SCANDINAVIAN DEPARTMENT
M D N SLibraries:
Norway
• BIBSYS (The central library service of Norway)

Scandinavian departments:
• Wien
• Bonn
• Freiburg
• Bochum
• Bochum (student page)
• Fachverband Skandinavistik
• Kompetenznetzwerk Skandinavistik
• Göttingen
• Berlin
• Frankfurt
• Greifswald
• Köln
• München
• Münster
• Western European Studies Section Scandinavian Studies Web
• Washington
• UW-Madison
• University College of London
• University of Hull
• University of Edinburgh
• Vilnius

Information about the Nordic countries:
• The Nordic Pages
• Nordiska sidor

Denmark
• General information
• Arkiv for dansk litteratur
• Dansk litteratur
• Epoke
• Litteratur
• Dansk litteratur fra 1800-tallet
• STANDart
• Reception - en tidsskrift for nordisk litteratur
• Danmarks radio

Faroe Islands
• General information

Finland
• General information

Greenland
• General information

Iceland
• General information

Norway
• General information
• Nasjonalbiblioteket
• Høgskolen i Oslo
• Universitetet i Oslo
• Høgskolen i Bergen
• Universitetet i Bergen
• Høgskolen i Tromsø
• Universitetet i Tromsø
• Dagbladet
• Aftenposten
• Dokumentasjonsprosjektet
• Bøygen - tidsskrift for Litteraturvitenskap
• Vinduet
• Alberto - Skandinavistisk journal for barne- og ungdomslitteratur
• [sine nomine] - Et tidsskrift for bibliotek- og informasjonsstudiene
• Prosopopeia - Litteraturtidsskrift
• Norsk Litteratur
• Norsk Litteraturhistorie, 1800-tallet
• Tre kvinnelige forfattere
• Gyldendal
• Aschehoug
• Stortinget
• Kart
• Kongehuset
• Norway 1905-2005

Sweden
• General information
• Kungliga Biblioteket
• Stockholms Universitet
• Uppsala Universitet
• Lunds Universitet
• Göteborg Universitet
• Umeå Universitet
• Linköpings Universitet
• Växjö Universitet
• Högskolan i Borås
• Högskolan i Dalarna
• Högskolan Skövde
• Högskolan Kristianstad
• Aftonbladet
• Svenska Dagbladet
• Sveriges tidskrifter
• Språkdata
• Svenska institutet
• Sverigeturism
• Möjligheternas hus
• Riksfärdtjänsten
• Stockholm
• Infodirekt Sveriges kart- och företagsguide
• Stadskartan

Åland
• General information

Scandinavian literature:
• Projekt Runeberg