INSTITUTT FOR SKANDINAVISKE SPRÅK OG LITTERATURER
M D S EDen største delen av instituttets boksamling består av danske, norske og svenske skjønnlitter