INSTITUTT FOR SKANDINAVISKE SPRÅK OG LITTERATURER
M D S E