INSTITUTT FOR SKANDINAVISKE SPRÅK OG LITTERATURER
M D S E2018/2019

2019-04-17 (onsdag)
• påskeferiens første dag

2019-04-23 (tirsdag)
• påskeferiens siste dag

2019-05-10 (fredag)
• Pázmány-dagen (ingen undervisning)

2019-05-17 (fredag)
• vårsemesterets siste dag

2019-05-20 (mandag)
• eksamensperiodens første dag

2019-07-05 (fredag)
• eksamensperiodens siste dag