INSTITUTT FOR SKANDINAVISKE SPRÅK OG LITTERATURER
M D S ECarina Bagge
lektor
rom: Rákóczi út 5., H-1088 Budapest, rom I/107.
telefon: 0036 1 485 5200/4338
e-mail: carina.bagge@btk.elte.hu
Undervisning:
   dansk som fremmedspråk
   skandinavisk kulturhistorie
Treffetid:
   tirsdag 11.00-12.00
Kurser (vårsemesteret 2018/2019)
BA:
BBN-SKD16-106 Dansk 2B (tirsdag, 13.00-13.45, 137)
BBN-SKD16-107 Dansk 2C (onsdag, 13.45-15.15, 137)
BBN-SKD16-108 Dansk 2D (torsdag, 10.00-11.30, 154)
BBN-SKD16-205 Dansk 4B (onsdag, 10.00-11.30, 121)
BBN-SKD16-206 Dansk 4C (torsdag, 12.00-13.30, 113)
BBN-SKD16-751 Dansk 6A (tirsdag, 12.00-13.30, 113)
MA:
BMA-SKDD-225 Dansk 2 (tirsdag, 14.00-15.30, 107)