SKANDINÁV NYELVEK ÉS IRODALMAK TANSZÉKE
D N S E
Mádl Péter, Annus Ildikó

A projekt célja a dán, norvég, svéd, izlandi, feröeri és óészaki irodalom magyarországi megjelenésének és magyar fordításainak feltérképezése, a róluk szóló szakirodalmak felkutatása, valamint ezen könyvek, esszék, újságcikkek bibliográfiai adatainak a SCELT nevű adatbázisba rendezése.

Ez az adatbázis a bő 230 esztendős múltra visszatekintő skandináv-magyar kulturális kapcsolatok kutatásának kiindulópontjául szolgál. Az adatbázis folyamatosan bővül, nem csupán az újonnan publikált kiadványok bibliográfiai leírásával, de a 19. és 20. századi folyóiratokban található, skandináv vonatkozású cikkek és szépirodalmi fordítások adataival is.

Az összegyűjtött anyag digitális adatbázisok formájában bizonyos időközönként megjelenik magyar és angol nyelven is, melyek webes alapú tesztverziója elérhető a következő linkeken: SKMB illetve SCHB.

Az adatbázisban különböző kritériumok (szerző, fordító, illusztrátor, előszó vagy utószó szerzője, kiadás helye és éve, példányszám stb.) alapján, avagy ezek kombinációjával lehet keresni.


Eddig megjelent adatbázisok és cikkek:

· Mádl Péter: SKMB: a magyar fordításban megjelent skandináv irodalom és a magyarországi skandinavisztika bibliográfiája. Budapest: Argumentum, 2008.

· Mádl Péter: SKMB: a magyar fordításban megjelent skandináv irodalom és a magyarországi skandinavisztika bibliográfiája. Budapest: MSTE, 2012.

· Mádl Péter: SKMB: a magyar fordításban megjelent skandináv irodalom és a magyarországi skandinavisztika bibliográfiája. 3. bőv. kiad. Budapest: Argumentum, 2014.

· Péter Mádl: SCHB: a bibliography of Scandinavian literature in Hungarian translation and Scandinavian studies in Hungary. Budapest: Hung. Assoc. for Scandinavian Studies, 2012.
· Péter Mádl: SCHB: a bibliography of Scandinavian literature in Hungarian translation and Scandinavian studies in Hungary. 2. extended ed. Budapest: Argumentum, 2016.

· Péter Mádl – Ildikó Annus: Från bibliografi till receptionsdatabas. In: András Masát - Péter Mádl (ed.): Papers in Scandinavian Studies. Budapest: ELTE Germanisztikai Intézet, 2016. p. 75-84.

· Péter Mádl – Ildikó Annus: Trend eller tradition: Om svensk litteratur i Ungern på 1800-talet. In: Hansen Hendrik - Mádl Péter - Méhes Márton (szerk.): Brücken für Europa: Wie Wissenschaft und Kulturdiplomatie die Integration Ungarns in Europa fördern. Festschrift für András Masát. Baden-Baden: Nomos, 2017. p. 53-69. (Andrássy Studien zur Europaforschung; 19.)

· Mádl Péter – Annus Ildikó: A svéd irodalom magyarországi fogadtatása - a kezdetektől 1900-ig. Budapest: Argumentum, 2018.

Mádl Péter, Annus Ildikó

A projekt célja egy svéd-magyar szótár összeállítása.

A svéd nyelv iránt érdeklődő magyarok jelenleg Lakó Györgynek az 1950-es években összeállított szótárát, valamint a nem minden esetben megbízható internetes szótárakat használhatják.

Bár az SV-M svéd-magyar szótár még fejlesztési stádiumban van, kétféle próbaverzió máris a nyelvtanulók rendelkezésére áll:
- egyrészt mint netes szótár, mely tesztelhető itt
- másrészt mint önálló Windows applikáció

A fejlesztés fő irányvonalai a következők:
- az SV-M szabad felhasználású szoftverek segítségével igyekszik kihasználni a digitális technika adta lehetőségeket annak érdekében, hogy a szótár éppoly sokoldalú lehessen, mint amilyen megbízható
- fontos cél, hogy a korpusz a folyamatos bővítés során mindvégig kiegyensúlyozott maradjon, vagyis új szavak vagy gyakoriságuk okán kerüljenek a szótárba, vagy pedig azért, mert a svéd anyanyelvű beszélők szókincsének fontos részét képezik
- az SV-M szótár nem csupán a legtöbb szótárban megtalálható információkat közli az egyes címszavakról (mint amilyen például a kiejtés, elválasztás, fő alakok vagy a magyar jelentés), hanem sok esetben példamondatokkal is illusztrálja az adott szó helyes használatát
- a szavak helyes kiejtését fonetikai átírás, valamint számos esetben hangfájl is segíti
- akárcsak a legtöbb nyomtatott szótárban, az SV-M szótárban is található rövid kiejtési útmutató és nyelvtani összefoglaló
- a Windows applikációban a keresést a helyettesítő karakter használatának lehetősége teszi könnyebbé
- a címszavak mellett szinonímák és egyéb kapcsolódó szavak is megjelennek
- azonos tárgykörhöz tartozó szavak megtalálhatók külön táblázatokba rendezve


Mádl Péter, Annus Ildikó, Kalivoda Ágnes

SVELEX az SVM háttérprojektje, amely egyrészt a svéd-magyar szótár szerkesztéséhez teremt digitális lexikográfiai segédeszközöket, másrészt pedig a digitális szövegkorpuszok lexikográfiai felhasználásának lehetőségeit térképezi fel.

a kutatás jelenlegi fő területei a következők:
- egy svéd dinamikus internetes szövegkorpusz összeállítása
- svéd szavak frekvenciavizsgálata
- kollokációk számítógépes vizsgálata a svéd nyelvben