SKANDINÁV NYELVEK ÉS IRODALMAK TANSZÉKE
D N S ESkandináv filológiai PhD, azaz doktori képzésre az irodalomtudomány (dán, norvég, svéd irodalom) vagy a nyelvtudomány (dán, norvég, svéd) tudományterületén lehet jelentkezni.
A képzés célja, hogy a végzett fiatal szakemberek oktatóként, kutatóként magas szinten legyenek képesek foglalkozni a skandináv országok nyelveivel, irodalmával és kultúrájával, képesek legyenek befogadni és elemezni a filológia legújabb kutatási eredményeit, képesek legyenek kutatási célokat megfogalmazni, a kutatómunkát megtervezni és megszervezni, valamint képesek legyenek aktívan részt venni a hazai és nemzetközi szakmai életben.

A jelentkezés feltétele skandináv filológiai diploma (ötéves képzés, illetve MA) és a tervezett disszertáció megírásához összeállított kutatási terv.

A képzés tervezett időtartama hat félév. A képzés során a hallgatók elvégzik az előírt tanegységeket, melyek részben elméleti, részben gyakorlati jellegűek. Az oktatás nagy része tutoriális jelleggel folyik, az oktatók egyénileg foglalkoznak a hallgatókkal. Az elméleti tanegységek a választott tudományág elméleti kérdéseivel ismertetik meg a hallgatókat, a gyakorlati oktatás során a hallgatók elsajátítják az egyetemi oktató- és kutatómunka alapjait.
A képzés doktori szigorlattal zárul, amelyet a disszertáció megvédése követ.