INSTITUTIONEN FÖR SKANDINAVISKA SPRÅK OCH LITTERATURER
M D N Eläsåret 2018/2019

2019-04-17 (onsdag)
• påsklovets första dag

2019-04-23 (tisdag)
• påsklovets sista dag

2019-05-10 (fredag)
• Pázmány-dagen (ingen undervisning)

2019-05-17 (fredag)
• vårterminens sista dag

2019-05-20 (måndag)
• vårtentamenperiodens första dag

2019-07-05 (fredag)
• vårtentamenperiodens sista dag