INSTITUTT FOR SKANDINAVISKE SPRÅK OG LITTERATURER
M D S EPå Institutt for skandinavisk språk og litteratur ved ELTE Universitetet kan studentene skaffe seg kunnskaper om og ferdigheter i de tre kontinentale skandinaviske landenes språk, litteratur og kultur.

Noen årskurs følger den tradisjonelle femårige utdanningen, men de studentene som påbegynte sine studier høsten 2006 eller seinere studerer etter det europatilpassede, treårige BA-systemet. Denne utdanningen vil, innen kort tid, bli utvidet med et toårig magisternivå.

Forskerutdanningen gjør det mulig å skaffe seg dypere kunnskaper om skandinavisk litteratur eller skandinavisk språkvitenskap (det er Den litteraturvitenskaplige doktorandskolen, Program i skandinavisk litteratur, samt Den språkvitenskaplige doktorandskolen, Program i germanistikk, som tilbyr disse utdannelsene).

Siden instituttet er er det eneste i Ungarn som tilbyr universitetsutdanning i skandinavisk filologi, legger vi stor vekt på både undervisnings- og forskningsarbeidet og på å formidle kjennskap til kulturen.

Vi håper at du finner alle de opplysninger om instituttet som du er interessert i. Har du spørsmål, er du velkommen til å kontakte oss.