INSTITUTIONEN FÖR SKANDINAVISKA SPRÅK OCH LITTERATURER
M D N EHungarian Association for Scandinavian Studies (HASS) är en ideell förening som bildades av lärare och studenter på Skandinaviska institutionen vid ELTE Universitet år 1992. Målet är främst att stödja undervisningen i skandinaviska språk, forskningen av skandinaviska språk och litteraturer, samt att sprida kännedom om skandinavisk kultur.

För att uppnå dessa mål är föreningen i behov av sponsorer. Under dessa år har HASS stött undervisningen i skandinaviska språk, startat litterära och lingvistiska forskningsprojekt, arrangerat kongresser, samt stött utgivningen av läroböcker, ordböcker och vetenskapliga publikationer.
Stöd och sponsring:
För att kunna fortsätta vår verksamhet är föreningen i behov av ekonomiskt stöd. Vi är tacksamma för alla bidrag som både privatpersoner och företagare kan skänka oss. Alla typer av donationer är välkomna!
Kontakt:
Postadress: Hungarian Association for Scandinavian Studies
1088 Budapest
Rákóczi út 5. I./113.
Telnr: +36 1 485 52 00/4313
Faxnr: +36 1 460 4409
E-postadress: mtsc@ludens.elte.hu