INSTITUT FOR SKANDINAVISKE SPROG OG LITTERATURER
M N S EListe over alle BA kurser

Grundkurser:

første semester

BBN-XFI11-101 dan
BBN-FLN11-101 dan
BBN-FLI11-101 dan
BBN-SKD-101 Dansk 1A
BBN-SKN-101 Norsk 1A
BBN-SKS-101 Svensk 1A
BBN-SKD-102 Dansk 1B
BBN-SKN-102 Norsk 1B
BBN-SKS-102 Svensk 1B
BBN-SKD16-103 Dansk 1C
BBN-SKN16-103 Norsk 1C
BBN-SKS16-103 Svensk 1C
BBN-SKD16-104 Dansk 1D
BBN-SKN16-104 Norsk 1D
BBN-SKS16-104 Svensk 1D
BBN-SKA-141 Nordisk historie 1.
BBN-SKA-151 De nordiske lande 1.
BBN-SKA16-211 dan
BBN-SKA11-301 dan

andet semester

BBN-GER11-101 dan
BBN-SKD16-105 Dansk 2A
BBN-SKN16-105 Norsk 2A
BBN-SKS16-105 Svensk 2A
BBN-SKD16-106 Dansk 2B
BBN-SKN16-106 Norsk 2B
BBN-SKS16-106 Svensk 2B
BBN-SKD16-107 Dansk 2C
BBN-SKN16-107 Norsk 2C
BBN-SKS16-107 Svensk 2C
BBN-SKD16-108 Dansk 2D
BBN-SKN16-108 Norsk 2D
BBN-SKS16-108 Svensk 2D
BBN-SKA-142 Nordisk historie 2.
BBN-SKA-152 De nordiske lande 2.
BBN-SKA18-212 dan
BBN-SKA18-302 dan
BBN-SKD18-001 dan
BBN-SKN18-001 dan
BBN-SKS18-001 dan


Faglige kurser:

tredje semester

BBN-SKD16-201 Dansk 3A
BBN-SKN16-201 Norsk 3A
BBN-SKS16-201 Svensk 3A
BBN-SKD16-202 Dansk 3B
BBN-SKN16-202 Norsk 3B
BBN-SKS16-202 Svensk 3B
BBN-SKD16-203 Dansk 3C
BBN-SKN16-203 Norsk 3C
BBN-SKS16-203 Svensk 3C
BBN-SKD16-221 dan
BBN-SKN16-221 dan
BBN-SKS16-221 dan
BBN-SKD16-701 dan
BBN-SKN16-701 dan
BBN-SKS16-701 dan
BBN-SKD16-311 dan
BBN-SKN16-311 dan
BBN-SKS16-311 dan
BBN-SKD16-711 dan
BBN-SKN16-711 dan
BBN-SKS16-711 dan
BBN-SKA11-331 dan

fjerde semester

BBN-SKD16-204 dan
BBN-SKN16-204 dan
BBN-SKS16-204 dan
BBN-SKD16-205 dan
BBN-SKN16-205 dan
BBN-SKS16-205 dan
BBN-SKD16-206 dan
BBN-SKN16-206 dan
BBN-SKS16-206 dan
BBN-SKD16-222 dan
BBN-SKN16-222 dan
BBN-SKS16-222 dan
BBN-SKD16-702 dan
BBN-SKN16-702 dan
BBN-SKS16-702 dan
BBN-SKD16-312 dan
BBN-SKN16-312 dan
BBN-SKS16-312 dan
BBN-SKD-712 dan
BBN-SKN-712 dan
BBN-SKS-712 dan
BBN-SKA11-341 dan
BBN-SKA11-721 dan

femte semester

BBN-SKD16-741 dan
BBN-SKN16-741 dan
BBN-SKS16-741 dan
BBN-SKD16-742 dan
BBN-SKN16-742 dan
BBN-SKS16-742 dan
BBN-SKA16-231 dan
BBN-SKA16-731 dan
BBN-SKD16-313 dan
BBN-SKN16-313 dan
BBN-SKS16-313 dan
BBN-SKD16-713 dan
BBN-SKN16-713 dan
BBN-SKS16-713 dan
BBN-SKA11-351 dan

sjette semester

BBN-SKD16-751 dan
BBN-SKN16-751 dan
BBN-SKS16-751 dan
BBN-SKD16-752 dan
BBN-SKN16-752 dan
BBN-SKS16-752 dan
BBN-SKA16-232 dan
BBN-SKA11-732 dan
BBN-SKD16-314 dan
BBN-SKN16-314 dan
BBN-SKS16-314 dan
BBN-SKD16-714 dan
BBN-SKN16-714 dan
BBN-SKS16-714 dan
BBN-SKA16-361 dan
BBN-SKD-901 dan
BBN-SKN-901 dan
BBN-SKS-901 dan
BBN-SKD-902 dan
BBN-SKN-902 dan
BBN-SKS-902 dan