INSTITUTIONEN FÖR SKANDINAVISKA SPRÅK OCH LITTERATURER
M D N EInstitutionen för skandinaviska språk och litteraturer
H-1088 Budapest, Rákóczi út 5.

Telnr: +36 1 485 52 00/4337

Faxnr: +36 1 460 4409

E-post: skandinavisztika@btk.elte.hu

Samtliga kontaktuppgifter till institutionens lärare finns på deras egna sidor.