INSTITUTT FOR SKANDINAVISKE SPRÅK OG LITTERATURER
M D S EPéter Ács
dosent
rom: Rákóczi út 5., H-1088 Budapest, rom I/110.
telefon: 0036 1 485 5200/4342
e-mail: acs.peter@btk.elte.hu
Undervisning:
   dansk deskriptiv lingvistikk, interskandinavisk kommunikasjon
   skandinavisk språkhistorie
   norrøn litteratur
Forskning
   skandinavisk fonologi
   dansk leksikografi
Treffetid:
   onsdag 15.00-16.00
Kurser (vårsemesteret 2018/2019)
BA:
BBN-SKD16-222 Dansk deskriptiv grammatikk 2A (mandag, 16.30-17.15, 151)
BBN-SKD16-702 Dansk deskriptiv grammatikk 2B (mandag, 17.15-18.00, 151)
BBN-SKA16-232 Nordisk språkhistorie 2A (mandag, 14.00-14.45, 151)
BBN-SKA11-732 Nordisk språkhistorie 2B (mandag, 14.45-15.30, 151)
BBN-SKA16-361 Norrøn litteratur og kultur A (onsdag, 15.00-16.30, 151)
MA:
BMA-SKAD16-223 Nordisk språkhistorie (f) (torsdag, 12.00-12.45, 153)
BMA-SKAD-224 Nordisk språkhistorie (s) (torsdag, 12.45-13.30, 153)
BMA-SKDD-231 Dansk deskriptiv grammatikk (f) (onsdag, 17.00-17.45, 113)
BMA-SKDD-232 Dansk deskriptiv grammatikk (s) (onsdag, 17.45-18.30, 113)
spesialkurser:
BBV-036.153 nor (torsdag, 14.00-15.30, 151)