INSTITUTT FOR SKANDINAVISKE SPRÅK OG LITTERATURER
M D S EInstituttet for skandinaviske språk og litteraturer
H-1088 Budapest, Rákóczi út 5.

Telnr. + 36 1 485 52 00/4337

Faxnr. + 36 1 460 4409

E-post: skandinavisztika@btk.elte.hu

Samtlige kontaktinformasjoner om instituttets l