INSTITUTT FOR SKANDINAVISKE SPRÅK OG LITTERATURER
M D S EListe over alle MA kurs
første semester

BMA-SKAD16-111 Den nordiske litteraturvitenskapens metodologi (f) FI
BMA-SKAD-112 Den nordiske litteraturvitenskapens metodologi (s)
BMA-SKAD16-113 Den nordiske språkvitenskapens metodologi (f) FI
BMA-SKAD-114 Den nordiske språkvitenskapens metodologi (s)
BMA-SKAD-115 nor KK
BMA-SKAD-116 nor KK
BMA-SKAD-117 nor KK
BMA-SKSD-125 Svensk 1
BMA-SKND-125 Norsk 1
BMA-SKDD-125 Dansk 1
BMA-SKAD17-127 Nordisk kulturhistorie (f) FI
X Nordisk kulturhistorie (s) FI
BMA-SKAD16-131 Norrøn litteratur (f)
BMA-SKAD16-132 Norrøn litteratur (s)
BMA-SKAD16-135 Interskandinavisk kommunikasjon 1 FI

andre semester

BMA-SKAD-217 nor KK
BMA-SKAD-220 nor KK
BMA-SKAD-221 Komparativ nordisk litteraturhistorie (f)
BMA-SKAD-222 Komparativ nordisk litteraturhistorie (s)
BMA-SKAD16-223 Nordisk språkhistorie (f)
BMA-SKAD-224 Nordisk språkhistorie (s) FI
BMA-SKDD-225 Dansk 2
BMA-SKND-225 Norsk 2
BMA-SKSD-225 Svensk 2
BMA-SKDD-226 nor KK
BMA-SKND-226 nor KK
BMA-SKSD-226 nor KK
BMA-SKDD16-229 Dansk litteratur 1 (f)
BMA-SKDD16-230 Dansk litteratur 1 (s)
BMA-SKND16-229 Norsk litteratur 1 (f)
BMA-SKND16-230 Norsk litteratur 1 (s)
BMA-SKSD16-229 Svensk litteratur 1 (f)
BMA-SKSD16-230 Svensk litteratur 1 (s)
BMA-SKDD-231 Dansk deskriptiv grammatikk (f)
BMA-SKDD-232 Dansk deskriptiv grammatikk (s)
BMA-SKND-231 Norsk deskriptiv grammatikk (f)
BMA-SKND-232 Norsk deskriptiv grammatikk (s)
BMA-SKSD-231 Svensk deskriptiv grammatikk (f)
BMA-SKSD-232 Svensk deskriptiv grammatikk (s)
BMA-SKAD-245 nor KK

tredje semester

BMA-SKAD17-240 Edisjon - fra den strukturerte teksten til leseren
BMA-SKDD-325 Dansk 3
BMA-SKND-325 Norsk 3
BMA-SKSD-325 Svensk 3
BMA-SKDD16-331 Dansk litteratur 2 (f)
BMA-SKDD16-332 Dansk litteratur 2 (s)
BMA-SKND16-331 Norsk litteratur 2 (f)
BMA-SKND-326 nor KK
BMA-SKDD-326 nor KK
BMA-SKSD-326 nor KK
BMA-SKND16-332 Norsk litteratur 2 (s)
BMA-SKSD16-331 Svensk litteratur 2 (f)
BMA-SKSD16-332 Svensk litteratur 2 (s)
BMA-SKAD16-334 Veiledningsseminar for hovedfagsavhandling 1
BMA-SKAD-336 Valgfritt litteraturkurs 1 (f) FI
BMA-SKAD-337 Valgfritt litteraturkurs 1 (s) FI
BMA-SKAD-338 Valgfritt kurs i deskriptiv grammatikk 1 (f) FI
BMA-SKAD-339 Valgfritt kurs i deskriptiv grammatikk 1 (s) FI
BMA-SKAD17-344 Valgfritt spesialkurs FI

fjerde semester

BMA-SKDD-425 Dansk 4 FI
BMA-SKND-425 Norsk 4 FI
BMA-SKSD-425 Svensk 4 FI
BMA-SKAD-434 Veiledningsseminar for hovedfagsavhandling 2
BMA-SKAD-422 nor KK
BMA-SKDD-426 nor KK
BMA-SKND-426 nor KK
BMA-SKSD-426 nor KK
BMA-SKAD-430 nor KK