INSTITUTIONEN FÖR SKANDINAVISKA SPRÅK OCH LITTERATURER
M D N EIldikó Annus
assistent
arbetsrum: Rákóczi út 5., H-1088 Budapest, rum I/106.
telefon: 0036 1 485 5200/4337
e-mail: annus.ildiko@btk.elte.hu
Undervisning:
   skandinavisk historia
   skandinavisk kulturhistoria
   svenska som främmande språk
   svensk deskriptiv lingvistik
Forskning
   svensk litteratur
Mottagningstid:
   onsdag 10.00-11.30
Kurser (vårterminen läsåret 2018/2019)
BA:
BBN-SKS16-106 Svenska 2B (onsdag, 14.30-15.15, 144)
BBN-SKS16-107 Svenska 2C (fredag, 9.15-10.45, 151)
BBN-SKA-142 Nordisk historia 2. (måndag, 11.00-11.45, 151)
BBN-SKA-152 De nordiska länderna 2. (måndag, 12.00-12.45, 151)
BBN-SKS16-205 Svenska 4B (tisdag, 10.00-11.30, 124)
MA:
BMA-SKSD-225 Svenska 2 (onsdag, 10.00-11.30, 152)
specialkurser:
BBV-036.151 swe (måndag, 13.30-15.00, 122)
BBV-036.208 swe (torsdag, 8.30-10.00, 153)