INSTITUTIONEN FÖR SKANDINAVISKA SPRÅK OCH LITTERATURER
M D N EPå Institutionen för skandinaviska språk och litteraturer vid ELTE Universitetet kan studenterna erhålla kunskaper om och färdigheter i de tre kontinentala skandinaviska ländernas språk, litteraturer och kultur.

Vissa årskurser deltar i den traditionella femåriga utbildningen, men de studenter som började sina studier hösten 2006 eller senare studerar enligt det europaanpassade, treåriga BA-systemet. Den här utbildningen kommer att utökas med en tvåårig magisternivå inom kort.

Forskarutbildningen ger möjlighet till fördjupade kunskaper om skandinavisk litteratur eller skandinavisk språkvetenskap (utbildningarna erbjuds av Litteraturvetenskapliga doktorandskolan, Program i skandinavisk litteratur, samt Språkvetenskapliga doktorandskolan, Program i germanistik).

Eftersom institutionen är ensam i Ungern om att erbjuda universitetsutbildning i skandinavisk filologi lägger vi stor vikt vid såväl undervisnings- och forskningsarbetet som kulturförmedling.

Vi hoppas att du hittar alla informationer om institutionen som du är intresserad av. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.

Studenter från utlandet kan hitta information här.