SKANDINÁV NYELVEK ÉS IRODALMAK TANSZÉKE
D N S E120 skandinavisztika szakos szakdolgozat van a tanszéki könyvtárban

• Ádám Ágnes
  A svéd nominális összetétel vizsgálata
  (é.n, magyar (skt 13880)

• Albert Johanna Madléna
  A nőkép kialakulásának meghatározó évtizede (1879-90) a norvég irodalomban
  2003, norvég (skt 13788)

• Antal Mária
  Der Odin/Wodan Mythos auf Grund einiger Denkmäler des germanischen Schrifttums
  1978, német (skt 13901)

• Bacsó Erika Éva
  August Strindberg berlini évei (1892-94)
  1989, német (skt 13789)

• Balázs Edit
  A modernizmus és a posztmodernizmus az 1960-1980-as évek svéd prózájában
  2000, svéd (skt 13790)

• Barna Beáta
  Dorrit Willumsen og den litterære impressionisme
  2000, dán (skt 13791)

• Beretzky Ágnes
  Bjønstjerne Bjørnson és a politika (1864-1910). Magyarország megítélésének változása (1900-1910)
  2000, norvég (skt 13792)

• Bognár Katalin
  Dialektushasználat az irodalomban
  2002, norvég (skt 13881)

• Buzási Katalin
  Dán népmesék. Női figurák a dán népmesékben
  2003, dán (skt 13793)

• Csaba Annamária Judit
  Emberábrázolás Tarjei Vesaas
  2001, norvég (skt 13794)

• Cselőtei Nóra
  Agnes von Krusenstjerna i kulturdebatten - perspektiv på Pahlen-fejden
  1998, svéd (skt 13795)

• Cseszneki Tímea
  Népi hiedelem a nemzeti romantika svéd irodalmában
  2002, svéd (skt 13796)

• Csizmadia Daniella
  Aspektus a norvég nyelvben
  2002, norvég (skt 13882)

• Csurdi Gábor
  A kor jellegzetes alakjai Ludvig Holberg vígjátékaiban
  2002, dán (skt 13797)

• Deres Péter
  Lars Norén dramaturgiája
  2003, svéd (skt 13798)

• Domsa Zsófia
  Geometria és rettegés - Jon Fosses dramatikk
  2000, norvég (skt 13799)

• Erdős Andrea
  Skillnader i mentalitet och kultur mellan ungrare och svenskar med hänseende till språkbruk och vard
  1998, svéd (skt 13902)

• Erdős Gábor
  A magyar rendszerváltás a svéd sajtóban
  1992, svéd (skt 13903)

• Erdélyi Kinga
  A "få" segédigével képzett passzív a svédben
  2001, svéd (skt 13883)

• Farkas Ildikó
  Språkvetenskapliga problem i svensk-ungersk litterär översättning
  2001, svéd (skt 13884)

• Farkas Orsolya Zsuzsanna
  Angol kölcsönszavak a norvég médiában
  2000, norvég (skt 13885)

• Fekete László
  Az elidegenedés problémája Kjell Askildsen három novellájában
  2002, norvég (skt 13800)

• Flamm Benedek László
  A varég probléma irodalomtörténete
  1997, svéd (skt 13904)

• Gábor Zoltán
  Dánia és az európai integráció 1945-1973
  1998, dán (skt 13905)

• Galambos Judit
  A dán és a magyar népfőiskolák a két világháború között
  1997, dán (skt 13906)

• Gáspár Zita
  Ablak a pszichoanalízisre Johan Borgen művein keresztül
  2003, norvég (skt 13801)

• Gasztonyi Ivett
  Forestilling om virkeligheden. Fortællertekniske aspekter i Peter Høegs forfatterskab
  1997, dán (skt 13802)

• Géczy Katalin
  Mese és realitás Karen Blixen prózájában
  1998, dán (skt 13803)

• Gulyás Lelle
  Német kölcsönszavak és integrációjuk a svéd nyelvben. A német nyelv hatása a svéd szókincsre, különö
  2001, svéd (skt 13886)

• Gyulai Anna
  Különböző világok Hjalmar Bergman két regényében
  2000, svéd (skt 13806)

• Gyulai Szilvia
  Igeidők a norvég mint idegen nyelv oktatásában
  2002, norvég (skt 13887)

• György Kamilla
  Mare Kandre második írói korszakának bemutatkozó kötete
  1998, svéd (skt 13805)

• Götl Nikoletta Annamária
  Narratív struktúrák a 19. századi norvég detektívregényekben
  1999, norvég (skt 13804)

• Hargitai Éva Zsuzsa
  A nők új nyilvánossága - Hogyan járult hozzá Norvégiában a Nylænde a nők "felszabadulá
  2002, norvég (skt 13807)

• Hatala Éva
  Anne-Cath. Vestly i etterkrigstidas norske litterære miljø. Historiske perspektiver i forfatterens b
  1996, norvég (skt 13808)

• Hayn Katalin
  Vita az erkölcsről a századforduló előtt Hans Jæger és Christian Krohg műveiben
  2002, norvég (skt 13809)

• Heffner Hanna
  Pär Lagerkvist: A hóhér, A törpe, Barabás összehasonlítás
  1987, német (skt 13810)

• Hegedűs Anna
  Svéd-magyar irodalmi kapcsolatok a századfordulón (1880-1940)
  2002, svéd (skt 13811)

• Herr Melinda
  Idegennek lenni... Idegenek, bevándorlók mindennapi problémáinak visszatükröződése a mai dán
  1998, dán (skt 13812)

• Hodász Attila
  Formánsszintézisen alapuló svéd nyelvű írás-beszéd átalakító multivox rendszerek
  1993, svéd (skt 13888)

• Holluby Zsófia
  Tosprogede ungarere i Danmark - en sociolingvistisk undersøgelse
  2000, dán (skt 13890)

• Holländer Judit
  Eufemismerna
  1999, svéd (skt 13889)

• Hullán Eszter Lenke
  A norvég fiatalok nyelvhasználata
  2003, norvég (skt 13891)

• Ibolya Tamás
  Sven Delblanc: A borúlátás trilógiája
  2000, svéd (skt 13813)

• Jobbágy Katalin
  Hamis barátok. Magyarok számára megtévesztő dán és svéd szavak
  1996, dán (skt 13892)

• Kőműves Edit
  Az ember valódi természete és mozgatórugói Ola Hansson szerint
  2002, svéd (skt 13823)

• Kőrösi Csilla Júlia
  "Kezdetben volt a történet". Sors és művészet Karen Blixen műveiben
  2002, dán (skt 13824)

• Kármán Gábor
  Claes Rålamb konstantinápolyi utazása 1657-1658
  2001, svéd (skt 13907)

• Kazainé Béres Noémi
  Nőalakok Dorrit Willumsen és Kaffka Margit műveiben
  2002, dán (skt 13814)

• Kerekes Mónika
  Érosz és Művészet Sophus Claussen lírájában
  2003, dán (skt 13815)

• Kertész Judit
  William Heinesen prózai munkássága
  (é.n, magyar (skt 13816)

• Kiss Enikő
  A svéd irodalom fogadtatása Magyarországon 1920 és 1930 között
  1988, magyar (skt 13818)

• Kiss Tamara
  Människa-djur-maskin. En studie om hur människorna och försöksdjuren betraktas i ett framtidssamhäll
  2003, svéd (skt 13819)

• Kiss Bernadett
  Den svenska dramatiken under mellankrigsperioden genom Herbert Grevenius' estetik
  2000, svéd (skt 13817)

• Kovács Gabriella
  A család és a generációs ellentét mint motívum az 1880-90-es évek norvég irodalmában
  2001, norvég (skt 13822)

• Kovács Gabriella
  A család és a generációs ellentét mint motívum az 1880-90-es évek norvég irodalmában
  2002, norvég (skt 13821)

• Kovács Adrien
  "Fények és árnyékok" Pär Lagerkvist Barabbas c. regényében
  1991, svéd (skt 13820)

• Kovács Petra
  Szóképzés a norvég nyelvben
  2000, norvég (skt 13893)

• Krajcsi Judit
  A víz motívuma a dán lírában Adam Oehlenschlägertől Johannes Jørgensenig
  2002, dán (skt 13825)

• Krisár Csilla
  Kvinneskikkelser i Bjørg Viks novellsamling - "En Håndfull lengsel"
  1993, norvég (skt 13826)

• Kugler Zsuzsanna
  A teremtés zsákutcái Naja Marie Aidt rövidprózájában
  2003, dán (skt 13827)

• Kunos László
  Ludvig Holberg hatástörténete Magyarországon
  1972, magyar (skt 13828)

• Lőrincz Krisztina
  A minimalista próza jelensége és technikája a dán irodalomban különös tekintettel Helle Helle irodal
  2002, dán (skt 13830)

• Lanszki Anita
  Nemes kisasszonyból kocsmárosné - Marie Grubbe mint téma a dán irodalomban
  2002, dán (skt 13829)

• Lyublyanovics Kyra Veronika
  Odin paripái. A ló szerepe a vikingkori skandináv hitvilágban és a motívumok továbbélése a norvég né
  2003, norvég (skt 13831)

• Marosfalvi Csilla
  A nőtől az emberig. Önazonosítás és önmegvalósítás Bjørg Vik munkásságának tükrében
  2003, norvég (skt 13833)

• Mátray Judit
  Identitásproblematika az 1950-60-as évek dán novelláiban
  2002, dán (skt 13834)

• Mayer Mária
  Turgenyev "Apák és fiúk" valamint Kielland "Garman és Worse" című regényének összehasonlítása
  1985, magyar (skt 13835)

• Moldicz István Csaba
  Posztmodern vonások Lars Gustafsson "Bernard Foys tredje rockad" c. regényében
  1996, svéd (skt 13836)

• Molnár Ágnes Katalin
  Anyák és fiúk a modern norvég irodalomban - az anya-fiú kapcsolat ábrázolása Johan Borgen "Lillelord
  2002, norvég (skt 13837)

• Németh Ádám
  Módbeli segédigék a dánban, angolban, németben
  1999, dán (skt 13894)

• Pallinger Emőke
  A halál ábrázolása gyermekek számára Astrid Lindgren műveiben
  1992, svéd (skt 13838)

• Patat Bence
  "Traek ikke i snoren for Bimmelim, kun for Bummelum". Lydsimbolikk og onomatopsetikon i nordiske spr
  2000, norvég (skt 13895)

• Péteri Vanda
  Gyermekkor ábrázolása svéd írók önéletrajzi regényeiben
  1999, svéd (skt 13839)

• Petrikovics Edit
  Leánysorsok az 1800-as évek skandináv prózájában
  2002, norvég (skt 13840)

• Princz Ivett
  Michael Strunge és a látomásköltészet
  2000, dán (skt 13841)

• Raáb Renáta
  Dánia és a német egység1848-ban
  1998, dán (skt 13908)

• Rácz Gergely
  Szerelmi regény vagy ellenállási történet? Pszichológia és nácizmus Sigurd Hoel "Møte ved milepelen"
  1999, norvég (skt 13842)

• Ripszki Szabina
  A szó krízise a dán szimbolista költészetben
  2000, dán (skt 13843)

• Rohály Andrea
  "Hol voltam én egész életemben?" Individuáció Göran Tunström "Karácsonyi oratórium" c. regényében
  1988, svéd (skt 13844)

• Rohonyi Péter
  Om Håvemålets rolle i samfunnsbygging, verket i det XXI. århundredet
  2003, norvég (skt 13845)

• Rónai Dóra
  Det svenska samhället och dess politiska aspekter efter 1945
  1994, svéd (skt 13909)

• Rovács Mónika Jowita
  Az angol szavak beépülése a dán nyelvbe
  2000, dán (skt 13896)

• Seres Hajnal
  Romantikus irónia és posztmodern metafikció az irodalom elméletében és gyakorlatában Carl Jonas Love
  2002, svéd (skt 13846)

• Sibinger Eszter
  Szleng a 20. századi svéd szépprózában
  2000, svéd (skt 13847)

• Somogyi Dóra
  Selma Lagerlöf leghíresebb regényeinek elemzése Michail Michailovics irodalomelmélete alapján, külön
  (é.n, svéd (skt 13848)

• Somogyi Réka
  A gyermek megváltozott szerepe Astrid Lindgren "Pippi Långstrump" című meséiben
  1998, svéd (skt 13849)

• Soós Anita
  Német kölcsönszavak Dél-Jütlandon
  1996, dán (skt 13897)

• Svékus Gergely
  Rövid szöveges üzenetek a norvég nyelvben
  2002, norvég (skt 13898)

• Szőke Cecília
  Tükörregények a kilencvenes évek svéd irodalmában
  2003, svéd (skt 13860)

• Szabó Ágnes
  Svéd-magyar kétnyelvűség. Szociolingvisztikai esettanulmány
  1999, svéd (skt 13899)

• Szabó János Lajos
  "25. september-plassen". Irodalom és politika Dag Solstad regényében
  2002, norvég (skt 13851)

• Szamos Réka
  A trubadúr tanonca? Rövid séta a mágikus realizmus labirintusában Ib Michael "Troubadurens lærlig" c
  2003, dán (skt 13852)

• Széchey Orsolya
  Fruen som tilegner seg havets budskap - En studie av Henrik Ibsens "Fruen fra havet"
  1997, norvég (skt 13854)

• Széphegyi Katalin
  "Pillantás befelé" - A dán regény 1980 és 1990 között
  1991, dán (skt 13855)

• Szigeti Barbara
  "Semerre sem tartunk" - A kritikus krimi Svédországban, az 1990-es években
  2002, svéd (skt 13856)

• Szilágyi Orsolya
  Ó álom, álom! A női lét értelme vagy értelmetlensége - A nők környezetének és körülmén
  2000, norvég (skt 13857)

• Szirmai Katalin
  Nőalakok Dorrit Willumsen műveiben - a modern nő bemutatása Dorrit Willumsen m&
  1999, dán (skt 13858)

• Szládek Krisztina
  A bábu-motívum Dorrit Willumsen prózájában
  2002, dán (skt 13859)

• Tabi Annamária
  "Az ősz utolsó virága" - A halál különböző aspektusai Edith Södergran költészetében
  2002, svéd (skt 13861)

• Takács Gábor
  Sven Delblanc prózájának szövegtani és motivikus elemzése (A Speranza című regénye alapján)
  (é.n, magyar (skt 13862)

• Tálasi Zsófia
  A dán és a norvég nyelv közötti szakadék a 14. század végén
  2001, dán (skt 13900)

• Tar Zsuzsa
  Samhällskritik i Per Christian Jersilds romaner. En studie i P.C. Jersilds "Djurdoktorn" och "Babels
  1998, svéd (skt 13863)

• Tarnói Judit
  Dag Solstad és a modernista törekvések a norvég irodalomban az 1960-as évek közepén
  1985, magyar (skt 13864)

• Teplán Ágnes
  Strindberg és a feminista kritika (Dekonstrukció "Az apa" és a "Júlia kisasszony" című drámák
  2003, svéd (skt 13865)

• Tisch Ferenc
  Az 1870-80-as évek Norvégiájának női irodalomkritikája. Amalie Skram: "Sandhedens Præstinde".
  2001, norvég (skt 13866)

• Tóth Ágnes
  Megbillent "egyensúly" a nemi szereposztásabn: Egy társadalmi probléma négy norvég férfiíró mű
  2000, norvég (skt 13867)

• Tóth Erika
  Agnes von Krusenstjernas Pahlen-serie ur ett modernitetsperspektiv
  2002, svéd (skt 13869)

• Tóth Barbara
  A modern mese üzenete éspszichoanalitikus mechanizmusa a svéd nyelvű gyermekirodalomban - "Gy
  1998, svéd (skt 13868)

• Tóth Katalin
  Párhuzamok a dán minimalista költészetben és a rockzenében
  2000, dán (skt 13870)

• Valcsicsák Dóra
  A társadalomkritika Jonas Gardell műveiben - Három nőalak személyiségfejlődése
  2002, svéd (skt 13871)

• Varga Veronika
  Fortælleteknik og fortællingens betydning i Svend Åge Madsens forfatterskab
  1998, dán (skt 13872)

• Varga Zsolt
  A magyar irodalom recepciója Dániában
  1997, dán (skt 13873)

• Varga Zsuzsanna
  Biperson - tilværelsens problematik i den danske litteratur efter 1945
  2002, dán (skt 13874)

• Vékás Judit
  Kommunikáció-nélküliség - az anya-lány kapcsolat klasszikus problémája 1960-tól napjainkig
  1997, norvég (skt 13875)

• Vereckei András
  Ola Hansson: Sensitiva Amorosa
  2002, svéd (skt 13876)

• Virág Emese
  A dán és a magyar népballadák hasonlóságai és különbségei
  2000, dán (skt 13877)

• Voit Mónika
  Vikingene: Deres reiser og reisemotivet i sagaene
  1994, norvég (skt 13910)

• Zanten Zita van
  Norske og samiske forbindelser i dagens norske litteratur
  2000, norvég (skt 13878)

• Zarnóczay Szilvia
  Svéd női prózaírók a 80-90-es években
  1998, svéd (skt 13879)