INSTITUTIONEN FÖR SKANDINAVISKA SPRÅK OCH LITTERATURER
M D N EPéter Ács
docent
arbetsrum: Rákóczi út 5., H-1088 Budapest, rum I/110.
telefon: 0036 1 485 5200/4342
e-mail: acs.peter@btk.elte.hu
Undervisning:
   skandinavisk lingvistik, dansk deskriptiv lingvistik
   skandinavisk språkhistoria
   fornnordisk litteratur
Forskning
   dansk fonologi, interskandinavisk kommunikation
   dansk lexikografi
Mottagningstid:
   onsdag 15.00-16.00
Kurser (vårterminen läsåret 2018/2019)
BA:
BBN-SKD16-222 Dansk deskriptiv grammatik 2A (måndag, 16.30-17.15, 151)
BBN-SKD16-702 Dansk deskriptiv grammatik 2B (måndag, 17.15-18.00, 151)
BBN-SKA16-232 Nordisk språkhistoria 2A (måndag, 14.00-14.45, 151)
BBN-SKA11-732 Nordisk språkhistoria 2B (måndag, 14.45-15.30, 151)
BBN-SKA16-361 Fornnordisk litteratur och kultur A (onsdag, 15.00-16.30, 151)
MA:
BMA-SKAD16-223 Nordisk språkhistoria (f) (torsdag, 12.00-12.45, 153)
BMA-SKAD-224 Nordisk språkhistoria (s) (torsdag, 12.45-13.30, 153)
BMA-SKDD-231 Dansk deskriptiv grammatik (f) (onsdag, 17.00-17.45, 113)
BMA-SKDD-232 Dansk deskriptiv grammatik (s) (onsdag, 17.45-18.30, 113)
specialkurser:
BBV-036.153 swe (torsdag, 14.00-15.30, 151)