INSTITUTT FOR SKANDINAVISKE SPRÅK OG LITTERATURER
M D S ESekretær: Ágnes Oláh

Sekretariat: Rákóczi út 5. II/ 254.

Telnr: +36 1 485 52 00/4337

Faxnr: +36 1 460 4409

E-post: skandinavisztika@btk.elte.hu