SKANDINÁV NYELVEK ÉS IRODALMAK TANSZÉKE
D N S EA tanszéki könyvállomány nagy részét dán, norvég és svéd szépirodalmi művek, irodalomtudományi és irodalomtörténeti, illetve nyelvtudományi munkák teszik ki, amelyet izlandi gyűjtemény, segédkönyvtár (szótárak, lexikonok),országismereti anyagok illetve skandináv nyelvészeti és irodalmi folyóiratok bővítenek.

A könyvállomány egy része a Germanisztikai intézet könyvtárában, a másik része a tanszéken található.


Kölcsönzési rend:

A könyvtár állományának egy része csak helyben olvasható. A helyben történő olvasáshoz nem szükséges beíratkozni a könyvtárba. A kiadványokat helyben történő olvasáshoz a könyvtárostól kell kérni.

Kölcsönzéshez be kell íratkozni a könyvtárba. A könyvtárba beíratkozhatnak az ELTE Bölcsészettudományi Karának hallgatói és oktatói.
Az egyszerre kikölcsönözhető kiadványok száma skandinavisztika szakos PhD. hallgatók esetében 12 db, skandinavisztika szakos hallgatók és minden más kölcsönző esetében 5 db.

A kölcsönzési idő skandinavisztika szakos PhD. hallgatók esetében 6 hónap, skandinavisztika szakos hallgatók és minden más kölcsönző esetében 1 hónap.A kölcsönzési idő egy alkalommal ugyanolyan időtartammal meghosszabbítható. Ehhez a kiadványt el kell hozni és a könyvtárosnak meg kell mutatni.

Az addig kikölcsönzött kiadványok számától függetlenül nem kölcsönözhet az a kölcsönző akinek lejárt könyvtartozása van mindaddig, amíg a kiadvány kölcsönzési idejét meg nem hosszabbította, vagy a kiadványt vissza nem hozta.
Ha a kölcsönző a kikölcsönzött kiadványt elveszti vagy sérülten hozza vissza, köteles azt ugyanolyan kiadvánnyal pótolni, vagy értékét megtéríteni.