INSTITUTIONEN FÖR SKANDINAVISKA SPRÅK OCH LITTERATURER
M D N Esekreterare: Ágnes Oláh

sekretariat: Rákóczi út 5., II/254.

telnr: +36 1 485 52 00/4337

faxnr: +36 1 460 4409

e-post: skandinavisztika@btk.elte.hu