INSTITUTT FOR SKANDINAVISKE SPRÅK OG LITTERATURER
M D S EVanda Péteri
vitenskapelig assistent
rom: Rákóczi út 5., H-1088 Budapest, rom I/106.
telefon: 0036 1 485 5200/4337
e-mail: peteri.vanda@btk.elte.hu
Undervisning:
   svensk som fremmedspråk
   svensk deskriptiv lingvistikk
   skandinavisk kulturhistorie
Forskning
   svensk deskriptiv lingvistikk
Treffetid:
   onsdag 10.30-12.00
Kurser (vårsemesteret 2018/2019)
BA:
BBN-SKS16-204 Svensk 4A (torsdag, 12.15-13.45, 152)
BBN-SKS16-222 Svensk deskriptiv grammatikk 2A (torsdag, 10.30-11.15, 152)
BBN-SKS16-702 Svensk deskriptiv grammatikk 2B (torsdag, 11.15-12.00, 152)
BBN-SKS16-751 Svensk 6A (fredag, 11.00-12.30, 122)
MA:
BMA-SKAD-220 nor (tirsdag, 10.00-11.30, 135)
BMA-SKSD-226 nor (onsdag, 8.30-10.00, 239)
BMA-SKSD-231 Svensk deskriptiv grammatikk (f) (fredag, 9.00-9.45, 122)
BMA-SKSD-232 Svensk deskriptiv grammatikk (s) (fredag, 9.45-10.30, 122)
BMA-SKSD-425 Svensk 4 (onsdag, 10.00-11.30, 152)