INSTITUT FOR SKANDINAVISKE SPROG OG LITTERATURER
M N S ESkandinavisk Institut udbyder forskeruddannelse i litteraturvidenskab (dansk, norsk, svensk litteratur) og i sprogvidendskab (dansk, norsk, svensk lingvistik).
Uddannelsen sigter mod at uddanne eksperter (fremtidige l