INSTITUTT FOR SKANDINAVISKE SPRÅK OG LITTERATURER
M D S EStudentrepresentantene på Skandinavistik er ansvarlige for studentenes rettigheter og passer på at samarbeidet mellom studenter og l
Studentrepresentantene:
Mátyás Gábor Major (dansk)
Barbara Simon (svensk)
Gergő Szamosvári (norsk)