SKANDINÁV NYELVEK ÉS IRODALMAK TANSZÉKE
D N S EA skandinavisztikai BA minor képzés során a hallgatók alapszintű nyelvtudásra tehetnek szert választott alapnyelvükből, illetve alapfokú irodalmi, nyelvészeti, kulturális és történelmi ismereteket szerezhetnek Skandináviával, illetve választott alapnyelvük országával kapcsolatban.

A képzés tervezett időtartama négy-hat félév.

A jelentkezés feltétele érettségi vizsga vagy C típusú középfokú nyelvvizsga angol vagy német nyelvből.

A skandinavisztikai BA minor képzés kurzusainak hallgatását az őszi félév elején kell megkezdeni, a minor szak végzését pedig az őszi félévet követő vizsgaidőszakban kell hivatalosan bejelenteni. A tanegységek felvételének sorrendjét az egyes tárgyak előfeltételei határozzák meg, az azonos számmal jelölt nyelvórákat (1A, 1B, 1C, 1D, illetve 2A, 2B, 2C, 2D) azonos félévben kell abszolválni. A BA minor szakra jelentkezők a kurzusok felvétele előtt - azaz legkésőbb az őszi félév első hetében - mindenképpen konzultáljanak a tanszékvezetővel, mert a jelentkezők számától függ, hogy a tanszék hány hallgatót tud BA minor képzésre fogadni.

A képzés az SKA-903-as tanegységgel, a Dán/norvég/svéd nyelvi záróvizsgával zárul, melynek előfeltétele az összes tanegység eredményes elvégzése.
A teljes BA minor tanegységlista
    BBN-SKD-101 Dán nyelv 1A
    BBN-SKN-101 Norvég nyelv 1A
    BBN-SKS-101 Svéd nyelv 1A
    BBN-SKD-102 Dán nyelv 1B
    BBN-SKN-102 Norvég nyelv 1B
    BBN-SKS-102 Svéd nyelv 1B
    BBN-SKD16-103 Dán nyelv 1C
    BBN-SKN16-103 Norvég nyelv 1C
    BBN-SKS16-103 Svéd nyelv 1C
    BBN-SKD16-104 Dán nyelv 1D
    BBN-SKN16-104 Norvég nyelv 1D
    BBN-SKS16-104 Svéd nyelv 1D
    BBN-SKA-141 Skandinávia története 1.
    BBN-SKA-151 Skandináv országismeret 1.
    BBN-SKD16-105 Dán nyelv 2A
    BBN-SKN16-105 Norvég nyelv 2A
    BBN-SKS16-105 Svéd nyelv 2A
    BBN-SKD16-106 Dán nyelv 2B
    BBN-SKN16-106 Norvég nyelv 2B
    BBN-SKS16-106 Svéd nyelv 2B
    BBN-SKD16-107 Dán nyelv 2C
    BBN-SKN16-107 Norvég nyelv 2C
    BBN-SKS16-107 Svéd nyelv 2C
    BBN-SKD16-108 Dán nyelv 2D
    BBN-SKN16-108 Norvég nyelv 2D
    BBN-SKS16-108 Svéd nyelv 2D
    BBN-SKA-142 Skandinávia története 2.
    BBN-SKA-152 Skandináv országismeret 2.
    BBN-SKD16-201 Dán nyelv 3A
    BBN-SKN16-201 Norvég nyelv 3A
    BBN-SKS16-201 Svéd nyelv 3A
    BBN-SKD16-202 Dán nyelv 3B
    BBN-SKN16-202 Norvég nyelv 3B
    BBN-SKS16-202 Svéd nyelv 3B
    BBN-SKD16-203 Dán nyelv 3C
    BBN-SKN16-203 Norvég nyelv 3C
    BBN-SKS16-203 Svéd nyelv 3C
    BBN-SKD16-221 Dán leíró nyelvészet 1A
    BBN-SKN16-221 Norvég leíró nyelvészet 1A
    BBN-SKS16-221 Svéd leíró nyelvészet 1A
    BBN-SKD16-311 Dán irodalom 1A
    BBN-SKN16-311 Norvég irodalom 1A
    BBN-SKS16-311 Svéd irodalom 1A
    BBN-SKA11-331 Interskandináv kommunikáció
    BBN-SKD16-204 Dán nyelv 4A
    BBN-SKN16-204 Norvég nyelv 4A
    BBN-SKS16-204 Svéd nyelv 4A
    BBN-SKD16-205 Dán nyelv 4B
    BBN-SKN16-205 Norvég nyelv 4B
    BBN-SKS16-205 Svéd nyelv 4B
    BBN-SKD16-206 Dán nyelv 4C
    BBN-SKN16-206 Norvég nyelv 4C
    BBN-SKS16-206 Svéd nyelv 4C
    BBN-SKD16-222 Dán leíró nyelvészet 2A
    BBN-SKN16-222 Norvég leíró nyelvészet 2A
    BBN-SKS16-222 Svéd leíró nyelvészet 2A
    BBN-SKD16-312 Dán irodalom 2A
    BBN-SKN16-312 Norvég irodalom 2A
    BBN-SKS16-312 Svéd irodalom 2A
    BBN-SKA11-341 Skandináv irodalom- és szellemtörténeti áttekintés A
    BBN-SKD16-313 Dán irodalom 3A
    BBN-SKN16-313 Norvég irodalom 3A
    BBN-SKS16-313 Svéd irodalom 3A
    BBN-SKA11-351 Skandinávia kultúrtörténete A
    BBN-SKD16-314 Dán irodalom 4A
    BBN-SKN16-314 Norvég irodalom 4A
    BBN-SKS16-314 Svéd irodalom 4A
A teljes BA minor tanegységlista tantárgyleírásokkal
BBN-SKD-101 Dán nyelv 1A
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 2 kredit, munkanyelv: dán)
/kötelező, előfeltétel: --/


BBN-SKN-101 Norvég nyelv 1A
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 2 kredit, munkanyelv: norvég)
/kötelező, előfeltétel: --/


BBN-SKS-101 Svéd nyelv 1A
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 2 kredit, munkanyelv: svéd)
/kötelező, előfeltétel: --/


BBN-SKD-102 Dán nyelv 1B
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 2 kredit, munkanyelv: dán)
/kötelező, előfeltétel: --/


BBN-SKN-102 Norvég nyelv 1B
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 2 kredit, munkanyelv: norvég)
/kötelező, előfeltétel: --/


BBN-SKS-102 Svéd nyelv 1B
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 2 kredit, munkanyelv: svéd)
/kötelező, előfeltétel: --/


BBN-SKD16-103 Dán nyelv 1C
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 1 kredit, munkanyelv: dán)
/kötelező, előfeltétel: --/


BBN-SKN16-103 Norvég nyelv 1C
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 1 kredit, munkanyelv: norvég)
/kötelező, előfeltétel: --/


BBN-SKS16-103 Svéd nyelv 1C
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 1 kredit, munkanyelv: svéd)
/kötelező, előfeltétel: --/


BBN-SKD16-104 Dán nyelv 1D
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 1 kredit, munkanyelv: dán)
/kötelező, előfeltétel: --/


BBN-SKN16-104 Norvég nyelv 1D
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 1 kredit, munkanyelv: norvég)
/kötelező, előfeltétel: --/


BBN-SKS16-104 Svéd nyelv 1D
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 1 kredit, munkanyelv: svéd)
/kötelező, előfeltétel: --/


BBN-SKA-141 Skandinávia története 1.
(kollokvium, heti 1 óra, 2 kredit, munkanyelv: magyar)
/választható, előfeltétel: --/
Skandinávia története a kezdetektől a XVI. századig. Az első emberek Skandinávia életében. A korabeli írásbeliség forrásai, a források rangsorolása, értékelése. A vikingkor. Viking – norvég – normann utódállamok. A skandináv államalakulatok megszilárdulása. Sajátos skandináv “feudalizmus”. Társadalmi berendezkedés a XII.-XIII. századi Skandináviában. Dánia skandináviai vezető szerepének kialakulása, a folyamat gazdasági okai. A skandináv egység kialakulása. Svédország kísérletei a Kalmar-i Unióból való kilépésre.


BBN-SKA-151 Skandináv országismeret 1.
(kollokvium, heti 1 óra, 2 kredit, munkanyelv: magyar)
/választható, előfeltétel: --/
A skandináv országok természeti viszonyai, társadalmi berendezkedése, államformája, gazdasági (ipari és financiális) viszonyai, társadalmi intézményrendszere, közlekedés- és útviszonyai, kommunikációs és tájékoztatási eszközei, jogszolgáltatási és jogérvényesítési intézményei, honvédelme.


BBN-SKD16-105 Dán nyelv 2A
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 2 kredit, munkanyelv: dán)
/kötelező, előfeltétel: 101-104/


BBN-SKN16-105 Norvég nyelv 2A
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 2 kredit, munkanyelv: norvég)
/kötelező, előfeltétel: 101-104/


BBN-SKS16-105 Svéd nyelv 2A
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 2 kredit, munkanyelv: svéd)
/kötelező, előfeltétel: 101-104/


BBN-SKD16-106 Dán nyelv 2B
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 2 kredit, munkanyelv: dán)
/kötelező, előfeltétel: 101-104/


BBN-SKN16-106 Norvég nyelv 2B
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 2 kredit, munkanyelv: norvég)
/kötelező, előfeltétel: 101-104/


BBN-SKS16-106 Svéd nyelv 2B
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 2 kredit, munkanyelv: svéd)
/kötelező, előfeltétel: 101-104/


BBN-SKD16-107 Dán nyelv 2C
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 1 kredit, munkanyelv: dán)
/kötelező, előfeltétel: 101-104/


BBN-SKN16-107 Norvég nyelv 2C
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 1 kredit, munkanyelv: norvég)
/kötelező, előfeltétel: 101-104/


BBN-SKS16-107 Svéd nyelv 2C
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 1 kredit, munkanyelv: svéd)
/kötelező, előfeltétel: 101-104/


BBN-SKD16-108 Dán nyelv 2D
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 1 kredit, munkanyelv: dán)
/kötelező, előfeltétel: 101-104/


BBN-SKN16-108 Norvég nyelv 2D
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 1 kredit, munkanyelv: norvég)
/kötelező, előfeltétel: 101-104/


BBN-SKS16-108 Svéd nyelv 2D
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 1 kredit, munkanyelv: svéd)
/kötelező, előfeltétel: 101-104/


BBN-SKA-142 Skandinávia története 2.
(kollokvium, heti 1 óra, 2 kredit, munkanyelv: magyar)
/választható, előfeltétel: 141/
Svédország kilépése a Kalmar-i Unióból; ipari és kereskedelmi fejlődés; a Vasa-ház uralkodása, Svédország vezető szerepe Skandináviában; a reformáció; Skandinávia és a 30-éves háború; Svéd törekvések a nagyhatalmi pozíció visszaszerzésére a következő évszázadok során; Dánia szerepének csökkenése, Norvégia önállósodása; gazdasági és ipari fejlődés a XIX. és XX. században; Skandinávia nemzetközi szerepe a XX. században.


BBN-SKA-152 Skandináv országismeret 2.
(kollokvium, heti 1 óra, 2 kredit, munkanyelv: magyar)
/választható, előfeltétel: 151/
A skandináv országok kevésbé ismert természeti, társadalmi, politikai viszonyai és intézményrendszere. A felsorolt témákkal kapcsolatos ismeretszerzés lehetőségeinek felvázolása. A speciális, egyedi és általános jelenségek elemzése.


BBN-SKD16-201 Dán nyelv 3A
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 3 kredit, munkanyelv: dán)
/kötelező, előfeltétel: 105-108/


BBN-SKN16-201 Norvég nyelv 3A
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 3 kredit, munkanyelv: norvég)
/kötelező, előfeltétel: 105-108/


BBN-SKS16-201 Svéd nyelv 3A
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 3 kredit, munkanyelv: svéd)
/kötelező, előfeltétel: 105-108/


BBN-SKD16-202 Dán nyelv 3B
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 2 kredit, munkanyelv: dán)
/kötelező, előfeltétel: 105-108/


BBN-SKN16-202 Norvég nyelv 3B
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 2 kredit, munkanyelv: norvég)
/kötelező, előfeltétel: 105-108/


BBN-SKS16-202 Svéd nyelv 3B
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 2 kredit, munkanyelv: svéd)
/kötelező, előfeltétel: 105-108/


BBN-SKD16-203 Dán nyelv 3C
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 2 kredit, munkanyelv: dán)
/kötelező, előfeltétel: 105-108/


BBN-SKN16-203 Norvég nyelv 3C
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 2 kredit, munkanyelv: norvég)
/kötelező, előfeltétel: 105-108/


BBN-SKS16-203 Svéd nyelv 3C
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 2 kredit, munkanyelv: svéd)
/kötelező, előfeltétel: 105-108/


BBN-SKD16-221 Dán leíró nyelvészet 1A
(kollokvium, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: dán)
/kötelező, előfeltétel: 105-108/
Fonetika és fonológia: a magán- és mássalhangzó-fonémák realizációs szabályai. Az /r/ fonéma hatása a magánhangzókra. A másodlagos diftongusok interpretációs lehetőségei. A "Consonant Gradation" jelensége. A szótag fogalma. A stød fonológiája. Hangsúly és hanglejtés. Fonotaktikai szabályok. Schwa-szabályok.


BBN-SKN16-221 Norvég leíró nyelvészet 1A
(kollokvium, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: norvég)
/kötelező, előfeltétel: 105-108/
Fonológia: A fonetika és a fonológia megkülönböztetése. A norvég magánhangzók és mássalhangzók megkülönböztető jegyei, sajátosságai.Morfológia. Igeragozás. Lehetséges igeosztályok. Főnévragozás. Disztribúció. Flexiós- és ragos végződések. Tőváltakozás. A melléknevek ragozása. A melléknevek fokozása. Szóképzés. A termékeny szóképzési minták.


BBN-SKS16-221 Svéd leíró nyelvészet 1A
(kollokvium, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: svéd)
/kötelező, előfeltétel: 105-108/
Fonológia, fonetika. A svéd magánhangzók és mássalhangzók rendszerének áttekintése. Allofónok a svéd nyelvben. Redulkált formák a beszélt nyelvben. Fontosabb fonológiai szabályok. A svéd nyelv fonotaktikai rendszere. A svéd nyelv prozódiai sajátosságai – hangsúly, kvantitás, intonáció. A tonémák. Morfológia. Morfémák. Szóalkotás. A termékeny szóalkotási minták. A különböző szófajok ragozási mintáinak áttekintése.


BBN-SKD16-311 Dán irodalom 1A
(kollokvium, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: dán)
/kötelező, előfeltétel: 105-108/
Irodalomtörténeti áttekintés a dán irodalom fontosabb irányzatairól a XX. század elejétől a második világháború utáni évekig (a népi áttörés, a modernizmus második szakasza, kultúrradikalizmus, a két világháború közötti időszak irodalma, Heretica, abszurdizmus, újrealizmus), a jelentősebb szerzők munkásságának ismertetése és egyes fontos művek bemutatása, elemzése (Jeppe Åkjer, Martin Andersen Nexø, Emil Bønnelycke, Hans Hartig Seedorff, Tom Kristensen, Otto Gelsted, Tove Ditlevsen, Hans Scherfig, Martin A. Hansen, Ole Wivel, Karen Blixen, Peter Seeberg, Villy Sørensen, Klaus Rifbjerg, Leif Panduro, Christian Kampmann és Anders Bodelsen).


BBN-SKN16-311 Norvég irodalom 1A
(kollokvium, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: norvég)
/kötelező, előfeltétel: 105-108/
Irodalomtörténeti áttekintés a norvég irodalom fontosabb irányzatairól (”nyrealisme”, ”nyromantikken”, naturalizmus, impresszionizmus) a XX. század elejétől a második világháború utáni évekig, a jelentősebb szerzők (K. Hamsun, S. Undset, S. Hoel, J. Falkberget, A. Øverland, A. Sandemose) munkásságának ismertetése és egyes fontos művek bemutatása, elemzése.


BBN-SKS16-311 Svéd irodalom 1A
(kollokvium, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: svéd)
/kötelező, előfeltétel: 105-108/
Irodalomtörténeti áttekintés a svéd irodalom fontosabb irányzatairól a XX. század elejétől a második világháború utáni évekig, a jelentősebb irányzatok (polgári realizmus, proletárirodalom, “statarskolan”, “beredskapslitteratur”, modernizmus, modern regény), illetve szerzők (Edith Södergran, Harry Martinsson, Agnes von Krusenstjerna, Hjalmar Bergman, Martin Koch, Ivar Lo-Johansson, Jan Fridegård, Vilhelm Moberg, Pär Lagerkvist, Stig Dagerman, Vilhelm Ekelund, Eyvind Johnson) munkásságának ismertetése és egyes fontos művek bemutatása, elemzése.


BBN-SKA11-331 Interskandináv kommunikáció
(kollokvium, heti 2 óra, 5 kredit, munkanyelv: dán, norvég, svéd)
/kötelező, előfeltétel: --/
A szemikommunikáció Skandiáviában. A diakrón kapcsolat: a proto-skandinávtól a mai skandináv nyelvállapotig. A központi skandináv nyelvek (dán, norvég, svéd) ortográfiai, fonológiai, morfológiai, szintaktikai és szemantikai összehasonlító vizsgálata: egyezések és különbözőségek. A nem-központi skandináv nyelvek (feröeri, izlandi) interskandináv stratégiái. A kölcsönszavak beépülésének módjai az egyes skandináv nyelvek szókincsébe: a spontán integráció és a felülről való korlátozás tendenciái. A norvég nyelv híd szerepe a skandináv szemikommunikációban: okok és magyarázatok. A nem-skandináv eredetű Skandináviában beszélt nyelvek helyzete. Az általános interskandináv kulturális körkép jellemzői.


BBN-SKD16-204 Dán nyelv 4A
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 3 kredit, munkanyelv: dán)
/kötelező, előfeltétel: 201-203/


BBN-SKN16-204 Norvég nyelv 4A
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 3 kredit, munkanyelv: norvég)
/kötelező, előfeltétel: 201-203/


BBN-SKS16-204 Svéd nyelv 4A
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 3 kredit, munkanyelv: svéd)
/kötelező, előfeltétel: 201-203/


BBN-SKD16-205 Dán nyelv 4B
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 2 kredit, munkanyelv: dán)
/kötelező, előfeltétel: 201-203/


BBN-SKN16-205 Norvég nyelv 4B
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 2 kredit, munkanyelv: norvég)
/kötelező, előfeltétel: 201-203/


BBN-SKS16-205 Svéd nyelv 4B
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 2 kredit, munkanyelv: svéd)
/kötelező, előfeltétel: 201-203/


BBN-SKD16-206 Dán nyelv 4C
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 2 kredit, munkanyelv: dán)
/kötelező, előfeltétel: 201-203/


BBN-SKN16-206 Norvég nyelv 4C
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 2 kredit, munkanyelv: norvég)
/kötelező, előfeltétel: 201-203/


BBN-SKS16-206 Svéd nyelv 4C
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 2 kredit, munkanyelv: svéd)
/kötelező, előfeltétel: 201-203/


BBN-SKD16-222 Dán leíró nyelvészet 2A
(kollokvium, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: dán)
/kötelező, előfeltétel: 105-108/
Morfológia: főnévragozás (fonológiai és morfológiai megfontolások), disztribúció, előrejelzési lehetőségek, melléknévragozás, fokozás, az ige morfológiája, a produktív szóképzési és szóösszetételi szabályok.Szintaxis: a passzív szerkezetek szintaktikai és szemantikai jellemzői. Az igeidők használata. Kongruencia problémák a főnévi csoporton belül a főnév és az ige között. A reflexivitás a dánban. A kettős igei konstrukciók. Konjukciók. Szórend a fő- és mellékmondatban. A határozók helyzete. Elliptikus szerkezetek. A Diderichsen-féle mondatelemzés. Modellek.


BBN-SKN16-222 Norvég leíró nyelvészet 2A
(kollokvium, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: norvég)
/kötelező, előfeltétel: 105-108/
Szintaxis. A passzívum alakjai és ezek szintaktikai-szemantikai jellemzése. Az igeidők problémája. A reflexivitásproblémája: sin vs. hans/hennes. Az alany szerepe a mondatban. A szórend: főmondatban, mellékmondatban. A határozók helye. Törlési szabályok. Elliptikus. szerkezetek. A Diderichsen-féle mondatvázas elemzés, illetve a frázisszerkezet összevetése, mondattípusok, összetett mondatok Modus, tempus, aspektus. Szemantikai alapfogalmak, a jelentés körülírása, beszédaktusok.


BBN-SKS16-222 Svéd leíró nyelvészet 2A
(kollokvium, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: svéd)
/kötelező, előfeltétel: 105-108/
Szószerkezettípusok. Szintaktikai frázisok. Mondatrészek. Törlési szabályok. Egyeztetés. Az alany szerepe. Reflexivitás. Mondatfajták. A főmondat és a mellékmondat szórendje. A Diderichsen-féle mondatvázas elemzés. Az alárendelő mellékmondatok típusai. Főmondat szórendű alárendelő mellékmondatok. Alapelvek a svéd mondatszórendben. Tempus, modalitás, aspektus. Passzívszerkezetek. Szemantika. A nyelvi jel. A nyelvi jel és jelentés összefüggései. Pragmatika. A megnyilatkozás, a beszédaktus.


BBN-SKD16-312 Dán irodalom 2A
(kollokvium, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: dán)
/kötelező, előfeltétel: 105-108/
Irodalomtörténeti áttekintés a dán irodalom fontosabb irányzatairól 1870-tól 1900-ig, azaz a „Modern áttörés” korszakáról, a jelentősebb irodalmi áramlatoknak (naturalizmus, szimbolizmus), egyes szerzők munkásságának ismertetése és egyes fontos művek bemutatása, elemzése (Georg Brandes, Jens Peter Jacobsen, Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes V. Jensen, Sophus Clausen, Johannes Jørgensen, Viggo Stuckenberg).


BBN-SKN16-312 Norvég irodalom 2A
(kollokvium, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: norvég)
/kötelező, előfeltétel: 105-108/
Irodalomtörténeti áttekintés a norvég irodalom fontosabb irányzatairól 1870-től 1905-ig, azaz a „Modern áttörés” korszakáról, a jelentősebb irodalmi áramlatoknak (Modern áttörés, realizmus, naturalizmus, ”moraldebatt”, emancipáció), egyes szerzők (H. Ibsen, B. Bjørnson, A. Kielland, J. Lie, A. Skram) munkásságának ismertetése és egyes fontos művek bemutatása, elemzése.


BBN-SKS16-312 Svéd irodalom 2A
(kollokvium, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: svéd)
/kötelező, előfeltétel: 105-108/
Irodalomtörténeti áttekintés a svéd irodalom fontosabb irányzatairól 1880-tól 1910-ig, azaz a „Modern áttörés” korszakáról, a jelentősebb irodalmi áramlatoknak (“Det unga Sverige “, naturalizmus, “nittiotalet”), egyes szerzők (August Strindberg, Ola Hansson, Verner von Heidenstam, Oscar Levertin, Gustav Fröding, Erik Axel Karlfeldt, Selma Lagerlöf, Hjalmar Söderberg) munkásságának ismertetése és egyes fontos művek bemutatása, elemzése.


BBN-SKA11-341 Skandináv irodalom- és szellemtörténeti áttekintés A
(kollokvium, heti 2 óra, 4 kredit, munkanyelv: dán, norvég, svéd)
/kötelező, előfeltétel: --/
Átfogó áttekintés a három fő skandináv irodalom közös és eltérő tendenciáiról, irányzatairól, Dánia, Norvégia és Svédország szellemtörténetének fontosabb irányzatairól a XIX. századtól az 1960-as évekig.


BBN-SKD16-313 Dán irodalom 3A
(kollokvium, heti 1 óra, 2 kredit, munkanyelv: dán)
/kötelező, előfeltétel: 105-108/
Irodalomtörténeti áttekintés a dán irodalom fontosabb irányzatairól a XIX. században, a jelentősebb irodalmi áramlatoknak (romantika, poætikus realiymus, biedermeier), egyes szerzők munkásságának ismertetése és egyes fontos művek bemutatása, elemzése (Henrik Steffens, Adam Oehlenschläger, Emil Aarestrup, Christian Winther, N. F. S. Grundtvig, P. M. Møller, St. St. Blicher, H. C. Andersen, B. S. Ingemann, S. Kierkegaard).


BBN-SKN16-313 Norvég irodalom 3A
(kollokvium, heti 1 óra, 2 kredit, munkanyelv: norvég)
/kötelező, előfeltétel: 105-108/
Irodalomtörténeti áttekintés a norvég irodalom fontosabb irányzatairól a XIX. században, a jelentősebb irodalmi áramlatoknak (”det nasjonale gjennombruddet”, a népköltészeti feltárása, vita a ”nynorsk” nyelvről), egyes szerzők (H. Wergeland, J. S. C. Welhaven, I. Aasen, J. Moe, P. C. Asbjørnsen, C. Collett) munkásságának ismertetése és egyes fontos művek bemutatása, elemzése.


BBN-SKS16-313 Svéd irodalom 3A
(kollokvium, heti 1 óra, 2 kredit, munkanyelv: svéd)
/kötelező, előfeltétel: 105-108/
Irodalomtörténeti áttekintés a svéd irodalom fontosabb irányzatairól a XIX. században, a jelentősebb irodalmi áramlatoknak (romatika, “fosforisterna”,“göticismen”, realizmus), egyes szerzők (P. D. A. Atterbom, Esaias Tegnér, Erik Gustaf Geijer, Johan Olof Wallin, Erik Johan Stagnelius, C. J. L. Almquist, Fredrika Bremer, Emilie Flygare-Carlén, Viktor Rydberg, Johan Ludvig Runeberg, Carl Snoilsky) munkásságának ismertetése és egyes fontos művek bemutatása, elemzése.


BBN-SKA11-351 Skandinávia kultúrtörténete A
(kollokvium, heti 1 óra, 2 kredit, munkanyelv: dán, norvég, svéd)
/kötelező, előfeltétel: --/
Közös skandináv kultúra – nemzeti kultúrák. Művészettörténeti áttekintés – a skandináv zene, képzőművészet, építészet, formatervezés, filmművészet jelentős képviselőinek bemutatása. Az egyes skandináv országok művészetének kölcsönhatásai a Skandinávián belül és a Skandinávia határain kívüli kultúrákra. Skandináv kulturális együttműködés a Skandinavizmustól az Északi Tanács intézményeiig.


BBN-SKD16-314 Dán irodalom 4A
(kollokvium, heti 1 óra, 2 kredit, munkanyelv: dán)
/kötelező, előfeltétel: 105-108/
Irodalomtörténeti áttekintés az 1700-as évek dán irodalmáról, a legfontosabb irányzatok (felvilágosodás, klasszicizmus, rokokó, irodalmi társaságok), egyes szerzők munkásságának ismertetése és egyes fontos művek bemutatása, elemzése (Ludvig Holberg, J. S. Sneedorff, Hans Adolph Brorson, Johannes Ewald), valamint kitekintés a XX. század végének irodalmára.


BBN-SKN16-314 Norvég irodalom 4A
(kollokvium, heti 1 óra, 2 kredit, munkanyelv: norvég)
/kötelező, előfeltétel: 105-108/
Irodalomtörténeti áttekintés a dán és a norvég irodalom közös korszakáról a XVII. században (felvilágosodás, klasszicizmus, irodalmi társaságok), egyes szerzők (H. A. Brorson, L. Holberg, Det Norske Selskab és J. H. Wessel, J. Ewald, E. Storm) munkásságának ismertetése és egyes fontos művek bemutatása, elemzése. Kitekintés az alteritás és a posztmodern norvég irodalmára.


BBN-SKS16-314 Svéd irodalom 4A
(kollokvium, heti 1 óra, 2 kredit, munkanyelv: svéd)
/kötelező, előfeltétel: 105-108/
Irodalomtörténeti áttekintés a svéd irodalom fontosabb irányzatairól a XVIII. században, a jelentősebb irodalmi áramlatoknak (felvilágosodás, klasszicizmus, “tankebyggarorden”, rokokó, “gustaviansk poesi”, preromantika), egyes szerzők (Olof von Dalin, Hedwig Charlotta Nordenflycht, Gustav Philip Creutz, Gustaf Fredrik Gyllenborg, Emanuel Swedenborg, Carl Michael Bellman, Carl von Linné, Jacob Wallenberg, Johan Henrik Kellgren, Anna Maria Lenngren, Carl Gustaf af Leopold, Thomas Thorild, Bengt Lidner, Frans Michael Franzén) munkásságának ismertetése és egyes fontos művek bemutatása, elemzése. Kitekintés az alteritás és a posztmodern svéd irodalmára.


A teljes BA minor tanrend
(2018/2019 tanév, tavaszi félév)
    BBN-SKD-101 Dán nyelv 1A
         Csúr Gábor, PhD hallgató
         kedd, 11.30-13.00
         hely: 245

    BBN-SKN-101 Norvég nyelv 1A
         Kovács Nikolett, 0
         kedd, 11.00-12.30
         hely: 151

    BBN-SKS-101 Svéd nyelv 1A
         Mádl Péter, docens
         szerda, 13.00-14.30
         hely: 144

    BBN-SKD-102 Dán nyelv 1B
         Csúr Gábor, PhD hallgató / Carina Bagge Vestergaard, lektor
         kedd, 13.00-13.45 / szerda, 14.30-15.15
         hely: 245 / 152

    BBN-SKN-102 Norvég nyelv 1B
         Vaskó Ildikó, docens / Cecilie Hauglund, lektor
         kedd, 12.30-13.15 / péntek, 10.00-10.45
         hely: 151 / 137

    BBN-SKS-102 Svéd nyelv 1B
         Mádl Péter, docens / Annus Ildikó, tanársegéd
         szerda, 14.30-15.15 / péntek, 10.00-10.45
         hely: 144 / 151

    BBN-SKD16-103 Dán nyelv 1C
         Carina Bagge Vestergaard, lektor
         szerda, 13.00-14.30
         hely: 152

    BBN-SKN16-103 Norvég nyelv 1C
         Cecilie Hauglund, lektor
         péntek, 10.45-12.15
         hely: 137

    BBN-SKS16-103 Svéd nyelv 1C
         Annus Ildikó, tanársegéd
         péntek, 8.30-10.00
         hely: 151

    BBN-SKD16-104 Dán nyelv 1D
         Carina Bagge Vestergaard, lektor
         csütörtök, 10.30-12.00
         hely: 151

    BBN-SKN16-104 Norvég nyelv 1D
         Cecilie Hauglund, lektor
         szerda, 13.00-14.30
         hely: 137

    BBN-SKS16-104 Svéd nyelv 1D
         Måns Wadensjö, lektor
         kedd, 14.00-15.30
         hely: 122

    BBN-SKA-141 Skandinávia története 1.
         Annus Ildikó, tanársegéd
         hétfő, 12.00-12.45
         hely: 151

    BBN-SKA-151 Skandináv országismeret 1.
         Annus Ildikó, tanársegéd
         hétfő, 13.00-13.45
         hely: 151

    BBN-SKD16-105 Dán nyelv 2A
         Csúr Gábor, PhD hallgató
         kedd, 11.30-13.00
         hely: 137

    BBN-SKN16-105 Norvég nyelv 2A
         Kovács Nikolett, 0
         kedd, 11.00-12.30
         hely: 151

    BBN-SKS16-105 Svéd nyelv 2A
         Mádl Péter, docens
         szerda, 13.00-14.30
         hely: 144

    BBN-SKD16-106 Dán nyelv 2B
         Csúr Gábor, PhD hallgató / Carina Bagge Vestergaard, lektor
         kedd, 13.00-13.45 / szerda, 13.00-13.45
         hely: 137 / 154

    BBN-SKN16-106 Norvég nyelv 2B
         Kovács Nikolett, 0 / Cecilie Hauglund, lektor
         kedd, 12.30-13.15 / csütörtök, 9.00-9.45
         hely: 151 / 151

    BBN-SKS16-106 Svéd nyelv 2B
         Mádl Péter, docens / Annus Ildikó, tanársegéd
         szerda, 14.30-15.15 / péntek, 8.30-9.15
         hely: 144 / 151

    BBN-SKD16-107 Dán nyelv 2C
         Carina Bagge Vestergaard, lektor
         szerda, 13.45-15.15
         hely: 137

    BBN-SKN16-107 Norvég nyelv 2C
         Cecilie Hauglund, lektor
         csütörtök, 9.45-11.15
         hely: 151

    BBN-SKS16-107 Svéd nyelv 2C
         Annus Ildikó, tanársegéd
         péntek, 9.15-10.45
         hely: 151

    BBN-SKD16-108 Dán nyelv 2D
         Carina Bagge Vestergaard, lektor
         csütörtök, 10.00-11.30
         hely: 154

    BBN-SKN16-108 Norvég nyelv 2D
         Domsa Zsófia, adjunktus
         hétfő, 14.00-15.30
         hely: 151

    BBN-SKS16-108 Svéd nyelv 2D
         Måns Wadensjö, lektor
         csütörtök, 12.00-13.30
         hely: 233

    BBN-SKA-142 Skandinávia története 2.
         Annus Ildikó, tanársegéd
         hétfő, 11.00-11.45
         hely: 151

    BBN-SKA-152 Skandináv országismeret 2.
         Annus Ildikó, tanársegéd
         hétfő, 12.00-12.45
         hely: 151

    BBN-SKD16-201 Dán nyelv 3A
         Soós Anita, adjunktus
         kedd, 10.00-11.30
         hely: 153

    BBN-SKN16-201 Norvég nyelv 3A
         Cecilie Hauglund, lektor
         csütörtök, 14.00-15.30
         hely: 154

    BBN-SKS16-201 Svéd nyelv 3A
         Måns Wadensjö, lektor
         szerda, 12.30-14.00
         hely: 154

    BBN-SKD16-202 Dán nyelv 3B
         Carina Bagge Vestergaard, lektor
         csütörtök, 12.00-13.30
         hely: 113

    BBN-SKN16-202 Norvég nyelv 3B
         Cecilie Hauglund, lektor
         kedd, 12.00-13.30
         hely: 152

    BBN-SKS16-202 Svéd nyelv 3B
         Péteri Vanda, tanársegéd
         csütörtök, 12.00-13.30
         hely: 123

    BBN-SKD16-203 Dán nyelv 3C
         Carina Bagge Vestergaard, lektor
         szerda, 10.00-11.30
         hely: 153

    BBN-SKN16-203 Norvég nyelv 3C
         Domsa Zsófia, adjunktus
         hétfő, 10.00-11.30
         hely: 253

    BBN-SKS16-203 Svéd nyelv 3C
         Péteri Vanda, tanársegéd
         kedd, 8.30-10.00
         hely: 122

    BBN-SKD16-221 Dán leíró nyelvészet 1A
         Ács Péter, docens
         szerda, 16.00-16.45
         hely: 151

    BBN-SKN16-221 Norvég leíró nyelvészet 1A
         Vaskó Ildikó, docens
         kedd, 14.00-14.45
         hely: 154

    BBN-SKS16-221 Svéd leíró nyelvészet 1A
         Péteri Vanda, tanársegéd
         csütörtök, 10.00-10.45
         hely: 121

    BBN-SKD16-311 Dán irodalom 1A
         Soós Anita, adjunktus
         hétfő, 9.15-10.00
         hely: 113

    BBN-SKN16-311 Norvég irodalom 1A
         Domsa Zsófia, adjunktus
         péntek, 13.00-13.45
         hely: 253

    BBN-SKS16-311 Svéd irodalom 1A
         Mádl Péter, docens
         péntek, 14.30-15.15
         hely: 112

    BBN-SKA11-331 Interskandináv kommunikáció
         Ács Péter, docens
         hétfő, 12.00-13.30
         hely: 245

    BBN-SKD16-204 Dán nyelv 4A
         Soós Anita, adjunktus
         kedd, 10.00-11.30
         hely: 233

    BBN-SKN16-204 Norvég nyelv 4A
         Domsa Zsófia, adjunktus
         hétfő, 10.00-11.30
         hely: 144

    BBN-SKS16-204 Svéd nyelv 4A
         Péteri Vanda, tanársegéd
         csütörtök, 12.15-13.45
         hely: 152

    BBN-SKD16-205 Dán nyelv 4B
         Carina Bagge Vestergaard, lektor
         szerda, 10.00-11.30
         hely: 121

    BBN-SKN16-205 Norvég nyelv 4B
         Cecilie Hauglund, lektor
         kedd, 12.00-13.30
         hely: 121

    BBN-SKS16-205 Svéd nyelv 4B
         Annus Ildikó, tanársegéd
         kedd, 10.00-11.30
         hely: 124

    BBN-SKD16-206 Dán nyelv 4C
         Carina Bagge Vestergaard, lektor
         csütörtök, 12.00-13.30
         hely: 113

    BBN-SKN16-206 Norvég nyelv 4C
         Cecilie Hauglund, lektor
         szerda, 13.30-15.00
         hely: 124

    BBN-SKS16-206 Svéd nyelv 4C
         Måns Wadensjö, lektor
         kedd, 12.00-13.30
         hely: 123

    BBN-SKD16-222 Dán leíró nyelvészet 2A
         Ács Péter, docens
         hétfő, 16.30-17.15
         hely: 151

    BBN-SKN16-222 Norvég leíró nyelvészet 2A
         Vaskó Ildikó, docens
         kedd, 14.00-14.45
         hely: 154

    BBN-SKS16-222 Svéd leíró nyelvészet 2A
         Péteri Vanda, tanársegéd
         csütörtök, 10.30-11.15
         hely: 152

    BBN-SKD16-312 Dán irodalom 2A
         Soós Anita, adjunktus
         hétfő, 9.15-10.00
         hely: 113

    BBN-SKN16-312 Norvég irodalom 2A
         Domsa Zsófia, adjunktus
         csütörtök, 12.00-12.45
         hely: 151

    BBN-SKS16-312 Svéd irodalom 2A
         Mádl Péter, docens
         péntek, 14.30-15.15
         hely: 144

    BBN-SKA11-341 Skandináv irodalom- és szellemtörténeti áttekintés A
         Masát András, professzor
         kedd, 17.00-18.30
         hely: 151

    BBN-SKD16-313 Dán irodalom 3A
         Soós Anita, adjunktus
         hétfő, 11.00-11.45
         hely: 113

    BBN-SKN16-313 Norvég irodalom 3A
         Domsa Zsófia, adjunktus
         hétfő, 12.00-12.45
         hely: 137

    BBN-SKS16-313 Svéd irodalom 3A
         Mádl Péter, docens
         péntek, 13.00-13.45
         hely: 144

    BBN-SKA11-351 Skandinávia kultúrtörténete A
         Måns Wadensjö, lektor / Carina Bagge Vestergaard, lektor / Cecilie Hauglund, lektor
         csütörtök, 16.00-17.30
         hely: 151

    BBN-SKD16-314 Dán irodalom 4A
         Soós Anita, adjunktus
         hétfő, 11.00-11.45
         hely: 113

    BBN-SKN16-314 Norvég irodalom 4A
         Domsa Zsófia, adjunktus
         hétfő, 12.00-12.45
         hely: 122

    BBN-SKS16-314 Svéd irodalom 4A
         Mádl Péter, docens
         péntek, 13.00-13.45
         hely: 112