INSTITUTT FOR SKANDINAVISKE SPRÅK OG LITTERATURER
M D S EBA minor i skandinavistikk er en utdanning som gir grunnleggende kunnskaper i det respektive hovedspråk, samt kunnskaper i skandinavisk (i første rekke enten dansk, norsk eller svensk) litteratur, lingvistikk, kultur og historie.
Studiene kan avsluttes etter to semester, men anbefalt studietid er fire semester.
En forutsetning for å kunne søke opptak til studiet er avsluttende eksamen fra gymnaset eller en statlig språkeksamen i engelsk eller tysk (nivå B2).
Utdanningen starter i begynnelsen av høstsemesteret, og minorstudentene må registrere seg offisielt i løpet av prøveperioden etter dette første semesteret. Kursene skal velges i samsvar med den rekkefølgen som er foreskrevet, og de språkkursene som har samme nummer (1A, 1B, 1C, 1D samt 2A, 2B, 2C, 2D) må gjøres unna i løpet av samme semester. De som vil velge BA minor i skandinavistikk bør oppsøke instituttstyreren seinest i løpet av første uke i høstsemesteret, ettersom deres muligheter for å v
Liste over alle BA minor kurser
    BBN-SKD-101 Dansk 1A
    BBN-SKN-101 Norsk 1A
    BBN-SKS-101 Svensk 1A
    BBN-SKD-102 Dansk 1B
    BBN-SKN-102 Norsk 1B
    BBN-SKS-102 Svensk 1B
    BBN-SKD16-103 Dansk 1C
    BBN-SKN16-103 Norsk 1C
    BBN-SKS16-103 Svensk 1C
    BBN-SKD16-104 Dansk 1D
    BBN-SKN16-104 Norsk 1D
    BBN-SKS16-104 Svensk 1D
    BBN-SKA-141 Nordisk historie 1.
    BBN-SKA-151 De nordiske landene 1.
    BBN-SKD16-105 Dansk 2A
    BBN-SKN16-105 Norsk 2A
    BBN-SKS16-105 Svensk 2A
    BBN-SKD16-106 Dansk 2B
    BBN-SKN16-106 Norsk 2B
    BBN-SKS16-106 Svensk 2B
    BBN-SKD16-107 Dansk 2C
    BBN-SKN16-107 Norsk 2C
    BBN-SKS16-107 Svensk 2C
    BBN-SKD16-108 Dansk 2D
    BBN-SKN16-108 Norsk 2D
    BBN-SKS16-108 Svensk 2D
    BBN-SKA-142 Nordisk historie 2.
    BBN-SKA-152 De nordiske landene 2.
    BBN-SKD16-201 Dansk 3A
    BBN-SKN16-201 Norsk 3A
    BBN-SKS16-201 Svensk 3A
    BBN-SKD16-202 Dansk 3B
    BBN-SKN16-202 Norsk 3B
    BBN-SKS16-202 Svensk 3B
    BBN-SKD16-203 Dansk 3C
    BBN-SKN16-203 Norsk 3C
    BBN-SKS16-203 Svensk 3C
    BBN-SKD16-221 Dansk deskriptiv grammatikk 1A
    BBN-SKN16-221 Norsk deskriptiv grammatikk 1A
    BBN-SKS16-221 Svensk deskriptiv grammatikk 1A
    BBN-SKD16-311 Dansk litteratur 1A
    BBN-SKN16-311 Norsk litteratur 1A
    BBN-SKS16-311 Svensk litteratur 1A
    BBN-SKA11-331 Interskandinavisk kommunikasjon
    BBN-SKD16-204 Dansk 4A
    BBN-SKN16-204 Norsk 4A
    BBN-SKS16-204 Svensk 4A
    BBN-SKD16-205 Dansk 4B
    BBN-SKN16-205 Norsk 4B
    BBN-SKS16-205 Svensk 4B
    BBN-SKD16-206 Dansk 4C
    BBN-SKN16-206 Norsk 4C
    BBN-SKS16-206 Svensk 4C
    BBN-SKD16-222 Dansk deskriptiv grammatikk 2A
    BBN-SKN16-222 Norsk deskriptiv grammatikk 2A
    BBN-SKS16-222 Svensk deskriptiv grammatikk 2A
    BBN-SKD16-312 Dansk litteratur 2A
    BBN-SKN16-312 Norsk litteratur 2A
    BBN-SKS16-312 Svensk litteratur 2A
    BBN-SKA11-341 Nordisk litteratur- og idéhistorie A
    BBN-SKD16-313 Dansk litteratur 3A
    BBN-SKN16-313 Norsk litteratur 3A
    BBN-SKS16-313 Svensk litteratur 3A
    BBN-SKA11-351 Nordisk kulturhistorie A
    BBN-SKD16-314 Dansk litteratur 4A
    BBN-SKN16-314 Norsk litteratur 4A
    BBN-SKS16-314 Svensk litteratur 4A
Liste over alle BA minor kurs med kursinnhold
BBN-SKD-101 Dansk 1A
(g, 2 timer i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: dansk)
/nor, forutsetning --/


BBN-SKN-101 Norsk 1A
(g, 2 timer i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: norsk)
/nor, forutsetning --/


BBN-SKS-101 Svensk 1A
(g, 2 timer i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: svensk)
/nor, forutsetning --/


BBN-SKD-102 Dansk 1B
(g, 2 timer i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: dansk)
/nor, forutsetning --/


BBN-SKN-102 Norsk 1B
(g, 2 timer i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: norsk)
/nor, forutsetning --/


BBN-SKS-102 Svensk 1B
(g, 2 timer i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: svensk)
/nor, forutsetning --/


BBN-SKD16-103 Dansk 1C
(g, 2 timer i uken, 1 studiepoeng, arbeidsspråk: dansk)
/nor, forutsetning --/


BBN-SKN16-103 Norsk 1C
(g, 2 timer i uken, 1 studiepoeng, arbeidsspråk: norsk)
/nor, forutsetning --/


BBN-SKS16-103 Svensk 1C
(g, 2 timer i uken, 1 studiepoeng, arbeidsspråk: svensk)
/nor, forutsetning --/


BBN-SKD16-104 Dansk 1D
(g, 2 timer i uken, 1 studiepoeng, arbeidsspråk: dansk)
/nor, forutsetning --/


BBN-SKN16-104 Norsk 1D
(g, 2 timer i uken, 1 studiepoeng, arbeidsspråk: norsk)
/nor, forutsetning --/


BBN-SKS16-104 Svensk 1D
(g, 2 timer i uken, 1 studiepoeng, arbeidsspråk: svensk)
/nor, forutsetning --/


BBN-SKA-141 Nordisk historie 1.
(kurskarakter, 1 time i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: ungarsk)
/nor, forutsetning --/
Nordens historie fra begynnelsen til 1500-tallet. De første menneskene i Norden. Skriftlige kilder, kildenes rangordning og bedømmelse. Vikingtiden. Vikingenes, nordmennenes og nordmanns stater. Statenes stabilisering i Norden. Føydalismens spesielle nordiske egenart. Samfunnsstrukturer i Norden på 1100-tallet og 1200-tallet. Danmarks ledende rolle, og dets økonomiske bakgrunn. Den Nordiske Unionen og Sverges forsøk på å forlate Kalmar Unionen.


BBN-SKA-151 De nordiske landene 1.
(kurskarakter, 1 time i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: ungarsk)
/nor, forutsetning --/
Nordens geografi, samfunnsstrukturer, statsformer, økonomiske (industrielle og økonomiske) forhold, de sosiale institusjonenes system, trafikk og veier, kommunikasjon og media, rettssystem og det militære forsvaret i de nordiske statene.


BBN-SKD16-105 Dansk 2A
(g, 2 timer i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: dansk)
/nor, forutsetning 101-104/


BBN-SKN16-105 Norsk 2A
(g, 2 timer i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: norsk)
/nor, forutsetning 101-104/


BBN-SKS16-105 Svensk 2A
(g, 2 timer i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: svensk)
/nor, forutsetning 101-104/


BBN-SKD16-106 Dansk 2B
(g, 2 timer i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: dansk)
/nor, forutsetning 101-104/


BBN-SKN16-106 Norsk 2B
(g, 2 timer i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: norsk)
/nor, forutsetning 101-104/


BBN-SKS16-106 Svensk 2B
(g, 2 timer i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: svensk)
/nor, forutsetning 101-104/


BBN-SKD16-107 Dansk 2C
(g, 2 timer i uken, 1 studiepoeng, arbeidsspråk: dansk)
/nor, forutsetning 101-104/


BBN-SKN16-107 Norsk 2C
(g, 2 timer i uken, 1 studiepoeng, arbeidsspråk: norsk)
/nor, forutsetning 101-104/


BBN-SKS16-107 Svensk 2C
(g, 2 timer i uken, 1 studiepoeng, arbeidsspråk: svensk)
/nor, forutsetning 101-104/


BBN-SKD16-108 Dansk 2D
(g, 2 timer i uken, 1 studiepoeng, arbeidsspråk: dansk)
/nor, forutsetning 101-104/


BBN-SKN16-108 Norsk 2D
(g, 2 timer i uken, 1 studiepoeng, arbeidsspråk: norsk)
/nor, forutsetning 101-104/


BBN-SKS16-108 Svensk 2D
(g, 2 timer i uken, 1 studiepoeng, arbeidsspråk: svensk)
/nor, forutsetning 101-104/


BBN-SKA-142 Nordisk historie 2.
(kurskarakter, 1 time i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: ungarsk)
/nor, forutsetning 141/
Sveriges uttreden av Kalmarunionen; industriens og handelens utvikling; Vasa-husets kongedømme; Sveriges ledende rolle i Norden; reformasjonen; Skandinavias deltakelse i 30-årskrigen; Sveriges bestrebelser for å gjenerobre sin stormaktsposisjon i Skandinavia; Danmarks forringende innflytelse; norsk selvstendighetskamp; den økonomiske og industrielle utviklingen i det XIX-XX. århundret; Skandinavias internasjonale rolle i det 20. århundret.


BBN-SKA-152 De nordiske landene 2.
(kurskarakter, 1 time i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: ungarsk)
/nor, forutsetning 151/
De mindre kända förhållandena av de skandinaviska ländernas natur, samhälle och politik. Möjligheterna att samla information om dessa ämnen. Analyser av speciella, säregna och generella företeelser.


BBN-SKD16-201 Dansk 3A
(g, 2 timer i uken, 3 studiepoeng, arbeidsspråk: dansk)
/nor, forutsetning 105-108/


BBN-SKN16-201 Norsk 3A
(g, 2 timer i uken, 3 studiepoeng, arbeidsspråk: norsk)
/nor, forutsetning 105-108/


BBN-SKS16-201 Svensk 3A
(g, 2 timer i uken, 3 studiepoeng, arbeidsspråk: svensk)
/nor, forutsetning 105-108/


BBN-SKD16-202 Dansk 3B
(g, 2 timer i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: dansk)
/nor, forutsetning 105-108/


BBN-SKN16-202 Norsk 3B
(g, 2 timer i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: norsk)
/nor, forutsetning 105-108/


BBN-SKS16-202 Svensk 3B
(g, 2 timer i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: svensk)
/nor, forutsetning 105-108/


BBN-SKD16-203 Dansk 3C
(g, 2 timer i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: dansk)
/nor, forutsetning 105-108/


BBN-SKN16-203 Norsk 3C
(g, 2 timer i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: norsk)
/nor, forutsetning 105-108/


BBN-SKS16-203 Svensk 3C
(g, 2 timer i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: svensk)
/nor, forutsetning 105-108/


BBN-SKD16-221 Dansk deskriptiv grammatikk 1A
(kurskarakter, 1 time i uken, 3 studiepoeng, arbeidsspråk: dansk)
/nor, forutsetning 105-108/
Fonetikk og fonologi. Vokal- og konsonsantfonemenes manifestasjoner. /r/-påvirkning. Hvordan man kan tolke de sekundære diftongene. ”Consonant Gradation” i dansk. Stavelse, trykk og intonasjon. Støtets fonologi. Fonotaktikk. Schwa-regler.


BBN-SKN16-221 Norsk deskriptiv grammatikk 1A
(kurskarakter, 1 time i uken, 3 studiepoeng, arbeidsspråk: norsk)
/nor, forutsetning 105-108/
Fonologi: forskjellen mellom fonetikk og fonologi. Særskilte egenskaper av norske vokaler og konsonanter, deres distinktive trekk. Morfologi: ulike former for ordklassifikasjon og ordanalyse. Inndeling av ordklasser. Pronomen: refleksivitet: sin vs. hans/hennes. Verbbøyning – morfologiske aspekter, mulige verbkategorier. Substantivbøyning, samsvarsbøyning, adjektivets gradbøyning. Orddanning og sammensetning. Produktive orddanningsmønstre.


BBN-SKS16-221 Svensk deskriptiv grammatikk 1A
(kurskarakter, 1 time i uken, 3 studiepoeng, arbeidsspråk: svensk)
/nor, forutsetning 105-108/
Fonetikk og fonologi. Det svenske vokal- og konsonantssystemet. Viktige fonologiske regler, allofoner, reduserte former. Svensk fonotaks. Svensk prosodi, prosodiske egenskaper. Trykk, lengde og tonem. Morfologi. Morfemer. Ordstruktur og orddanning. Produktive orddanningsmønstre. Oversikt over ordklassenes bøyningskategorier.


BBN-SKD16-311 Dansk litteratur 1A
(kurskarakter, 1 time i uken, 3 studiepoeng, arbeidsspråk: dansk)
/nor, forutsetning 105-108/
Dansk litteratur fra begynnelsen av det 20. århundret til perioden etter den andre verdenskrig. De viktigste litterære strømningene (det folkelige gjennombrudd, modernismens andre fase, kulturradikalisme, mellomkrigstidens litteratur, Heretica, absurdisme, nyrealisme) de viktigste forfatterne og deres verker (Jeppe Åkjer, Martin Andersen Nexø, Emil Bønnelycke, Hans Hartig Seedorff, Tom Kristensen, Otto Gelsted, Tove Ditlevsen, Hans Scherfig, Martin A. Hansen, Ole Wivel, Karen Blixen, Peter Seeberg, Villy Sørensen, Klaus Rifbjerg, Leif Panduro, Christian Kampmann og Anders Bodelsen).


BBN-SKN16-311 Norsk litteratur 1A
(kurskarakter, 1 time i uken, 3 studiepoeng, arbeidsspråk: norsk)
/nor, forutsetning 105-108/
Norsk litteratur fra begynnelsen av nittenhundretallet til årene etter den andre verdenskrig. De viktigste litterære strømningene (nyrealisme, nyromantikken, naturalisme, impresjonisme), de mest betydelige forfatterne og deres verk (K. Hamsun, S. Undset, S. Hoel, J. Falkberget, A. Øverland, A. Sandemose).


BBN-SKS16-311 Svensk litteratur 1A
(kurskarakter, 1 time i uken, 3 studiepoeng, arbeidsspråk: svensk)
/nor, forutsetning 105-108/
Svensk litteratur fra begynnelsen av nittenhundretallet til etter den andre verdenskrig. De viktigste litterære strømningene (borgerlig realisme, proletarlitteratur, ”statarskolan”, beredskapslitteratur, modernisme, den moderne roman) og de mest betydelige forfatterne og deres verk (Edith Södergran, Harry Martinsson, Agnes von Krusenstjerna, Hjalmar Bergman, Martin Koch, Ivar Lo-Johansson, Jan Fridegård, Vilhelm Moberg, Pär Lagerkvist, Stig Dagerman, Vilhelm Ekelund, Eyvind Johnson).


BBN-SKA11-331 Interskandinavisk kommunikasjon
(kurskarakter, 2 timer i uken, 5 studiepoeng, narbeidsspråk: dansk, norsk, svensk)
/nor, forutsetning --/
Semikommunikasjon i Skandinavia. Diakroni: Fra urnordisk til moderne skandinaviske språk. Sammenlikning mellom de sentrale skandinaviske språkene ( dansk, norsk, svensk ), når det gjelder ortografi, fonologi, morfologi, syntaks og semantikk: Fellestrekk og forskjeller. De ikke- sentrale skandinaviske språkenes ( islandsk, færøysk ), interskandinaviske strategier. Opptak av låneord i de enkelte skandinaviske språkene. Den brorollen det norske språk spiller i semikommunikasjonen: Årsaker og forklaringer. Situasjonen til de ikke- germanske språkene som tales i Norden. Det interskandinaviske kulturelle miljøet.


BBN-SKD16-204 Dansk 4A
(g, 2 timer i uken, 3 studiepoeng, arbeidsspråk: dansk)
/nor, forutsetning 201-203/


BBN-SKN16-204 Norsk 4A
(g, 2 timer i uken, 3 studiepoeng, arbeidsspråk: norsk)
/nor, forutsetning 201-203/


BBN-SKS16-204 Svensk 4A
(g, 2 timer i uken, 3 studiepoeng, arbeidsspråk: svensk)
/nor, forutsetning 201-203/


BBN-SKD16-205 Dansk 4B
(g, 2 timer i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: dansk)
/nor, forutsetning 201-203/


BBN-SKN16-205 Norsk 4B
(g, 2 timer i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: norsk)
/nor, forutsetning 201-203/


BBN-SKS16-205 Svensk 4B
(g, 2 timer i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: svensk)
/nor, forutsetning 201-203/


BBN-SKD16-206 Dansk 4C
(g, 2 timer i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: dansk)
/nor, forutsetning 201-203/


BBN-SKN16-206 Norsk 4C
(g, 2 timer i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: norsk)
/nor, forutsetning 201-203/


BBN-SKS16-206 Svensk 4C
(g, 2 timer i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: svensk)
/nor, forutsetning 201-203/


BBN-SKD16-222 Dansk deskriptiv grammatikk 2A
(kurskarakter, 1 time i uken, 3 studiepoeng, arbeidsspråk: dansk)
/nor, forutsetning 105-108/
Morfologi: Substantivbøyning ( fonologiske og morfologiske tolkninger ), distribusjon, forutsigelsesmuligheter, adjektivbøyning, gradbøyning. Verbets morfologi. De produktive orddannelsene. Sammensetninger. Syntaks: Karakteristikk av passivkonstruksjonene, både fra syntaktisk og semantisk synsvinkel. Tempus i dansk. Kongruensproblemer mellom substantiv og verb. Refleksivitet i dansk. V-V konstruksjoner. Konjunksjoner. Ordstillingsregler i hoved- og bisetninger. Adverb. Elliptiske konstruksjoner. Diderichsens setningsskjema. Modeller.


BBN-SKN16-222 Norsk deskriptiv grammatikk 2A
(kurskarakter, 1 time i uken, 3 studiepoeng, arbeidsspråk: norsk)
/nor, forutsetning 105-108/
Syntaks. Ulike passivformer i norsk og deres syntaktisk-semantiske analyse. Bruk av forskjellige tempusformer. Konjunksjoner - subjunksjoner. Ordstillingsregler i hoved- og leddsetninger. Adverbets plass. Elliptiske konstruksjoner. Diderichsens setningsskjema og dets sammenlikning med frasestrukturen. Setningstyper, leddsetninger og sammensetninger. Leddstillingsprinsipper i norsk. Modus, tempus, aspekt. Semantiske grunnbegreper, betydningens beskrivelse og talehandlinger.


BBN-SKS16-222 Svensk deskriptiv grammatikk 2A
(kurskarakter, 1 time i uken, 3 studiepoeng, arbeidsspråk: svensk)
/nor, forutsetning 105-108/
Fraser og setningsledd. Strykingsregler. Samsvarsbøyning. Subjektets rolle, refleksivitet i svensk. Setningstyper. Ordstillingsregler i hoved- og leddsetninger. Diderichsens setningsskjema. Leddsetningstyper. Leddstillingsprinsipper i svensk. Tempus, modus, aspekt. Passivkonstruksjoner. Semantikk. Betydningsmønstre og betydningsrelasjoner. Pragmatikk, ytringer og talehandling.


BBN-SKD16-312 Dansk litteratur 2A
(kurskarakter, 1 time i uken, 3 studiepoeng, arbeidsspråk: dansk)
/nor, forutsetning 105-108/
Det moderne gjennombrudds danske litteratur fra 1870 til 1900. de viktigste litterære strømninger (naturalisme, symbolisme), de viktigste forfattere og deres verker (Georg Brandes, Jens Peter Jacobsen, Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes V. Jensen, Sophus Clausen, Johannes Jørgensen, Viggo Stuckenberg).


BBN-SKN16-312 Norsk litteratur 2A
(kurskarakter, 1 time i uken, 3 studiepoeng, arbeidsspråk: norsk)
/nor, forutsetning 105-108/
Det moderne gjennombrudds norske litteratur fra 1870 til 1905. De viktigste litterære strømningene (realisme, naturalisme, moraldebatt og emansipasjon, nyromantikken), de mest betydelige forfatterne og deres verk (H. Ibsen, B. Bjørnson, A. Kielland, J. Lie, A. Skram).


BBN-SKS16-312 Svensk litteratur 2A
(kurskarakter, 1 time i uken, 3 studiepoeng, arbeidsspråk: svensk)
/nor, forutsetning 105-108/
Det moderne gjennombruddets svensk litteratur fra 1880 til 1910. De viktigste litterære strømningene (Det unga Sverige, naturalismen, nittiotalet), de mest betydelige forfatterne og deres verk (August Strindberg, Ola Hansson, Verner von Heidenstam, Oscar Levertin, Gustav Fröding, Erik Axel Karlfeldt, Selma Lagerlöf, Hjalmar Söderberg).


BBN-SKA11-341 Nordisk litteratur- og idéhistorie A
(kurskarakter, 2 timer i uken, 4 studiepoeng, narbeidsspråk: dansk, norsk, svensk)
/nor, forutsetning --/
Oversikt over felles og avvikende tendenser og strømninger i de tre nordiske litteraturene, samt over de viktigste strømningene i Danmarks, Norges og Sverges idéhistorie fra 1800-tallet til 1960-tallet.


BBN-SKD16-313 Dansk litteratur 3A
(kurskarakter, 1 time i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: dansk)
/nor, forutsetning 105-108/
Den danske litteraturen på 1800-tallet. De viktigste litterære strømningene (romantikken, poetisk realisme, biedermeier), de viktigste forfattere og deres verker (Henrik Steffens, Adam Oehlenschläger, Emil Aarestrup, Christian Winther, N. F. S. Grundtvig, P. M. Møller, St. St. Blicher, H. C. Andersen, B. S. Ingemann, S. Kierkegaard).


BBN-SKN16-313 Norsk litteratur 3A
(kurskarakter, 1 time i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: norsk)
/nor, forutsetning 105-108/
Norsk litteratur på attenhundretallet. De viktigste litterære strømningene (det nasjonale gjennombruddet, innsamling av folkediktning, den nynorske språkdebatten), de mest betydelige forfatterne og deres verk (H. Wergeland, J. S. C. Welhaven, I. Aasen, J. Moe,P. C. Asbjørnsen, C. Collett).


BBN-SKS16-313 Svensk litteratur 3A
(kurskarakter, 1 time i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: svensk)
/nor, forutsetning 105-108/
Svensk litteratur på attenhundretallet. De viktigste litterære strømningene (romantikken, ”fosforisterna”, ”göticismen”, realismen) de mest betydelige forfatterne og deres verk (P. D. A. Atterbom, Esaias Tegnér, Erik Gustaf Geijer, Johan Olof Wallin, Erik Johan Stagnelius, C. J. L. Almquist, Fredrika Bremer, Emilie Flygare-Carlén, Viktor Rydberg, Johan Ludvig Runeberg, Carl Snoilsky).


BBN-SKA11-351 Nordisk kulturhistorie A
(kurskarakter, 1 time i uken, 2 studiepoeng, narbeidsspråk: dansk, norsk, svensk)
/nor, forutsetning --/
Felles nordisk kultur - nasjonale kulturer. Kunsthistorisk oversikt - musikk, billedkunst, arkitektur, design og film i Skandinavia, betydelige representanter. Vekselvirkning mellom kunst i de enkelte nordiske landene og kulturer innen og utenfor Skandinavia. Kulturelt samarbeid i Norden fra skandinavismens tid til dagens institusjoner i Nordisk Råd.


BBN-SKD16-314 Dansk litteratur 4A
(kurskarakter, 1 time i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: dansk)
/nor, forutsetning 105-108/
Dansk litteratur på 1700-tallet. De viktigste litterære strømningene (opplysningen, klassiscismen, rokokokulturen, førromantikken, litterære selskaper), de viktigste forfatterne og deres verker (Ludvig Holberg, J. S. Sneedorff, Hans Adolph Brorson, Johannes Ewald). Kort oversikt over den nyeste danske litteratur.


BBN-SKN16-314 Norsk litteratur 4A
(kurskarakter, 1 time i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: norsk)
/nor, forutsetning 105-108/
Norsk litteratur på 1700-tallet. De viktigste litterære strømningene (opplysningen, klassisismen, litterære selskaper), de viktigste forfattere og deres verker (H. A. Brorson, L. Holberg, Det Norske Selskab og J. H. Wessel, J. Ewald, E. Storm). Kort oversikt over Norges litteratur før og etter moderniteten.


BBN-SKS16-314 Svensk litteratur 4A
(kurskarakter, 1 time i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: svensk)
/nor, forutsetning 105-108/
Svensk litteratur på syttenhundretallet. De viktigste litterære strømingene (opplysningen, klassisismen, “tankebyggar orden”, rokoko, “gustaviansk poesi”, preromantikken), de mest betydelige forfatterne og deres verk (Olof von Dalin, Hedwig Charlotta Nordenflycht, Gustav Philip Creutz, Gustaf Fredrik Gyllenborg, Emanuel Swedenborg, Carl Michael Bellman, Carl von Linné, Jacob Wallenberg, Johan Henrik Kellgren, Anna Maria Lenngren, Carl Gustaf af Leopold, Thomas Thorild, Bengt Lidner, Frans Michael Franzén). Utsyn over den svenske litteraturen før og etter moderniteten.


Timeplan for alle BA minor kurs
(vårsemesteret 2018/2019)
    BBN-SKD-101 Dansk 1A
         Gábor Csúr, PhD-student
         tirsdag, 11.30-13.00
         rom: 245

    BBN-SKN-101 Norsk 1A
         Nikolett Kovács, 0
         tirsdag, 11.00-12.30
         rom: 151

    BBN-SKS-101 Svensk 1A
         Péter Mádl, dosent
         onsdag, 13.00-14.30
         rom: 144

    BBN-SKD-102 Dansk 1B
         Gábor Csúr, PhD-student / Carina Bagge Vestergaard, lektor
         tirsdag, 13.00-13.45 / onsdag, 14.30-15.15
         rom: 245 / 152

    BBN-SKN-102 Norsk 1B
         Ildikó Vaskó, dosent / Cecilie Hauglund, lektor
         tirsdag, 12.30-13.15 / fredag, 10.00-10.45
         rom: 151 / 137

    BBN-SKS-102 Svensk 1B
         Péter Mádl, dosent / Ildikó Annus, vitenskapelig assistent
         onsdag, 14.30-15.15 / fredag, 10.00-10.45
         rom: 144 / 151

    BBN-SKD16-103 Dansk 1C
         Carina Bagge Vestergaard, lektor
         onsdag, 13.00-14.30
         rom: 152

    BBN-SKN16-103 Norsk 1C
         Cecilie Hauglund, lektor
         fredag, 10.45-12.15
         rom: 137

    BBN-SKS16-103 Svensk 1C
         Ildikó Annus, vitenskapelig assistent
         fredag, 8.30-10.00
         rom: 151

    BBN-SKD16-104 Dansk 1D
         Carina Bagge Vestergaard, lektor
         torsdag, 10.30-12.00
         rom: 151

    BBN-SKN16-104 Norsk 1D
         Cecilie Hauglund, lektor
         onsdag, 13.00-14.30
         rom: 137

    BBN-SKS16-104 Svensk 1D
         Måns Wadensjö, lektor
         tirsdag, 14.00-15.30
         rom: 122

    BBN-SKA-141 Nordisk historie 1.
         Ildikó Annus, vitenskapelig assistent
         mandag, 12.00-12.45
         rom: 151

    BBN-SKA-151 De nordiske landene 1.
         Ildikó Annus, vitenskapelig assistent
         mandag, 13.00-13.45
         rom: 151

    BBN-SKD16-105 Dansk 2A
         Gábor Csúr, PhD-student
         tirsdag, 11.30-13.00
         rom: 137

    BBN-SKN16-105 Norsk 2A
         Nikolett Kovács, 0
         tirsdag, 11.00-12.30
         rom: 151

    BBN-SKS16-105 Svensk 2A
         Péter Mádl, dosent
         onsdag, 13.00-14.30
         rom: 144

    BBN-SKD16-106 Dansk 2B
         Gábor Csúr, PhD-student / Carina Bagge Vestergaard, lektor
         tirsdag, 13.00-13.45 / onsdag, 13.00-13.45
         rom: 137 / 154

    BBN-SKN16-106 Norsk 2B
         Nikolett Kovács, 0 / Cecilie Hauglund, lektor
         tirsdag, 12.30-13.15 / torsdag, 9.00-9.45
         rom: 151 / 151

    BBN-SKS16-106 Svensk 2B
         Péter Mádl, dosent / Ildikó Annus, vitenskapelig assistent
         onsdag, 14.30-15.15 / fredag, 8.30-9.15
         rom: 144 / 151

    BBN-SKD16-107 Dansk 2C
         Carina Bagge Vestergaard, lektor
         onsdag, 13.45-15.15
         rom: 137

    BBN-SKN16-107 Norsk 2C
         Cecilie Hauglund, lektor
         torsdag, 9.45-11.15
         rom: 151

    BBN-SKS16-107 Svensk 2C
         Ildikó Annus, vitenskapelig assistent
         fredag, 9.15-10.45
         rom: 151

    BBN-SKD16-108 Dansk 2D
         Carina Bagge Vestergaard, lektor
         torsdag, 10.00-11.30
         rom: 154

    BBN-SKN16-108 Norsk 2D
         Zsófia Domsa, adjunkt
         mandag, 14.00-15.30
         rom: 151

    BBN-SKS16-108 Svensk 2D
         Måns Wadensjö, lektor
         torsdag, 12.00-13.30
         rom: 233

    BBN-SKA-142 Nordisk historie 2.
         Ildikó Annus, vitenskapelig assistent
         mandag, 11.00-11.45
         rom: 151

    BBN-SKA-152 De nordiske landene 2.
         Ildikó Annus, vitenskapelig assistent
         mandag, 12.00-12.45
         rom: 151

    BBN-SKD16-201 Dansk 3A
         Anita Soós, adjunkt
         tirsdag, 10.00-11.30
         rom: 153

    BBN-SKN16-201 Norsk 3A
         Cecilie Hauglund, lektor
         torsdag, 14.00-15.30
         rom: 154

    BBN-SKS16-201 Svensk 3A
         Måns Wadensjö, lektor
         onsdag, 12.30-14.00
         rom: 154

    BBN-SKD16-202 Dansk 3B
         Carina Bagge Vestergaard, lektor
         torsdag, 12.00-13.30
         rom: 113

    BBN-SKN16-202 Norsk 3B
         Cecilie Hauglund, lektor
         tirsdag, 12.00-13.30
         rom: 152

    BBN-SKS16-202 Svensk 3B
         Vanda Péteri, vitenskapelig assistent
         torsdag, 12.00-13.30
         rom: 123

    BBN-SKD16-203 Dansk 3C
         Carina Bagge Vestergaard, lektor
         onsdag, 10.00-11.30
         rom: 153

    BBN-SKN16-203 Norsk 3C
         Zsófia Domsa, adjunkt
         mandag, 10.00-11.30
         rom: 253

    BBN-SKS16-203 Svensk 3C
         Vanda Péteri, vitenskapelig assistent
         tirsdag, 8.30-10.00
         rom: 122

    BBN-SKD16-221 Dansk deskriptiv grammatikk 1A
         Péter Ács, dosent
         onsdag, 16.00-16.45
         rom: 151

    BBN-SKN16-221 Norsk deskriptiv grammatikk 1A
         Ildikó Vaskó, dosent
         tirsdag, 14.00-14.45
         rom: 154

    BBN-SKS16-221 Svensk deskriptiv grammatikk 1A
         Vanda Péteri, vitenskapelig assistent
         torsdag, 10.00-10.45
         rom: 121

    BBN-SKD16-311 Dansk litteratur 1A
         Anita Soós, adjunkt
         mandag, 9.15-10.00
         rom: 113

    BBN-SKN16-311 Norsk litteratur 1A
         Zsófia Domsa, adjunkt
         fredag, 13.00-13.45
         rom: 253

    BBN-SKS16-311 Svensk litteratur 1A
         Péter Mádl, dosent
         fredag, 14.30-15.15
         rom: 112

    BBN-SKA11-331 Interskandinavisk kommunikasjon
         Péter Ács, dosent
         mandag, 12.00-13.30
         rom: 245

    BBN-SKD16-204 Dansk 4A
         Anita Soós, adjunkt
         tirsdag, 10.00-11.30
         rom: 233

    BBN-SKN16-204 Norsk 4A
         Zsófia Domsa, adjunkt
         mandag, 10.00-11.30
         rom: 144

    BBN-SKS16-204 Svensk 4A
         Vanda Péteri, vitenskapelig assistent
         torsdag, 12.15-13.45
         rom: 152

    BBN-SKD16-205 Dansk 4B
         Carina Bagge Vestergaard, lektor
         onsdag, 10.00-11.30
         rom: 121

    BBN-SKN16-205 Norsk 4B
         Cecilie Hauglund, lektor
         tirsdag, 12.00-13.30
         rom: 121

    BBN-SKS16-205 Svensk 4B
         Ildikó Annus, vitenskapelig assistent
         tirsdag, 10.00-11.30
         rom: 124

    BBN-SKD16-206 Dansk 4C
         Carina Bagge Vestergaard, lektor
         torsdag, 12.00-13.30
         rom: 113

    BBN-SKN16-206 Norsk 4C
         Cecilie Hauglund, lektor
         onsdag, 13.30-15.00
         rom: 124

    BBN-SKS16-206 Svensk 4C
         Måns Wadensjö, lektor
         tirsdag, 12.00-13.30
         rom: 123

    BBN-SKD16-222 Dansk deskriptiv grammatikk 2A
         Péter Ács, dosent
         mandag, 16.30-17.15
         rom: 151

    BBN-SKN16-222 Norsk deskriptiv grammatikk 2A
         Ildikó Vaskó, dosent
         tirsdag, 14.00-14.45
         rom: 154

    BBN-SKS16-222 Svensk deskriptiv grammatikk 2A
         Vanda Péteri, vitenskapelig assistent
         torsdag, 10.30-11.15
         rom: 152

    BBN-SKD16-312 Dansk litteratur 2A
         Anita Soós, adjunkt
         mandag, 9.15-10.00
         rom: 113

    BBN-SKN16-312 Norsk litteratur 2A
         Zsófia Domsa, adjunkt
         torsdag, 12.00-12.45
         rom: 151

    BBN-SKS16-312 Svensk litteratur 2A
         Péter Mádl, dosent
         fredag, 14.30-15.15
         rom: 144

    BBN-SKA11-341 Nordisk litteratur- og idéhistorie A
         András Masát, professor
         tirsdag, 17.00-18.30
         rom: 151

    BBN-SKD16-313 Dansk litteratur 3A
         Anita Soós, adjunkt
         mandag, 11.00-11.45
         rom: 113

    BBN-SKN16-313 Norsk litteratur 3A
         Zsófia Domsa, adjunkt
         mandag, 12.00-12.45
         rom: 137

    BBN-SKS16-313 Svensk litteratur 3A
         Péter Mádl, dosent
         fredag, 13.00-13.45
         rom: 144

    BBN-SKA11-351 Nordisk kulturhistorie A
         Måns Wadensjö, lektor / Carina Bagge Vestergaard, lektor / Cecilie Hauglund, lektor
         torsdag, 16.00-17.30
         rom: 151

    BBN-SKD16-314 Dansk litteratur 4A
         Anita Soós, adjunkt
         mandag, 11.00-11.45
         rom: 113

    BBN-SKN16-314 Norsk litteratur 4A
         Zsófia Domsa, adjunkt
         mandag, 12.00-12.45
         rom: 122

    BBN-SKS16-314 Svensk litteratur 4A
         Péter Mádl, dosent
         fredag, 13.00-13.45
         rom: 112