INSTITUTT FOR SKANDINAVISKE SPRÅK OG LITTERATURER
M D S EUtdanning i samsvar med BA-systemet i germanistikk, underavdeling skandinavistikk, ble startet opp for første gang i september 2006 (som en følge av Bolognaprosessen). Studentene forventes å avslutte studiene i løpet av seks semester, med en eksamen, deretter har de mulighet til å fortsette på høyere nivå i fire semester.

Målet for BA-utdanningen i skandinavistikk er å utdanne eksperter som kan anvende sitt skandinaviske språk, dansk, norsk eller svensk, både skriftlig og muntlig på et høyt nivå (C1 på Europarådets skala), kan kommunisere med personer som snakker de to andre skandinaviske språkene på sitt eget hovedspråk, og har brede teoretiske og praktiske kunnskaper om språk, litteratur, kultur og historie i hele Skandinavia. Disse ferdighetene og kunnskapene kan de seinere også bruke i arbeidslivet, både teoretisk og praktisk, innen turistn