INSTITUTT FOR SKANDINAVISKE SPRÅK OG LITTERATURER
M D S EDet skandinaviske instituttet tilbyr forskerutdanning i litteraturvitenskap (dansk, norsk, svensk litteratur) og språkvitenskap (dansk, norsk, svensk lingvistikk).
Utdanningen tar sikte på å utdanne eksperter (framtidige l