INSTITUTT FOR SKANDINAVISKE SPRÅK OG LITTERATURER
M D S ELiKör er instituttets studentkor som ble grunnlagt i september 2011. Korets medlemmer er dansk-, norsk- og svenskstuderende fra universitetet og det er det første samarbeidsinitiativet som omfatter alle tre nordiske språk som blir undervist ved instituttet.
Vårt kor synger først og fremst nordiske sanger, men vi fremfører også ulike morsomme spesielle stykker. Meningen med koret er framfor alt å synge nordiske høytidsviser og berømte slagre sammen: vår største glede er å synge og synge utengrenser. Selve idéen om å etablere et sånt samarbeid var nesten utenkelig ved begynnelsen av vårsemesteret 2011, da våre første medlemmer begynte å grunnlegge et særeget nordisk kor. Våre planer realisertes etter hvert etter sommerferienes siste dager og vårt store gjennombrudd skjedde på Luciafesten 2011. Det betyr temmelig mye for oss å få så mange invitasjoner av både ulike nordiske foretak, ambassader og privatpersoner. Vi håper at vi har lyktes å begynne på en ny tradisjon ved instituttet som vil leve opp til forventningene.

Vi ses på våre konserter.

Vil du synge med oss? Skriv til likor.elte@gmail.com