INSTITUTT FOR SKANDINAVISKE SPRÅK OG LITTERATURER
M D S EListe over alle BA kurs

Grunnemner:

første semester

BBN-XFI11-101 Filosofihistorie
BBN-FLN11-101 Grunnkurs i lingvistikk
BBN-FLI11-101 Grunnkurs i litteraturvitenskap
BBN-SKD-101 Dansk 1A
BBN-SKN-101 Norsk 1A
BBN-SKS-101 Svensk 1A
BBN-SKD-102 Dansk 1B
BBN-SKN-102 Norsk 1B
BBN-SKS-102 Svensk 1B
BBN-SKD16-103 Dansk 1C
BBN-SKN16-103 Norsk 1C
BBN-SKS16-103 Svensk 1C
BBN-SKD16-104 Dansk 1D
BBN-SKN16-104 Norsk 1D
BBN-SKS16-104 Svensk 1D
BBN-SKA-141 Nordisk historie 1.
BBN-SKA-151 De nordiske landene 1.
BBN-SKA16-211 Innføring i nordisk lingvistikk 1.
BBN-SKA11-301 Innføring i nordisk litteraturvitenskap 1.

andre semester

BBN-GER11-101 Germanske språk og kulturer
BBN-SKD16-105 Dansk 2A
BBN-SKN16-105 Norsk 2A
BBN-SKS16-105 Svensk 2A
BBN-SKD16-106 Dansk 2B
BBN-SKN16-106 Norsk 2B
BBN-SKS16-106 Svensk 2B
BBN-SKD16-107 Dansk 2C
BBN-SKN16-107 Norsk 2C
BBN-SKS16-107 Svensk 2C
BBN-SKD16-108 Dansk 2D
BBN-SKN16-108 Norsk 2D
BBN-SKS16-108 Svensk 2D
BBN-SKA-142 Nordisk historie 2.
BBN-SKA-152 De nordiske landene 2.
BBN-SKA18-212 Innføring i nordisk lingvistikk 2.
BBN-SKA18-302 Innføring i nordisk litteraturvitenskap 2.
BBN-SKD18-001 Grunnprøve (dansk)
BBN-SKN18-001 Grunnprøve (norsk)
BBN-SKS18-001 Grunnprøve (svensk)


Fordypningsemner:

tredje semester

BBN-SKD16-201 Dansk 3A
BBN-SKN16-201 Norsk 3A
BBN-SKS16-201 Svensk 3A
BBN-SKD16-202 Dansk 3B
BBN-SKN16-202 Norsk 3B
BBN-SKS16-202 Svensk 3B
BBN-SKD16-203 Dansk 3C
BBN-SKN16-203 Norsk 3C
BBN-SKS16-203 Svensk 3C
BBN-SKD16-221 Dansk deskriptiv grammatikk 1A
BBN-SKN16-221 Norsk deskriptiv grammatikk 1A
BBN-SKS16-221 Svensk deskriptiv grammatikk 1A
BBN-SKD16-701 Dansk deskriptiv grammatikk 1B
BBN-SKN16-701 Norsk deskriptiv grammatikk 1B
BBN-SKS16-701 Svensk deskriptiv grammatikk 1B
BBN-SKD16-311 Dansk litteratur 1A
BBN-SKN16-311 Norsk litteratur 1A
BBN-SKS16-311 Svensk litteratur 1A
BBN-SKD16-711 Dansk litteratur 1B
BBN-SKN16-711 Norsk litteratur 1B
BBN-SKS16-711 Svensk litteratur 1B
BBN-SKA11-331 Interskandinavisk kommunikasjon

fjerde semester

BBN-SKD16-204 Dansk 4A
BBN-SKN16-204 Norsk 4A
BBN-SKS16-204 Svensk 4A
BBN-SKD16-205 Dansk 4B
BBN-SKN16-205 Norsk 4B
BBN-SKS16-205 Svensk 4B
BBN-SKD16-206 Dansk 4C
BBN-SKN16-206 Norsk 4C
BBN-SKS16-206 Svensk 4C
BBN-SKD16-222 Dansk deskriptiv grammatikk 2A
BBN-SKN16-222 Norsk deskriptiv grammatikk 2A
BBN-SKS16-222 Svensk deskriptiv grammatikk 2A
BBN-SKD16-702 Dansk deskriptiv grammatikk 2B
BBN-SKN16-702 Norsk deskriptiv grammatikk 2B
BBN-SKS16-702 Svensk deskriptiv grammatikk 2B
BBN-SKD16-312 Dansk litteratur 2A
BBN-SKN16-312 Norsk litteratur 2A
BBN-SKS16-312 Svensk litteratur 2A
BBN-SKD-712 Dansk litteratur 2B
BBN-SKN-712 Norsk litteratur 2B
BBN-SKS-712 Svensk litteratur 2B
BBN-SKA11-341 Nordisk litteratur- og idéhistorie A
BBN-SKA11-721 Nordisk litteratur- og idéhistorie B

femte semester

BBN-SKD16-741 Dansk 5A
BBN-SKN16-741 Norsk 5A
BBN-SKS16-741 Svensk 5A
BBN-SKD16-742 Dansk 5B
BBN-SKN16-742 Norsk 5B
BBN-SKS16-742 Svensk 5B
BBN-SKA16-231 Nordisk språkhistorie 1A
BBN-SKA16-731 Nordisk språkhistorie 1B
BBN-SKD16-313 Dansk litteratur 3A
BBN-SKN16-313 Norsk litteratur 3A
BBN-SKS16-313 Svensk litteratur 3A
BBN-SKD16-713 Dansk litteratur 3B
BBN-SKN16-713 Norsk litteratur 3B
BBN-SKS16-713 Svensk litteratur 3B
BBN-SKA11-351 Nordisk kulturhistorie A

sjette semester

BBN-SKD16-751 Dansk 6A
BBN-SKN16-751 Norsk 6A
BBN-SKS16-751 Svensk 6A
BBN-SKD16-752 Dansk 6B
BBN-SKN16-752 Norsk 6B
BBN-SKS16-752 Svensk 6B
BBN-SKA16-232 Nordisk språkhistorie 2A
BBN-SKA11-732 Nordisk språkhistorie 2B
BBN-SKD16-314 Dansk litteratur 4A
BBN-SKN16-314 Norsk litteratur 4A
BBN-SKS16-314 Svensk litteratur 4A
BBN-SKD16-714 Dansk litteratur 4B
BBN-SKN16-714 Norsk litteratur 4B
BBN-SKS16-714 Svensk litteratur 4B
BBN-SKA16-361 Norrøn litteratur og kultur A
BBN-SKD-901 Hovedoppgave (dansk)
BBN-SKN-901 Hovedoppgave (norsk)
BBN-SKS-901 Hovedoppgave (svensk)
BBN-SKD-902 Slutteksamen (dansk)
BBN-SKN-902 Slutteksamen (norsk)
BBN-SKS-902 Slutteksamen (svensk)