INSTITUTIONEN FÖR SKANDINAVISKA SPRÅK OCH LITTERATURER
M D N EDen största delen av institutionens boksamling utgörs av danska, norska och svenska skönlitterära, litteraturvetenskapliga och litteraturhistoriska samt språkvetenskapliga verk, och en mindre del består av en isländsk samling, samt ordböcker, uppslagsböcker, verk om allmän realiakunskap, och en del litterära och språkvetenskapliga skandinaviska tidskrifter.

Den största delen av boksamlingen finns på Germanistiska institutionens bibliotek, och en mindre del finns på institutionen. Boksamlingen är offentlig och öppen för alla, men den är främst avsedd för skandinavistikens personal och studenter.

Låneregler:

En del av boksamlingen (referensmaterial, uppslagsverk, tidskrifter osv.) kan inte lånas hem. För användning av dessa behöver man inte registrera sig. För att låna hem böcker krävs det däremot ett lånekort, som universitetets lärare och studenter får gratis.
Antalet tillåtna samtidiga lån för skandinaviska institutionens doktorander är högst 12 st. böcker, för alla andra låntagare 5 st.

Lånetid och omlån
Lånetiden för Skandinaviska institutionens doktorander är 6 månader. För studenter (och andra låntagare) är lånetiden normalt fyra veckor. Böcker och andra media, som det inte är kö på, kan lånas om högst en gång.

Återlämning, försenat lån, skadat material
Den låntagare som inte har återlämnat böckerna i tid är spärrad att låna. För borttappat eller skadat material ska låntagaren betala ersättning.