INSTITUTT FOR SKANDINAVISKE SPRÅK OG LITTERATURER
M D S ENordic journal for linguistics. Oslo, 1978-
[ folyóirat, nyelvészet] ( vol.3 nr,2 / vol.22. nr.1-2 / vol.23. nr. 1-2 / vol.24. nr. 1-2 / vol.25. nr. 1-2)

UiO eksamensoppgaver. Oslo, 2010


Vinduet. Oslo
[ folyóirat, irodalom] ( 1989 / 2.)

Edda. Kristiania, 1914-
[ folyóirat, irodalom] ( 2001/1,2,4; 2002/2; 2003/2;2004/2)

Maal og minne. Kristiania, 1909-
[ folyóirat, nyelvészet] ( 1997/2)

Scandinavica. London-New York
[ folyóirat] ( 1991)

Papers in Scandinavian Studies. Budapest, 1990-
[ folyóirat] ( 1998)

Norskrift. Oslo
[ folyóirat] ( 1982, 1986, 1992)

Norsklæreren: tidsskrift for språk og litteratur. Oslo
[ folyóirat] ( 1990/3-5; 1991/1; 1992/2; 1997/2; 1998/2; 1999/2-4; 2000/2,4,5; 2002/4; 2003/5; 2004/1,4,5; 2005/1-3, 2006/1)

The syntax of Norwegian passive constructions. Amsterdam, 1992
[ könyv, nyelvészet]

Troll i ord. Oslo, 2009
[ könyv, nyelvkönyv]

Ord i arbeid. Oslo, 1994
[ könyv, nyelvkönyv]

Norsk ordbog. Kristiania, 1918
[ szótár]

Morland, Aleksander
Starthjelp i fonetikk og lingvistikk. Trondheim, 2008
[ könyv, nyelvészet]

Dregelid, Karen M.
Ganske enkelt norsk 1. (tekstbok + arbeidsbok). Oslo, 2003
[ könyv, nyelvkönyv]

Dregelid, Karen M.
Ganske enkelt norsk 2. (tekstbok + arbeidsbok). Oslo, 2005
[ könyv, nyelvkönyv]

Dukken i taket. Oslo, 2009
[ könyv, szépirodalom]

Stalins øyne. Oslo, 2009
[ könyv, szépirodalom]

Sorte mor. Oslo, 2010
[ könyv, szépirodalom]

Djevelens fødselsdag: noveller i samling. Oslo, 2003
[ könyv, szépirodalom]

Bergtatt. Oslo, 2009
[ könyv, szépirodalom]

Øyvind, Berg
Mangfold: lesestykker for framtida. Oslo, 2005
[ könyv, ismeretterjesztő] ( 25 pld.)

Berg, Øyvind
Materialisme: lesestykker for framtida. Oslo, 2005
[ könyv, ismeretterjesztő] ( 19 pld.)

Språkboka: språkkunnskap for vidaregåande skole. Oslo, 1986
[ könyv, nyelvészet]

Hvenekilde, Anne
Snakker du norsk?. Oslo, 1990
[ könyv, nyelvkönyv]

Moe, Jørgen
Eventyr. Oslo, 1953
[ könyv, szépirodalom]

Norsk for voksne. Oslo, 1994
[ könyv, nyelvkönyv]

Mening i tekst. Oslo, 1997
[ könyv, nyelvészet]

Krinsereglane. Oslo, 2005
[ könyv, szépirodalom]

Harnæs, Liv Andlem
Ikke bare ord: en lærebok i norsk språk og kultur. Oslo, 1992
[ könyv, nyelvkönyv]

Nynorsk grammatikk. Oslo, 1970
[ könyv, nyelvészet]

Norske målføretekster. Oslo, 1967
[ könyv, nyelvészet] ( 2 pld.)

Næss, Eli Lindtner
Spor - Teoribok. Oslo, 2000
[ könyv, nyelvkönyv]

Norsk ordlære. Oslo, 1997
[ könyv, nyelvészet]

Alnæs, Ivar Johannes
Norsk uttaleordbok. Oslo, 1969
[ szótár]

Gundersen, Dag
Fremmedordbok. Oslo, 1993
[ szótár]

Vekslande vindar. Oslo, 2010
[ könyv, szépirodalom]

Lindeman, Fredrik Otto
Våre arveord: etymologisk ordbok. Oslo, 2000
[ szótár, nyelvészet]

Norwegisch - Ein Standardwerk für Anfänger (+ Schlüssel zu den Übungen). München, 1991
[ könyv, nyelvkönyv]

Reality.no. Oslo, 2004
[ könyv, szépirodalom]

Ny fonologi. Bergen, 2010
[ könyv, nyelvészet]

Kolbein Falkeid, et nærbilde: den som ser i brønnen stirrer nedenfra. Oslo, 2008
[ könyv, szépirodalom]

Språkrådet og riksmålet. Oslo, 1981
[ könyv, nyelvészet]

A sors anekdotái. Budapest, 2008
[ könyv, szépirodalom]

Babettes gæstebud. København, 1979
[ könyv, szépirodalom]

Kislord. Budapest, 1999
[ könyv, szépirodalom]

et al.,
Dørene åpnes - Antologi; Studiehefte. Oslo, 1994 / 2004
[ könyv, nyelvkönyv] ( 2 pld.)

Drapet på Taparud gård. Oslo, 2010
[ könyv, szépirodalom]

Under de dype skyggene av løvtunge trær. Oslo, 2010
[ könyv, szépirodalom]

Sämunds Edda. Stockholm, 1913
[ könyv, szépirodalom]

Jeg var med Marco Polo!. Oslo, 1993
[ könyv, szépirodalom]

Tekstens autoritet: tekstanalyse og skriving i akademia. Oslo, 2007
[ könyv]

Elementær metodikk i eksperimentell analytisk lingvistikk. Oslo, 1971
[ könyv, nyelvészet]

Whole Lotta love: en komedie i gen-shoppingens tid. Oslo, 2010
[ könyv, szépirodalom]

Ibsen and Russian culture: Ibsen conference in St. Petersburg, 2003 1 October-4 October. Oslo, 2005
[ könyv, irodalom]

Etterlatte romaner I.. Oslo, 2005
[ könyv, szépirodalom]

Fra dypet - Nordsjødykkernes historie. Oslo, 2008
[ könyv, szépirodalom]

Halvbroren. Oslo, 2002
[ könyv, szépirodalom]

A nyelv enciklopédiája. Budapest, 1998
[ könyv, nyelvészet]

Miraklenes år. Oslo, 2008
[ könyv, szépirodalom]

Blomsterhandlersken. Oslo, 2011
[ könyv, szépirodalom]

Barndommens gade. København, 1986
[ könyv, szépirodalom]

Sirkelens ende. Oslo, 2005
[ könyv, szépirodalom]

Åndebrettet. Oslo, 2005
[ könyv, szépirodalom]

Deutsche Sprachgeschichte. Reinbek bei Hamburg
[ könyv, nyelvészet]

Folk og røvere i Kardemommeby. Oslo, 1982
[ könyv, szépirodalom]

Kittang, Atle - Aarseth, Asbjørn
Europeisk litteraturteori fra antikken til 1900. Bergen, 1997
[ könyv, irodalom]

Høy eller stein?: narkotikaslang i Norge. Oslo, 1985
[ könyv, nyelvészet]

MacDonald, Kirsti
På vei (tekstbok/arbeidsbok). Oslo, 1999
[ könyv, nyelvkönyv] ( 11 pld.)

MacDonald, Kirsti
Norsk på en to tre. Oslo, 2003
[ könyv, nyelvkönyv]

MacDonald, Kirsti
Stein på stein. Oslo
[ könyv, nyelvkönyv] ( 3 pld.)

MacDonald, Kirsti
Her på berget (tekstbok + arbeidsbok). Oslo, 1991-2008
[ könyv, nyelvkönyv] ( 5 pld.)

Sveen, Andreas
Innføring i lingvistikk. Oslo, 2000
[ könyv, nyelvészet]

Fonetikk og fonologi. Oslo, 1991
[ könyv, nyelvészet]

Simonsen, Hanne Gram - Hovdhaugen, Even
Språkvitenskap: en elementær innføring. Oslo, 1998
[ könyv, nyelvészet]

Kristoffersen, Kristian Emil
Innføring i norsk grammatikk - Morfologi og syntaks. Oslo, 2000
[ könyv, nyelvészet]

Verb i passiv fulgt av perfektum partisipp. Oslo, 1994
[ könyv, nyelvészet]

Bokmålsverb: en oversikt over hvordan verb bøyes i bokmål. Oslo, 1996
[ könyv, nyelvkönyv]

Språk sosiologi. Oslo, 1972
[ könyv, nyelvészet]

Gunhild fra Vakkerøya. Oslo, 2008
[ könyv, szépirodalom]

Tale om dyrene. Oslo, 2005
[ könyv, szépirodalom]

Tale om dyrene. Oslo, 2005
[ könyv, szépirodalom]

Gundersen, Dag
Bevingede ord: nær 8000 litterære sitater, historiske ytringer, ordtak og talemåter, sentenser og fyndord. Oslo, 1967
[ szótár, nyelvészet]

Norsk syntaks i funksjonelt perspektiv. Oslo, 1992
[ könyv, nyelvészet]

Morfologi. Oslo, 1995
[ könyv, nyelvészet]

Syntactic change: toward a theory of historical syntax. Berlin, 1990
[ könyv, nyelvészet]

Morfologi. Oslo, 1988
[ könyv, nyelvészet]

Norsk referansegrammatikk. Oslo, 1997
[ könyv, nyelvészet]

Totem. Oslo, 2009
[ könyv, szépirodalom]

Nattens brød: An-Magritt. Oslo, 1974
[ könyv, szépirodalom]

Said about Ibsen. Oslo, 2006
[ könyv, irodalom]

Respekt. Oslo, 2005
[ könyv, szépirodalom]

Jordbok. Oslo, 2008
[ könyv, szépirodalom]

Elskede Poona. Oslo, 2011
[ könyv, szépirodalom]

Drapet på Harriet Krohn. Oslo, 2010
[ könyv, szépirodalom]

Sentrale problemer i norsk syntaks: en artikkelsamling. Oslo, 1977
[ könyv, nyelvészet]

Diagnosen. Oslo, 1998
[ könyv, szépirodalom]

Slottet i Pyreneene. Oslo, 2008
[ könyv, szépirodalom]

Fred. Oslo, 1992
[ könyv, szépirodalom]

Golden, Anne - Ryen, Else
Lær mer norsk: norsk bokmål for fremmedspråklige. Oslo, 1992
[ könyv, nyelvkönyv] ( 3 pld.)

Harjeet. Oslo, 2008
[ könyv, szépirodalom]

Begynnelse i november. Oslo, 2008
[ könyv, szépirodalom]

Komposisjon i hvitt og grønt. Oslo, 2010
[ könyv, szépirodalom]

Nordsjødykkerne. Stavanger, 2009
[ könyv, ismeretterjesztő]

Sirkel: norskantologi for fremmedspråklige elever i den videregående skolen. Oslo, 1989
[ könyv, nyelvkönyv]

MacDonald, Kirsti - Ryen, Else
Norsk som fremmedspråk: grammatikk. Oslo, 1998
[ könyv, nyelvkönyv] ( 2 pld.)

MacDonald, Kirsti
Hva er vanskelig i grammatikken?. Oslo, 1990
[ könyv, nyelvkönyv]

Ordforråd, ordbruk og ordlæring. Oslo, 2003
[ könyv, nyelvkönyv]

Hanssen, Eskil - Orseth, Dag
Stemmer (teoribok + studiebok). Oslo, 1999
[ könyv, nyelvkönyv]

Malstrømmen. Oslo, 2010
[ könyv, szépirodalom]

Popsongar. Oslo, 2001
[ könyv, szépirodalom]

Et ansikt som minner om norsk politikk: dikt. Oslo, 2008
[ könyv, szépirodalom]

Se på meg nå. Oslo, 2005
[ könyv, szépirodalom]

Norsk synonymordbok. Oslo, 1980
[ szótár]

Norske synonymer. Oslo, 1996
[ szótár]

Norsk ordbok. Oslo, 1998
[ szótár]

Norsk illustrert ordbok. Oslo, 1993
[ szótár]

Norsk rettskrivningsordbok. Oslo, 1995
[ szótár]

Trass. Oslo, 1999
[ könyv, szépirodalom]

Landstrykere. Oslo, 1998
[ könyv, szépirodalom]

Studier i norsk språkstruktur. Oslo, 1970
[ könyv, nyelvészet] ( 2 pld.)

de Neergaard, Dorthe
Godt sagt 1.. Oslo, 2006
[ könyv, nyelvkönyv]

de Neergaard, Dorthe
Godt sagt 2.. Oslo, 2002
[ könyv, nyelvkönyv]

Studier i norsk språkstruktur. Oslo, 1970
[ könyv, nyelvészet]

Språk i variasjon: fem studier i språksosiologi. Oslo, 1983
[ könyv, nyelvészet]

Syndebukkens krets. Oslo, 1990
[ könyv, szépirodalom]

Sekskanten. Oslo, 2008
[ könyv, szépirodalom]

Norsk for livet 2.. Larvik 1995
[ könyv, nyelvkönyv]

Victor Tukmakovs siste vinter. Bergen, 2010
[ könyv, szépirodalom]

Anne. Oslo, 1996
[ könyv, szépirodalom]

Knive, Gro
Det lille ekstra: et veiledningshefte i skriftlig produksjon: norsk som andrespråk på høyere nivå. Oslo, 2003
[ könyv, nyelvkönyv]

Heng ham ikke vent til jeg kommer: en morsom bok om norsk språk og tegnsetting. Oslo, 2004
[ könyv, nyelvészet]

Setningsadverbial i norsk. Oslo, 1981
[ könyv, nyelvészet]

Lukten av propan om morgenen. Oslo, 2010
[ könyv, szépirodalom]

Kjære deg min kjære. Oslo, 2010
[ könyv, szépirodalom]

Expressz ajánlott!. Budapest, 2003
[ könyv, szépirodalom] ( 2 pld.)

Roe, Astrid (red.)
Muntlig norsk. Oslo, 1999
[ könyv, nyelvkönyv]

Norevik, Bjarne
Norsk teknisk fagordbok. Berlin, 1984
[ szótár]

Ave Eva. Oslo, 1989
[ könyv, szépirodalom]

Regn. Oslo, 2008
[ könyv, szépirodalom]

Sæther, Astrid - Aarseth, Asbjørn
Ibsen on screen. Oslo, 2008
[ könyv, irodalom] ( 2 pld.)

1222. Oslo, 2009
[ könyv, szépirodalom]

Uten ekko. Oslo, 2011
[ könyv, szépirodalom]

Sannheten bortenfor. Oslo, 2011
[ könyv, szépirodalom]

Salige er de som tørster. Oslo, 2011
[ könyv, szépirodalom]

Demonens død. Oslo, 2011
[ könyv, szépirodalom]

Blind gudinne. Oslo, 2011
[ könyv, szépirodalom]

Det som er mitt. Oslo, 2002
[ könyv, szépirodalom]

Hitterdals-boken: gaarde og slegter. Oslo, 1927
[ könyv, ismeretterjesztő]

Nedtegnelser. Oslo, 2008
[ könyv, szépirodalom]

Håndbok i grammatikk og språkbruk: norsk for innvandrere. Oslo, 2001
[ könyv, nyelvkönyv] ( 2 pld.)

Uten dekning. Oslo, 2005
[ könyv, szépirodalom]

Killingbergtro, Laurits - Lauvhjell, Arne
Nynorsk ordboka: definisjons- og rettskrivingsordbok. Oslo, 1998
[ szótár]

Import eksport. Oslo, 2005
[ könyv, szépirodalom]

Stor norsk-tysk ordbok. Oslo, 1994
[ szótár]

Ryen, Else
Kan jeg få ordene dine, lærer? : artikler om norsk som andrespråk, språkfunksjoner, tospråklighet, tokulturell undervisning m.m.. Oslo, 1984
[ könyv, nyelvészet]

Nye mål. Oslo, 1995
[ könyv, nyelvkönyv]

Innhogg i nyare norsk språkhistorie. Oslo, 1992
[ könyv, nyelvészet]

Solstad, Helge
Klar for Norge I-IV.. Oslo, 2000
[ könyv, nyelvkönyv]

Galderhug: quadra natura 1111: diktning Spellmind. Oslo, 2008
[ könyv, szépirodalom]

Språklydlære. Oslo, 1969
[ könyv, nyelvészet]

Eckmann, Carol B.
A cultural odyssey: focus on Norwegian art. Oslo, 1997
[ könyv, ismeretterjesztő]

Norvég tájak hangulata. Oslo, 2002
[ könyv, ismeretterjesztő] ( 14 pld.)

Den andre hendinga. Bergen 2010
[ könyv, szépirodalom]

Den andre. Oslo, 2010
[ könyv, szépirodalom]

Norsk-engelsk ordbok. Oslo, 1993
[ szótár]

Grammatika. Budapest, 2010
[ könyv, nyelvészet]

Mottakeren: 55 dikt. Oslo, 2005
[ könyv, szépirodalom]

Forføreren. Oslo, 2001
[ könyv, szépirodalom]

Språk og samfunn. Oslo, 1979
[ könyv, nyelvészet]

Prins Carlo. Oslo, 2005
[ könyv, szépirodalom]

Hørte jeg riktig. Oslo, 2008
[ könyv, nyelvészet]

Min kamp. Oslo, 2010
[ könyv, szépirodalom]

De langtidsboende. Oslo, 2008
[ könyv, szépirodalom]

Memo fra en morder. Oslo, 2010
[ könyv, szépirodalom]

Frøken Markussens rykte. Oslo, 2004
[ könyv, szépirodalom]

I krig og kjærleik. Oslo, 2009
[ könyv, szépirodalom]

Når ein først skal skyte nokon. Oslo, 2010
[ könyv, szépirodalom]

Engbrandt-Heider, Eleonor
Der schwedischen und deutschen Sprache (Langenscheidts Taschenwörterbuch). Berlin, 1984
[ szótár]

Noveller i samling. Oslo, 1998
[ könyv, szépirodalom]

Språk - en grunnbok. Oslo, 2005
[ könyv, nyelvészet]

Språkets mønstre: grammatiske begreper og metoder. Oslo, 2005
[ könyv, nyelvészet]

Kulbrandstad, Lise Iversen
Inn i språkets mønstre: oppgavesamling. Oslo, 1998
[ könyv, nyelvészet]

Komme hjem og reparere hus. Oslo, 2005
[ könyv, szépirodalom]

Skagerrak. Oslo, 2008
[ könyv, szépirodalom]

Vinterhjerte. Oslo, 2008
[ könyv, szépirodalom]

Presidentene: fra George Washington til George W. Bush. Oslo, 2008
[ könyv, ismeretterjesztő]

Svéd-magyar szótár. Budapest, 1989
[ szótár]

Paulssen, Kjell M.
Norsk ordbok. Bokmål. Oslo, 1996
[ szótár] ( 2 pld.)

Bokmålsordboka. Bergen, 1994
[ szótár] ( 2 pld.)

Verdensmestrene. Oslo, 2010
[ könyv, szépirodalom]

Nomina Polonica & Svetica: en Polsk-Svensk paronymordlista i original och avskrift. Uppsala, 1998
[ szótár]

Nyland, Gudmund - Senje, Cathrine
Språket i bruk. Oslo, 1982
[ könyv, nyelvkönyv]

Innføring i norsk syntaks. Oslo, 1976
[ könyv, nyelvészet] ( 2 pld)

Kontrastiv grammatikk med norsk i sentrum. Oslo, 1993
[ könyv, nyelvészet]

Amor fati: dikt. Oslo, 2008
[ könyv, szépirodalom]

Kontrastiv grammatikk. Oslo, 1993
[ könyv, nyelvészet]

Wiggen, Geirr
Normer, strukturer og ferdigheter. Oslo, 2008
[ könyv, nyelvészet]

Måneorkesteret. Oslo, 1997
[ könyv, szépirodalom]

Orkestergraven. Oslo, 2009
[ könyv, szépirodalom]

L. Oslo, 2000
[ könyv, szépirodalom]

Det går bra!. Trondheim, 2008
[ könyv, nyelvkönyv]

Overbestemt substantiv i norsk og de andre nordiske språk. Oslo, 1965
[ könyv, nyelvészet]

Ostinato. Budapest, 2001
[ könyv, szépirodalom]

Språket som mening: innføring i funksjonell lingvistikk for studenter og lærere. Oslo, 2005
[ könyv, nyelvészet]

Norsk grammatikk for fremmedspråklige (+ arbeidsbok). Oslo, 1991
[ könyv, nyelvkönyv] ( 2 pld.)

Spørsmål om grammatikk, når norsk er andrespråk. Oslo, 1997
[ könyv, nyelvkönyv]

Engh, Lise - Mollestad, Bjørg
Første bok på norsk. Oslo, 1980
[ könyv, nyelvkönyv]

Nilsen, Gölin K.
Ny i Norge; tekstbok + arbeidsbok. Oslo, 2004
[ könyv, nyelvkönyv] ( 3 pld.)

Bo i Norge. Oslo, 1994
[ könyv, nyelvkönyv]

Merkl, Hilda
Norlitt. Budapest, 1998
[ könyv, szépirodalom] ( 5 pld.)

Ordets rette plass. Oslo, 2007
[ könyv, nyelvkönyv]

Ibsens modernisme. Oslo, 2006
[ könyv, irodalom]

Søkk: dikt. Oslo, 2008
[ könyv, szépirodalom]

Månevendt. Oslo, 2010
[ könyv, szépirodalom]

Spor - Tekster. Oslo, 2000
[ könyv, nyelvkönyv]

Norsk dialektbibliografi. Oslo, 1986
[ könyv, nyelvészet]

Skyskrapersommer. Oslo, 2011
[ könyv, szépirodalom]

Nøkler til Norge; tekstbok + arbeidsbok. Oslo, 2006
[ könyv, nyelvkönyv]

Åfarli, Tor A.
Generativ syntaks: ei innføring via norsk. Oslo, 1990
[ könyv, nyelvészet]

De nordiske skriftspråkenes utvikling på 1800-tallet : skolens og lese- og skriveferdighetens betydning for de nordiske skriftspråkenes utvikling på 1800-tallet: rapport fra et symposium på Sundvollen 16.-19. november 1983. Oslo, 1984
[ könyv, nyelvészet]

Norsk grammatikk. Oslo, 1998
[ könyv, nyelvészet]

Reseptor. Oslo, 2010
[ könyv, szépirodalom]

Nyord i norsk 1945-1975. Oslo, 1982
[ szótár]

Norsk dataordbok. Bergen, 1981
[ szótár]

Språknytt. Oslo, 1973-
[ folyóirat, nyelvészet] ( 1995/3; 1996/3,4; 1997/4; 1998/3; 1999/2-4; 2000/3,4; 2001/1,2,4; 2002/1-4; 2003/1,2; 2004/1-4; 2005/1-4; 2006/1-4; 2007/1,2; 2008/3,4; 2009/1,3,4; 2010/1)

Råd om språk. Oslo, 1983
[ könyv, nyelvészet]

Adrian Marconis store sorg. Bergen, 2010
[ könyv, szépirodalom]

Øyeblikk av øst. Oslo, 2008
[ könyv, szépirodalom]

Angol-magyar nagyszótár. Budapest, 1980
[ szótár] ( 1.kötet: A - M; 2. kötet: N-Z)

I den kalde molda brenn eit bål: dikt. Oslo, 2008
[ könyv, szépirodalom]

Kant-i-kant. Oslo, 2008
[ könyv, szépirodalom]

Damsleth, Harald
Damsleth: han teikna for Norge. Bergen, 2008
[ könyv, ismeretterjesztő]

Presten. Oslo, 2005
[ könyv, szépirodalom]

Synd skal sones. Oslo, 1995
[ könyv, szépirodalom]

Livet! Litteraturen!. Oslo, 2009
[ könyv, irodalom]

Språket i bruk. Oslo, 1975
[ könyv, nyelvészet]

Stilstudier. Oslo, 1969
[ könyv, nyelvészet]

Ikkeverbal kommunikasjon. Oslo, 1988
[ könyv, nyelvészet]

70-åra, et tiår i norsk prosa. Oslo, 1982
[ könyv, szépirodalom]

Fjeld, Ruth Vatvedt - Torp, Arne
The Nordic languages and Modern Linguistics 9, proceedings of the ninth International Conference of Nordic and General Linguistics, University of Oslo, January 11-12, 1995. Oslo, 1995
[ könyv, nyelvészet]

Familiens store kokebok. Oslo, 1996
[ könyv, ismeretterjesztő]

Neumann, I. - Ystad, V.
Tolerance & compassion: Henrik Wergeland and his legacy. Oslo, 2008
[ könyv, irodalom]

Tysk-norsk teknisk ordbok. Ski, 1990
[ szótár]

Fra Hieronymus til hipertekst. 1998
[ könyv, irodalom]

Det umuliges kunst. Oslo, 1991
[ könyv, irodalom]

Ordbok for petroleumsvirksomhet: norsk-engelsk. Bergen, 1980
[ szótár]

Ordbok for treforedlingsteknikk: norsk-engelsk-svensk-tysk. Oslo, 1976
[ szótár]

Pihenni zöldellő mezőkön. Budapest, 2009
[ könyv, szépirodalom]

Berlini nyárfák. Budapest, 2007
[ könyv, szépirodalom]

Fatso. Oslo, 2003
[ könyv, szépirodalom]

Den evige fred: ein politisk farse. Oslo, 2010
[ könyv, szépirodalom]

Charlotte Isabel Hansen. Budapest, 2010
[ könyv, szépirodalom]

Norsk i embets medfør: råd og vink for den offentlige språkbruken. Oslo, 1977
[ könyv, nyelvészet]

Svart. Oslo, 2008
[ könyv, szépirodalom]

Aki pislog, fél a haláltól. Budapest, 2009
[ könyv, szépirodalom]

Med andre ord. Oslo, 1993
[ könyv, nyelvészet]

Norsk morfologi. Oslo, 1997
[ könyv, nyelvészet]

Språk og kjønn. Oslo, 1976
[ könyv, nyelvészet]

Norsk dialektkunnskap. Oslo, 1985
[ könyv, nyelvészet] ( 2 pld.)

Torp, Arne - Vannebo, Kjell Ivar
Språkideologi og språkplanlegging i Noreg. Bergen, 1991
[ könyv, nyelvészet]

Riksmål - Norway\'s unofficial standard language. Oslo, 2004
[ könyv, nyelvészet]

Norwegische Koversations-Grammatik. Heidelberg, 1934
[ könyv, nyelvészet]

Aarsæther, Finn
Typisk norsk? Tekstbok + arbeidsbok. Oslo, 1993
[ könyv, nyelvkönyv] ( 2 pld.)

Et år i Norge: Norwegisch für Deutschsprachige. Bremen, 2001
[ könyv, nyelvkönyv]

Bokhandleren i Kabul. Oslo, 2003
[ könyv, szépirodalom]

40 kalde bak månen. Oslo, 2010
[ könyv, szépirodalom]

Fars hus. Oslo, 2005
[ könyv, szépirodalom]

Palle alene i verden. København, 1974
[ könyv, szépirodalom]

Fonologi. Fonetikk og fonemikk for språkstudenter.. Oslo, 1967
[ könyv, nyelvészet]

Hellemyrsfolket. Oslo, 2011
[ könyv, szépirodalom]

Nattdykk. Oslo, 1995
[ könyv, szépirodalom]

Cappelens atlas for ungdomsskolen. Oslo, 1977
[ könyv, ismeretterjesztő]

A mellékszereplő pillanata. Budapest, 2004
[ könyv, szépirodalom]

Skriften på veggen. Oslo, 1995
[ könyv, szépirodalom]

Arbeidshefte til Litteraturhistorie. Oslo, 1995
[ könyv, irodalom]

Hjem til jul. Oslo, 2008
[ könyv, szépirodalom]

Med tusen ord. Oslo, 2009
[ könyv, nyelvkönyv]

Norsk fonetikk for utlendinger. Oslo, 1979
[ könyv, nyelvkönyv] ( 3 pld.)

Strandskogen, Rolf
Preposisjoner og partikler i norsk. Oslo, 1985
[ könyv, nyelvészet]

Strandskogen, Rolf
Preposisjonsøvelser, med svar. Oslo, 1987
[ könyv, nyelvkönyv]

Hva sier du? - uttaleøvelser i norsk. Oslo, 1989
[ könyv, nyelvkönyv]

Strandskogen, Ase-Berit
Norsk grammatikk for utlendinger. Oslo, 1981
[ könyv, nyelvkönyv]

Mnem. Oslo, 2008
[ könyv, szépirodalom]

Hitelezők. Budapest, 1998
[ könyv, szépirodalom]

Et terskelnivå for norsk. Strasbourg, 1993
[ könyv, nyelvkönyv]

Sånn kan du si det - norske uttrykksmåter i forskjellige situasjoner. Oslo, 1994
[ könyv, nyelvkönyv]

Kvaran, Guðrún
Nordiske studier i leksikografi 3: rapport fra Konferanse om leksikografi i Norden, Reykjavík, 7.-10.juni 1995. Reykjavík, 1995
[ könyv, nyelvészet]

Sandvik, Margareth - Vagle, Wenche
Tilnærminger til tekst: modeller for språklig tekstanalyse. Oslo, 1999
[ könyv, nyelvészet]

Pøbelkomiteen. Oslo, 2005
[ könyv, szépirodalom]

PRAXT - pragmatisk tekstteori I-II.. Århus, 1993
[ könyv, nyelvészet]

Alt skal vekk. Oslo, 2005
[ könyv, szépirodalom]

Nordiske språk i nordisk og germansk perspektiv. Oslo, 1998
[ könyv, nyelvészet]

Vikør, Lars S.
Hovuddrag i norsk språkhistorie. Oslo, 1993
[ könyv, nyelvészet]

Nynorsk etymologisk ordbok. Oslo, 1992
[ szótár]

Språklinjer - språkhistorie for den videregående skolen. Oslo, 1991
[ könyv, nyelvészet]

Gundersen, Dag
Ordliste for alle: bokmål. Oslo, 1984
[ szótár]

Aschehoug og Gyldendals ett binds leksikon. Oslo, 1982
[ lexikon]

Mielőtt elalszol. Budapest, 2000
[ könyv, szépirodalom]

Nåde. Oslo, 2003
[ könyv, szépirodalom]

Honningtunger. Oslo, 2009
[ könyv, szépirodalom]

Norderlendske fyrenamn. Eidsvoll, 1988
[ könyv]

Norske skrivare i millomalderen. Oslo, 1989
[ könyv, irodalom]

Stadnamntydingar IV:. Eidsvoll, 1984
[ könyv, nyelvészet]

Sandvik, Margareth - Svennevig, Jan
Tekst og kontekst: en innføring i tekstlingvistikk og pragmatikk. Oslo, 1993
[ könyv, nyelvészet]

To blå. Oslo, 2008
[ könyv, szépirodalom]

Vi skal bare ut og reise. Oslo, 2008
[ könyv, szépirodalom]

Tempus og tidsreferanse: tidsdeiksis i norsk.. Oslo, 1979
[ könyv, nyelvészet]

Kort innføring i fonetikk. Oslo, 1970
[ könyv, nyelvészet]

Norsk fonetikk.. Oslo, 1979
[ könyv, nyelvészet]

Norsk syntaks. Oslo, 1993
[ könyv, nyelvészet]

Hellevik, Alf
Nynorskboka. Oslo, 1997
[ könyv, nyelvkönyv]

Sterke verb i norske målføre: morfologiske studiar.. Oslo, 1967
[ könyv, nyelvészet]

Mål og miljø: innføring i sosiolingvistikk eller språksosiologi. Oslo, 1982
[ könyv, nyelvészet]

Norsk grammatikk - nynorsk. Oslo, 1990
[ könyv, nyelvészet] ( 2 pld.)

The Nordic languages: their status and interrelations. Oslo, 1993
[ könyv, nyelvészet]

Språkplanlegging: prinsipp og praksis. Oslo, 1994
[ könyv, nyelvészet]

Journalist-språket. Fredrikstad, 1982
[ könyv, nyelvészet]

Verbalsyntaks. Trondheim, 1978
[ könyv, nyelvkönyv]

Skriveregler. Oslo, 1998
[ könyv, nyelvészet]

Kompendium i grammatisk analyse. Oslo, 1979
[ könyv, nyelvészet]

Riktig norsk. Oslo, 1999
[ könyv, nyelvészet]

Moderne norsk. Oslo, 19779
[ könyv, nyelvészet]

Bjørnstad, Ketil
Norges opera & balletthistorie. Oslo, 2010
[ könyv, ismeretterjesztő]

Havgar, Hilde
Skriv på norsk: norsk for voksne innvandrere. Oslo, 2004
[ könyv, nyelvkönyv]

Bokmålsordlista: rettskrivningsordliste for skole, hjem og kontor. Oslo, 1992
[ szótár]

Norsk sangbok. Oslo, 2003 / Oslo, 2005
[ könyv, szépirodalom] ( 2 pld.)

Operasjon Høye Nord. Oslo, 2010
[ könyv, szépirodalom]

Norsk riksmåls-grammatikk for studerende og laerere. Kristiania, 1921
[ könyv, nyelvészet]

Semantics: Primes and universals. Oxford, 1996
[ könyv, nyelvészet]