INSTITUTT FOR SKANDINAVISKE SPRÅK OG LITTERATURER
M D S EMåns Wadensjö
lektor
rom: Rákóczi út 5., H-1088 Budapest, rom I/106.
telefon: 0036 1 485 5200/4337
e-mail: mans.wadensjo@gmail.com
Undervisning:
   svensk som fremmedspråk
   skandinavisk kulturhistorie
Treffetid:
   onsdag 14.30-16.00
Kurser (vårsemesteret 2018/2019)
BA:
BBN-SKS16-108 Svensk 2D (torsdag, 12.00-13.30, 233)
BBN-SKS16-206 Svensk 4C (tirsdag, 12.00-13.30, 123)
BBN-SKS16-752 Svensk 6B (tirsdag, 10.00-11.30, 152)
MA:
BMA-SKSD-225 Svensk 2 (onsdag, 10.00-11.30, 152)
BMA-SKSD-425 Svensk 4 (onsdag, 10.00-11.30, 152)