INSTITUTT FOR SKANDINAVISKE SPRÅK OG LITTERATURER
M D S EIldikó Vaskó
dosent
rom: Rákóczi út 5., H-1088 Budapest, rom I/109.
telefon: 0036 1 485 5200/4341
e-mail: vasko.ildiko@btk.elte.hu
Undervisning:
   norsk som fremmedspråk
   norsk deskriptiv lingvistikk
Forskning
   norsk deskriptiv lingvistikk
Treffetid:
   onsdag 12.30-14.00
Kurser (vårsemesteret 2018/2019)
BA:
BBN-SKA18-212 Innføring i nordisk lingvistikk 2. (tirsdag, 9.30-11.00, 151)
BBN-SKN16-222 Norsk deskriptiv grammatikk 2A (tirsdag, 14.00-14.45, 154)
BBN-SKN16-702 Norsk deskriptiv grammatikk 2B (tirsdag, 14.45-15.30, 154)
MA:
BMA-SKAD-217 nor (onsdag, 14.00-15.30,  154)
BMA-SKND-226 nor (onsdag, 18.00-19.30,  109)
BMA-SKND-231 Norsk deskriptiv grammatikk (f) (onsdag, 16.00-16.45, 154)
BMA-SKND-232 Norsk deskriptiv grammatikk (s) (onsdag, 16.45-17.30, 154)
spesialkurser:
BBV-036.157 nor (tirsdag, 16.00-17.30, 154)