannes Jørgensen, Viggo Stuckenberg).


BBN-SKN16-312 dan
(prøve, 1 time om ugen, 3 points, arbejdssprog: norsk)
/dan, forudsætning 105-108/
Det moderne gennembruds norske litteratur fra 1870 til 1900. De vigtigste litterære strømninger (realisme, naturalisme, moraldebat og emancipation), de vigtigste forfattere og deres værker (H. Ibsen, B. Bjørnson, A. Kielland, J. Lie, A. Skram).


BBN-SKS16-312 dan
(prøve, 1 time om ugen, 3 points, arbejdssprog: svensk)
/dan, forudsætning 105-108/
Det moderne gennembruds svenske litteratur fra 1880 til 1910. De vigtigste litterære strømninger (Det unga Sverige, naturalisme, 1900-tallet), de vigtigste forfattere og deres værker (August Strindberg, Ola Hansson, Verner von Heidenstam, Oscar Levertin, Gustav Fröding, Erik Axel Karlfeldt, Selma Lagerlöf, Hjalmar Söderberg).


BBN-SKA11-341 dan
(prøve, 2 timer om ugen, 4 points, arbejdssprog: dansk, norsk, svensk)
/dan, forudsætning --/
Oversigt over fællestendenser og afvigelser i de tre nordiske landes litteratur, samt over de vigtigste strømninger i Danmarks, Norges og Sveriges idéhistorie fra 1800-tallet til 1960-tallet.


BBN-SKD16-313 dan
(prøve, 1 time om ugen, 2 points, arbejdssprog: dansk)
/dan, forudsætning 105-108/
Den danske litteratur i 1800-tallet. De vigtigste litterære strømninger (romantikken, poetisk realisme, biedermeier), de vigtigste forfattere og deres værker (Henrik Steffens, Adam Oehlenschläger, Emil Aarestrup, Christian Winther, N. F. S. Grundtvig, P. M. Møller, St. St. Blicher, H. C. Andersen, B. S. Ingemann, S. Kierkegaard).


BBN-SKN16-313 dan
(prøve, 1 time om ugen, 2 points, arbejdssprog: norsk)
/dan, forudsætning 105-108/
Den norske litteratur i 1800-tallet. De vigtigste litterære strømninger (det nationale gennembrud, samling af folkedigtning, den nynorske sprogdebat), de vigtigste forfattere og deres værker (H. Wergeland, J. S. C. Welhaven, I. Aasen, J. Moe, P. C. Asbjørnsen, C. Collett).


BBN-SKS16-313 dan
(prøve, 1 time om ugen, 2 points, arbejdssprog: svensk)
/dan, forudsætning 105-108/
Svensk litteratur i 1800-tallet. De vigtigste litterære strømninger (romantikken, ”fosforisterna”, ”göticismen”, realismen), de vigtigste forfattere og deres værker (P. D. A. Atterbom, Esaias Tegnér, Erik Gustaf Geijer, Johan Olof Wallin, Erik Johan Stagnelius, C. J. L. Almquist, Fredrika Bremer, Emilie Flygare-Carlén, Viktor Rydberg, Johan Ludvig Runeberg, Carl Snoilsky).


BBN-SKA11-351 dan
(prøve, 1 time om ugen, 2 points, arbejdssprog: dansk, norsk, svensk)
/dan, forudsætning --/
Fællesskandinavisk kultur - nationale kulturer. Kunsthistorisk oversigt - musik, billedkunst, arkitektur, design og film i Skandinavien, de vigtigste repræsentanter på disse områder. Kunst- og kulturmøde inden og uden for Skandinavien. Det kulturelle samarbejde i Norden fra skandinavisme til dagens institutioner i det Nordiske Råd.


BBN-SKD16-314 dan
(prøve, 1 time om ugen, 2 points, arbejdssprog: dansk)
/dan, forudsætning 105-108/
Den danske litteratur i 1700-tallet. De vigtigste litterære strømninger (oplysningstiden, klassicismen, rokokokulturen, førromantikken, litterære selskaber), de vigtigste forfattere og deres værker (Ludvig Holberg, J. S. Sneedorff, Hans Adolph Brorson, Johannes Ewald). Kort oversigt over den nyeste danske litteratur.


BBN-SKN16-314 dan
(prøve, 1 time om ugen, 2 points, arbejdssprog: norsk)
/dan, forudsætning 105-108/
Den norske litteratur i 1700-tallet. De vigtigste litterære strømninger (oplysningstiden, klassicismen, litterære selskaber), de vigtigste forfattere og deres værker (H. A. Brorson, L. Holberg, Det Norske Selskab og J. H. Wessel, J. Ewald, E. Storm). Kort oversigt over den nyeste norske litteratur.


BBN-SKS16-314 dan
(prøve, 1 time om ugen, 2 points, arbejdssprog: svensk)
/dan, forudsætning 105-108/
Litteraturhistorisk oversigt over den svenske litteratur i 1700-tallet. De vigtigste strømninger (oplysningstiden, klassicismen, ”tankebyggar orden”, rokoko, ”gustaviansk poesi”, førromantikken), de vigtigste forfattere og deres værker (Olof von Dalin, Hedwig Charlotta Nordenflycht, Gustav Philip Creutz, Gustaf Fredrik Gyllenborg, Emanuel Swedenborg, Carl Michael Bellman, Carl von Linné, Jacob Wallenberg, Johan Henrik Kellgren, Anna Maria Lenngren, Carl Gustaf af Leopold, Thomas Thorild, Bengt Lidner, Frans Michael Franzén). Kort oversigt over den svenske litteratur før og efter moderniteten.


Skema for alle BA minor kurser
(forår, læseåret 2018/2019)
    BBN-SKD-101 Dansk 1A
         Gábor Csúr, ph.d.-studerende
         tirsdag, 11.30-13.00
         rom: 245

    BBN-SKN-101 Norsk 1A
         Nikolett Kovács, 0
         tirsdag, 11.00-12.30
         rom: 151

    BBN-SKS-101 Svensk 1A
         Péter Mádl, docent
         onsdag, 13.00-14.30
         rom: 144

    BBN-SKD-102 Dansk 1B
         Gábor Csúr, ph.d.-studerende / Carina Bagge Vestergaard, lektor
         tirsdag, 13.00-13.45 / onsdag, 14.30-15.15
         rom: 245 / 152

    BBN-SKN-102 Norsk 1B
         Ildikó Vaskó, docent / Cecilie Hauglund, lektor
         tirsdag, 12.30-13.15 / fredag, 10.00-10.45
         rom: 151 / 137

    BBN-SKS-102 Svensk 1B
         Péter Mádl, docent / Ildikó Annus, undervisningsassistent
         onsdag, 14.30-15.15 / fredag, 10.00-10.45
         rom: 144 / 151

    BBN-SKD16-103 Dansk 1C
         Carina Bagge Vestergaard, lektor
         onsdag, 13.00-14.30
         rom: 152

    BBN-SKN16-103 Norsk 1C
         Cecilie Hauglund, lektor
         fredag, 10.45-12.15
         rom: 137

    BBN-SKS16-103 Svensk 1C
         Ildikó Annus, undervisningsassistent
         fredag, 8.30-10.00
         rom: 151

    BBN-SKD16-104 Dansk 1D
         Carina Bagge Vestergaard, lektor
         torsdag, 10.30-12.00
         rom: 151

    BBN-SKN16-104 Norsk 1D
         Cecilie Hauglund, lektor
         onsdag, 13.00-14.30
         rom: 137

    BBN-SKS16-104 Svensk 1D
         Måns Wadensjö, lektor
         tirsdag, 14.00-15.30
         rom: 122

    BBN-SKA-141 Nordisk historie 1.
         Ildikó Annus, undervisningsassistent
         mandag, 12.00-12.45
         rom: 151

    BBN-SKA-151 De nordiske lande 1.
         Ildikó Annus, undervisningsassistent
         mandag, 13.00-13.45
         rom: 151

    BBN-SKD16-105 Dansk 2A
         Gábor Csúr, ph.d.-studerende
         tirsdag, 11.30-13.00
         rom: 137

    BBN-SKN16-105 Norsk 2A
         Nikolett Kovács, 0
         tirsdag, 11.00-12.30
         rom: 151

    BBN-SKS16-105 Svensk 2A
         Péter Mádl, docent
         onsdag, 13.00-14.30
         rom: 144

    BBN-SKD16-106 Dansk 2B
         Gábor Csúr, ph.d.-studerende / Carina Bagge Vestergaard, lektor
         tirsdag, 13.00-13.45 / onsdag, 13.00-13.45
         rom: 137 / 154

    BBN-SKN16-106 Norsk 2B
         Nikolett Kovács, 0 / Cecilie Hauglund, lektor
         tirsdag, 12.30-13.15 / torsdag, 9.00-9.45
         rom: 151 / 151

    BBN-SKS16-106 Svensk 2B
         Péter Mádl, docent / Ildikó Annus, undervisningsassistent
         onsdag, 14.30-15.15 / fredag, 8.30-9.15
         rom: 144 / 151

    BBN-SKD16-107 Dansk 2C
         Carina Bagge Vestergaard, lektor
         onsdag, 13.45-15.15
         rom: 137

    BBN-SKN16-107 Norsk 2C
         Cecilie Hauglund, lektor
         torsdag, 9.45-11.15
         rom: 151

    BBN-SKS16-107 Svensk 2C
         Ildikó Annus, undervisningsassistent
         fredag, 9.15-10.45
         rom: 151

    BBN-SKD16-108 Dansk 2D
         Carina Bagge Vestergaard, lektor
         torsdag, 10.00-11.30
         rom: 154

    BBN-SKN16-108 Norsk 2D
         Zsófia Domsa, adjunkt
         mandag, 14.00-15.30
         rom: 151

    BBN-SKS16-108 Svensk 2D
         Måns Wadensjö, lektor
         torsdag, 12.00-13.30
         rom: 233

    BBN-SKA-142 Nordisk historie 2.
         Ildikó Annus, undervisningsassistent
         mandag, 11.00-11.45
         rom: 151

    BBN-SKA-152 De nordiske lande 2.
         Ildikó Annus, undervisningsassistent
         mandag, 12.00-12.45
         rom: 151

    BBN-SKD16-201 Dansk 3A
         Anita Soós, adjunkt
         tirsdag, 10.00-11.30
         rom: 153

    BBN-SKN16-201 Norsk 3A
         Cecilie Hauglund, lektor
         torsdag, 14.00-15.30
         rom: 154

    BBN-SKS16-201 Svensk 3A
         Måns Wadensjö, lektor
         onsdag, 12.30-14.00
         rom: 154

    BBN-SKD16-202 Dansk 3B
         Carina Bagge Vestergaard, lektor
         torsdag, 12.00-13.30
         rom: 113

    BBN-SKN16-202 Norsk 3B
         Cecilie Hauglund, lektor
         tirsdag, 12.00-13.30
         rom: 152

    BBN-SKS16-202 Svensk 3B
         Vanda Péteri, undervisningsassistent
         torsdag, 12.00-13.30
         rom: 123

    BBN-SKD16-203 Dansk 3C
         Carina Bagge Vestergaard, lektor
         onsdag, 10.00-11.30
         rom: 153

    BBN-SKN16-203 Norsk 3C
         Zsófia Domsa, adjunkt
         mandag, 10.00-11.30
         rom: 253

    BBN-SKS16-203 Svensk 3C
         Vanda Péteri, undervisningsassistent
         tirsdag, 8.30-10.00
         rom: 122

    BBN-SKD16-221 dan
         Péter Ács, docent
         onsdag, 16.00-16.45
         rom: 151

    BBN-SKN16-221 dan
         Ildikó Vaskó, docent
         tirsdag, 14.00-14.45
         rom: 154

    BBN-SKS16-221 dan
         Vanda Péteri, undervisningsassistent
         torsdag, 10.00-10.45
         rom: 121

    BBN-SKD16-311 dan
         Anita Soós, adjunkt
         mandag, 9.15-10.00
         rom: 113

    BBN-SKN16-311 dan
         Zsófia Domsa, adjunkt
         fredag, 13.00-13.45
         rom: 253

    BBN-SKS16-311 dan
         Péter Mádl, docent
         fredag, 14.30-15.15
         rom: 112

    BBN-SKA11-331 dan
         Péter Ács, docent
         mandag, 12.00-13.30
         rom: 245

    BBN-SKD16-204 dan
         Anita Soós, adjunkt
         tirsdag, 10.00-11.30
         rom: 233

    BBN-SKN16-204 dan
         Zsófia Domsa, adjunkt
         mandag, 10.00-11.30
         rom: 144

    BBN-SKS16-204 dan
         Vanda Péteri, undervisningsassistent
         torsdag, 12.15-13.45
         rom: 152

    BBN-SKD16-205 dan
         Carina Bagge Vestergaard, lektor
         onsdag, 10.00-11.30
         rom: 121

    BBN-SKN16-205 dan
         Cecilie Hauglund, lektor
         tirsdag, 12.00-13.30
         rom: 121

    BBN-SKS16-205 dan
         Ildikó Annus, undervisningsassistent
         tirsdag, 10.00-11.30
         rom: 124

    BBN-SKD16-206 dan
         Carina Bagge Vestergaard, lektor
         torsdag, 12.00-13.30
         rom: 113

    BBN-SKN16-206 dan
         Cecilie Hauglund, lektor
         onsdag, 13.30-15.00
         rom: 124

    BBN-SKS16-206 dan
         Måns Wadensjö, lektor
         tirsdag, 12.00-13.30
         rom: 123

    BBN-SKD16-222 dan
         Péter Ács, docent
         mandag, 16.30-17.15
         rom: 151

    BBN-SKN16-222 dan
         Ildikó Vaskó, docent
         tirsdag, 14.00-14.45
         rom: 154

    BBN-SKS16-222 dan
         Vanda Péteri, undervisningsassistent
         torsdag, 10.30-11.15
         rom: 152

    BBN-SKD16-312 dan
         Anita Soós, adjunkt
         mandag, 9.15-10.00
         rom: 113

    BBN-SKN16-312 dan
         Zsófia Domsa, adjunkt
         torsdag, 12.00-12.45
         rom: 151

    BBN-SKS16-312 dan
         Péter Mádl, docent
         fredag, 14.30-15.15
         rom: 144

    BBN-SKA11-341 dan
         András Masát, professor
         tirsdag, 17.00-18.30
         rom: 151

    BBN-SKD16-313 dan
         Anita Soós, adjunkt
         mandag, 11.00-11.45
         rom: 113

    BBN-SKN16-313 dan
         Zsófia Domsa, adjunkt
         mandag, 12.00-12.45
         rom: 137

    BBN-SKS16-313 dan
         Péter Mádl, docent
         fredag, 13.00-13.45
         rom: 144

    BBN-SKA11-351 dan
         Måns Wadensjö, lektor / Carina Bagge Vestergaard, lektor / Cecilie Hauglund, lektor
         torsdag, 16.00-17.30
         rom: 151

    BBN-SKD16-314 dan
         Anita Soós, adjunkt
         mandag, 11.00-11.45
         rom: 113

    BBN-SKN16-314 dan
         Zsófia Domsa, adjunkt
         mandag, 12.00-12.45
         rom: 122

    BBN-SKS16-314 dan
         Péter Mádl, docent
         fredag, 13.00-13.45
         rom: 112