INSTITUTT FOR SKANDINAVISKE SPRÅK OG LITTERATURER
M D S EIldikó Annus
vitenskapelig assistent
rom: Rákóczi út 5., H-1088 Budapest, rom I/106.
telefon: 0036 1 485 5200/4337
e-mail: annus.ildiko@btk.elte.hu
Undervisning:
   skandinavisk historie
   skandinavisk kulturhistorie
   svensk som fremmedspråk
   svensk deskriptiv lingvistikk
Forskning
   svensk litteratur
Treffetid:
   onsdag 10.00-11.30
Kurser (vårsemesteret 2018/2019)
BA:
BBN-SKS16-106 Svensk 2B (onsdag, 14.30-15.15, 144)
BBN-SKS16-107 Svensk 2C (fredag, 9.15-10.45, 151)
BBN-SKA-142 Nordisk historie 2. (mandag, 11.00-11.45, 151)
BBN-SKA-152 De nordiske landene 2. (mandag, 12.00-12.45, 151)
BBN-SKS16-205 Svensk 4B (tirsdag, 10.00-11.30, 124)
MA:
BMA-SKSD-225 Svensk 2 (onsdag, 10.00-11.30, 152)
spesialkurser:
BBV-036.151 nor (mandag, 13.30-15.00, 122)
BBV-036.208 nor (torsdag, 8.30-10.00, 153)