INSTITUTT FOR SKANDINAVISKE SPRÅK OG LITTERATURER
M D S ETimeplan for alle BA kurs
(vårsemesteret 2018/2019)

Grunnemner:

første semester

BBN-FLN11-101
Grunnkurs i lingvistikk

BBN-FLI11-101
Grunnkurs i litteraturvitenskap

BBN-SKD-101
Dansk 1A
         lærer: Gábor Csúr, PhD-student
         tid: tirsdag, 11.30-13.00
         rom: 245

BBN-SKN-101
Norsk 1A
         lærer: Nikolett Kovács, 0
         tid: tirsdag, 11.00-12.30
         rom: 151

BBN-SKS-101
Svensk 1A
         lærer: Péter Mádl, dosent
         tid: onsdag, 13.00-14.30
         rom: 144

BBN-SKD-102
Dansk 1B
         lærer: Gábor Csúr, PhD-student / Carina Bagge Vestergaard, lektor
         tid: tirsdag, 13.00-13.45 / onsdag, 14.30-15.15
         rom: 245 / 152

BBN-SKN-102
Norsk 1B
         lærer: Ildikó Vaskó, dosent / Cecilie Hauglund, lektor
         tid: tirsdag, 12.30-13.15 / fredag, 10.00-10.45
         rom: 151 / 137

BBN-SKS-102
Svensk 1B
         lærer: Péter Mádl, dosent / Ildikó Annus, vitenskapelig assistent
         tid: onsdag, 14.30-15.15 / fredag, 10.00-10.45
         rom: 144 / 151

BBN-SKD16-103
Dansk 1C
         lærer: Carina Bagge Vestergaard, lektor
         tid: onsdag, 13.00-14.30
         rom: 152

BBN-SKN16-103
Norsk 1C
         lærer: Cecilie Hauglund, lektor
         tid: fredag, 10.45-12.15
         rom: 137

BBN-SKS16-103
Svensk 1C
         lærer: Ildikó Annus, vitenskapelig assistent
         tid: fredag, 8.30-10.00
         rom: 151

BBN-SKD16-104
Dansk 1D
         lærer: Carina Bagge Vestergaard, lektor
         tid: torsdag, 10.30-12.00
         rom: 151

BBN-SKN16-104
Norsk 1D
         lærer: Cecilie Hauglund, lektor
         tid: onsdag, 13.00-14.30
         rom: 137

BBN-SKS16-104
Svensk 1D
         lærer: Måns Wadensjö, lektor
         tid: tirsdag, 14.00-15.30
         rom: 122

BBN-SKA-141
Nordisk historie 1.
         lærer: Ildikó Annus, vitenskapelig assistent
         tid: mandag, 12.00-12.45
         rom: 151

BBN-SKA-151
De nordiske landene 1.
         lærer: Ildikó Annus, vitenskapelig assistent
         tid: mandag, 13.00-13.45
         rom: 151

BBN-SKA16-211
Innføring i nordisk lingvistikk 1.
         lærer: Ildikó Vaskó, dosent
         tid: tirsdag, 9.30-11.00
         rom: 151

BBN-SKA11-301
Innføring i nordisk litteraturvitenskap 1.
         lærer: Zsófia Domsa, adjunkt
         tid: onsdag, 10.00-11.30
         rom: 151


andre semester

BBN-GER11-101
Germanske språk og kulturer
         lærer: Károly Manherz, professor / Zsófia Domsa, adjunkt
         tid: torsdag, 14.00-15.30 / onsdag, 11.15-12.00
         rom: A. ép. ea. / 151

BBN-SKD16-105
Dansk 2A
         lærer: Gábor Csúr, PhD-student
         tid: tirsdag, 11.30-13.00
         rom: 137

BBN-SKN16-105
Norsk 2A
         lærer: Nikolett Kovács, 0
         tid: tirsdag, 11.00-12.30
         rom: 151

BBN-SKS16-105
Svensk 2A
         lærer: Péter Mádl, dosent
         tid: onsdag, 13.00-14.30
         rom: 144

BBN-SKD16-106
Dansk 2B
         lærer: Gábor Csúr, PhD-student / Carina Bagge Vestergaard, lektor
         tid: tirsdag, 13.00-13.45 / onsdag, 13.00-13.45
         rom: 137 / 154

BBN-SKN16-106
Norsk 2B
         lærer: Nikolett Kovács, 0 / Cecilie Hauglund, lektor
         tid: tirsdag, 12.30-13.15 / torsdag, 9.00-9.45
         rom: 151 / 151

BBN-SKS16-106
Svensk 2B
         lærer: Péter Mádl, dosent / Ildikó Annus, vitenskapelig assistent
         tid: onsdag, 14.30-15.15 / fredag, 8.30-9.15
         rom: 144 / 151

BBN-SKD16-107
Dansk 2C
         lærer: Carina Bagge Vestergaard, lektor
         tid: onsdag, 13.45-15.15
         rom: 137

BBN-SKN16-107
Norsk 2C
         lærer: Cecilie Hauglund, lektor
         tid: torsdag, 9.45-11.15
         rom: 151

BBN-SKS16-107
Svensk 2C
         lærer: Ildikó Annus, vitenskapelig assistent
         tid: fredag, 9.15-10.45
         rom: 151

BBN-SKD16-108
Dansk 2D
         lærer: Carina Bagge Vestergaard, lektor
         tid: torsdag, 10.00-11.30
         rom: 154

BBN-SKN16-108
Norsk 2D
         lærer: Zsófia Domsa, adjunkt
         tid: mandag, 14.00-15.30
         rom: 151

BBN-SKS16-108
Svensk 2D
         lærer: Måns Wadensjö, lektor
         tid: torsdag, 12.00-13.30
         rom: 233

BBN-SKA-142
Nordisk historie 2.
         lærer: Ildikó Annus, vitenskapelig assistent
         tid: mandag, 11.00-11.45
         rom: 151

BBN-SKA-152
De nordiske landene 2.
         lærer: Ildikó Annus, vitenskapelig assistent
         tid: mandag, 12.00-12.45
         rom: 151

BBN-SKA18-212
Innføring i nordisk lingvistikk 2.
         lærer: Ildikó Vaskó, dosent
         tid: tirsdag, 9.30-11.00
         rom: 151

BBN-SKA18-302
Innføring i nordisk litteraturvitenskap 2.
         lærer: Zsófia Domsa, adjunkt
         tid: onsdag, 9.30-11.00
         rom: 151

BBN-SKD18-001
Grunnprøve (dansk)

BBN-SKN18-001
Grunnprøve (norsk)

BBN-SKS18-001
Grunnprøve (svensk)Fordypningsemner:


tredje semester

BBN-SKD16-201
Dansk 3A
         lærer: Anita Soós, adjunkt
         tid: tirsdag, 10.00-11.30
         rom: 153

BBN-SKN16-201
Norsk 3A
         lærer: Cecilie Hauglund, lektor
         tid: torsdag, 14.00-15.30
         rom: 154

BBN-SKS16-201
Svensk 3A
         lærer: Måns Wadensjö, lektor
         tid: onsdag, 12.30-14.00
         rom: 154

BBN-SKD16-202
Dansk 3B
         lærer: Carina Bagge Vestergaard, lektor
         tid: torsdag, 12.00-13.30
         rom: 113

BBN-SKN16-202
Norsk 3B
         lærer: Cecilie Hauglund, lektor
         tid: tirsdag, 12.00-13.30
         rom: 152

BBN-SKS16-202
Svensk 3B
         lærer: Vanda Péteri, vitenskapelig assistent
         tid: torsdag, 12.00-13.30
         rom: 123

BBN-SKD16-203
Dansk 3C
         lærer: Carina Bagge Vestergaard, lektor
         tid: onsdag, 10.00-11.30
         rom: 153

BBN-SKN16-203
Norsk 3C
         lærer: Zsófia Domsa, adjunkt
         tid: mandag, 10.00-11.30
         rom: 253

BBN-SKS16-203
Svensk 3C
         lærer: Vanda Péteri, vitenskapelig assistent
         tid: tirsdag, 8.30-10.00
         rom: 122

BBN-SKD16-221
Dansk deskriptiv grammatikk 1A
         lærer: Péter Ács, dosent
         tid: onsdag, 16.00-16.45
         rom: 151

BBN-SKN16-221
Norsk deskriptiv grammatikk 1A
         lærer: Ildikó Vaskó, dosent
         tid: tirsdag, 14.00-14.45
         rom: 154

BBN-SKS16-221
Svensk deskriptiv grammatikk 1A
         lærer: Vanda Péteri, vitenskapelig assistent
         tid: torsdag, 10.00-10.45
         rom: 121

BBN-SKD16-701
Dansk deskriptiv grammatikk 1B
         lærer: Péter Ács, dosent
         tid: onsdag, 16.45-17.30
         rom: 151

BBN-SKN16-701
Norsk deskriptiv grammatikk 1B
         lærer: Ildikó Vaskó, dosent
         tid: tirsdag, 14.45-15.30
         rom: 154

BBN-SKS16-701
Svensk deskriptiv grammatikk 1B
         lærer: Vanda Péteri, vitenskapelig assistent
         tid: torsdag, 10.45-11.30
         rom: 121

BBN-SKD16-311
Dansk litteratur 1A
         lærer: Anita Soós, adjunkt
         tid: mandag, 9.15-10.00
         rom: 113

BBN-SKN16-311
Norsk litteratur 1A
         lærer: Zsófia Domsa, adjunkt
         tid: fredag, 13.00-13.45
         rom: 253

BBN-SKS16-311
Svensk litteratur 1A
         lærer: Péter Mádl, dosent
         tid: fredag, 14.30-15.15
         rom: 112

BBN-SKD16-711
Dansk litteratur 1B
         lærer: Anita Soós, adjunkt
         tid: mandag, 10.00-10.45
         rom: 113

BBN-SKN16-711
Norsk litteratur 1B
         lærer: Zsófia Domsa, adjunkt
         tid: fredag, 13.45-14.30
         rom: 253

BBN-SKS16-711
Svensk litteratur 1B
         lærer: Péter Mádl, dosent
         tid: fredag, 15.15-16.00
         rom: 112

BBN-SKA11-331
Interskandinavisk kommunikasjon
         lærer: Péter Ács, dosent
         tid: mandag, 12.00-13.30
         rom: 245


fjerde semester

BBN-SKD16-204
Dansk 4A
         lærer: Anita Soós, adjunkt
         tid: tirsdag, 10.00-11.30
         rom: 233

BBN-SKN16-204
Norsk 4A
         lærer: Zsófia Domsa, adjunkt
         tid: mandag, 10.00-11.30
         rom: 144

BBN-SKS16-204
Svensk 4A
         lærer: Vanda Péteri, vitenskapelig assistent
         tid: torsdag, 12.15-13.45
         rom: 152

BBN-SKD16-205
Dansk 4B
         lærer: Carina Bagge Vestergaard, lektor
         tid: onsdag, 10.00-11.30
         rom: 121

BBN-SKN16-205
Norsk 4B
         lærer: Cecilie Hauglund, lektor
         tid: tirsdag, 12.00-13.30
         rom: 121

BBN-SKS16-205
Svensk 4B
         lærer: Ildikó Annus, vitenskapelig assistent
         tid: tirsdag, 10.00-11.30
         rom: 124

BBN-SKD16-206
Dansk 4C
         lærer: Carina Bagge Vestergaard, lektor
         tid: torsdag, 12.00-13.30
         rom: 113

BBN-SKN16-206
Norsk 4C
         lærer: Cecilie Hauglund, lektor
         tid: onsdag, 13.30-15.00
         rom: 124

BBN-SKS16-206
Svensk 4C
         lærer: Måns Wadensjö, lektor
         tid: tirsdag, 12.00-13.30
         rom: 123

BBN-SKD16-222
Dansk deskriptiv grammatikk 2A
         lærer: Péter Ács, dosent
         tid: mandag, 16.30-17.15
         rom: 151

BBN-SKN16-222
Norsk deskriptiv grammatikk 2A
         lærer: Ildikó Vaskó, dosent
         tid: tirsdag, 14.00-14.45
         rom: 154

BBN-SKS16-222
Svensk deskriptiv grammatikk 2A
         lærer: Vanda Péteri, vitenskapelig assistent
         tid: torsdag, 10.30-11.15
         rom: 152

BBN-SKD16-702
Dansk deskriptiv grammatikk 2B
         lærer: Péter Ács, dosent
         tid: mandag, 17.15-18.00
         rom: 151

BBN-SKN16-702
Norsk deskriptiv grammatikk 2B
         lærer: Ildikó Vaskó, dosent
         tid: tirsdag, 14.45-15.30
         rom: 154

BBN-SKS16-702
Svensk deskriptiv grammatikk 2B
         lærer: Vanda Péteri, vitenskapelig assistent
         tid: torsdag, 11.15-12.00
         rom: 152

BBN-SKD16-312
Dansk litteratur 2A
         lærer: Anita Soós, adjunkt
         tid: mandag, 9.15-10.00
         rom: 113

BBN-SKN16-312
Norsk litteratur 2A
         lærer: Zsófia Domsa, adjunkt
         tid: torsdag, 12.00-12.45
         rom: 151

BBN-SKS16-312
Svensk litteratur 2A
         lærer: Péter Mádl, dosent
         tid: fredag, 14.30-15.15
         rom: 144

BBN-SKD-712
Dansk litteratur 2B
         lærer: Anita Soós, adjunkt
         tid: mandag, 10.00-10.45
         rom: 113

BBN-SKN-712
Norsk litteratur 2B
         lærer: Zsófia Domsa, adjunkt
         tid: torsdag, 12.45-13.30
         rom: 151

BBN-SKS-712
Svensk litteratur 2B
         lærer: Péter Mádl, dosent
         tid: fredag, 15.15-16.00
         rom: 144

BBN-SKA11-341
Nordisk litteratur- og idéhistorie A
         lærer: András Masát, professor
         tid: tirsdag, 17.00-18.30
         rom: 151

BBN-SKA11-721
Nordisk litteratur- og idéhistorie B
         lærer: Anita Soós, adjunkt
         tid: tirsdag, 9.00-9.45
         rom:  137


femte semester

BBN-SKD16-741
Dansk 5A
         lærer: Gábor Csúr, PhD-student
         tid: torsdag, 14.00-15.30
         rom: 113

BBN-SKN16-741
Norsk 5A
         lærer: Ildikó Vaskó, dosent
         tid: mandag, 14.00-15.30
         rom: 253

BBN-SKS16-741
Svensk 5A
         lærer: Måns Wadensjö, lektor
         tid: tirsdag, 12.00-13.30
         rom: 123

BBN-SKD16-742
Dansk 5B
         lærer: Carina Bagge Vestergaard, lektor
         tid: tirsdag, 14.00-15.30
         rom: 113

BBN-SKN16-742
Norsk 5B
         lærer: Cecilie Hauglund, lektor
         tid: torsdag, 12.00-13.30
         rom: 152

BBN-SKS16-742
Svensk 5B
         lærer: Vanda Péteri, vitenskapelig assistent
         tid: torsdag, 8.30-10.00
         rom: 122

BBN-SKA16-231
Nordisk språkhistorie 1A
         lærer: Péter Ács, dosent
         tid: onsdag, 13.30-14.15
         rom: 151

BBN-SKA16-731
Nordisk språkhistorie 1B
         lærer: Péter Ács, dosent
         tid: onsdag, 14.15-15.00
         rom: 151

BBN-SKD16-313
Dansk litteratur 3A
         lærer: Anita Soós, adjunkt
         tid: mandag, 11.00-11.45
         rom: 113

BBN-SKN16-313
Norsk litteratur 3A
         lærer: Zsófia Domsa, adjunkt
         tid: mandag, 12.00-12.45
         rom: 137

BBN-SKS16-313
Svensk litteratur 3A
         lærer: Péter Mádl, dosent
         tid: fredag, 13.00-13.45
         rom: 144

BBN-SKD16-713
Dansk litteratur 3B
         lærer: Anita Soós, adjunkt
         tid: mandag, 11.45-12.30
         rom: 113

BBN-SKN16-713
Norsk litteratur 3B
         lærer: Zsófia Domsa, adjunkt
         tid: mandag, 12.45-13.30
         rom: 137

BBN-SKS16-713
Svensk litteratur 3B
         lærer: Péter Mádl, dosent
         tid: fredag, 13.45-14.30
         rom: 144

BBN-SKA11-351
Nordisk kulturhistorie A
         lærer: Måns Wadensjö, lektor / Carina Bagge Vestergaard, lektor / Cecilie Hauglund, lektor
         tid: torsdag, 16.00-17.30
         rom: 151


sjette semester

BBN-SKD16-751
Dansk 6A
         lærer: Carina Bagge Vestergaard, lektor
         tid: tirsdag, 12.00-13.30
         rom: 113

BBN-SKN16-751
Norsk 6A
         lærer: Cecilie Hauglund, lektor
         tid: tirsdag, 10.00-11.30
         rom: 113

BBN-SKS16-751
Svensk 6A
         lærer: Vanda Péteri, vitenskapelig assistent
         tid: fredag, 11.00-12.30
         rom: 122

BBN-SKD16-752
Dansk 6B
         lærer: Gábor Csúr, PhD-student
         tid: torsdag, 14.00-15.30
         rom: 113

BBN-SKN16-752
Norsk 6B
         lærer: Zsófia Domsa, adjunkt
         tid: onsdag, 13.00-14.30
         rom: 213

BBN-SKS16-752
Svensk 6B
         lærer: Måns Wadensjö, lektor
         tid: tirsdag, 10.00-11.30
         rom: 152

BBN-SKA16-232
Nordisk språkhistorie 2A
         lærer: Péter Ács, dosent
         tid: mandag, 14.00-14.45
         rom: 151

BBN-SKA11-732
Nordisk språkhistorie 2B
         lærer: Péter Ács, dosent
         tid: mandag, 14.45-15.30
         rom: 151

BBN-SKD16-314
Dansk litteratur 4A
         lærer: Anita Soós, adjunkt
         tid: mandag, 11.00-11.45
         rom: 113

BBN-SKN16-314
Norsk litteratur 4A
         lærer: Zsófia Domsa, adjunkt
         tid: mandag, 12.00-12.45
         rom: 122

BBN-SKS16-314
Svensk litteratur 4A
         lærer: Péter Mádl, dosent
         tid: fredag, 13.00-13.45
         rom: 112

BBN-SKD16-714
Dansk litteratur 4B
         lærer: Anita Soós, adjunkt
         tid: mandag, 11.45-12.30
         rom: 113

BBN-SKN16-714
Norsk litteratur 4B
         lærer: Zsófia Domsa, adjunkt
         tid: mandag, 12.45-13.30
         rom: 122

BBN-SKS16-714
Svensk litteratur 4B
         lærer: Péter Mádl, dosent
         tid: fredag, 13.45-14.30
         rom: 112

BBN-SKA16-361
Norrøn litteratur og kultur A
         lærer: Péter Ács, dosent
         tid: onsdag, 15.00-16.30
         rom: 151

BBN-SKD-901
Hovedoppgave (dansk)

BBN-SKN-901
Hovedoppgave (norsk)

BBN-SKS-901
Hovedoppgave (svensk)

BBN-SKD-902
Slutteksamen (dansk)

BBN-SKN-902
Slutteksamen (norsk)

BBN-SKS-902
Slutteksamen (svensk)