INSTITUTIONEN FÖR SKANDINAVISKA SPRÅK OCH LITTERATURER
M D N EStudentrepresentanterna i skandinavistik svarar för studenternas rätt och ser till att arbetet mellan studenter och lärare fungerar på bästa sätt.

Studenternas representanter deltar i lärarmötena, där de, tillsammans med lärarna, kan diskutera frågorna kring undervisningen samt erfarenheter eller problem som är viktiga för studenterna. De ställer studenternas frågor till lärarkåren, ger förslag till utveckling av undervisningen samt utvärderar lärarnas och studenternas verksamhet.

Studentrepresentanterna:
Mátyás Gábor Major (danska)
Barbara Simon (svenska)
Gergő Szamosvári (norska)