INSTITUTIONEN FÖR SKANDINAVISKA SPRÅK OCH LITTERATURER
M D N ECarina Bagge
lektor
arbetsrum: Rákóczi út 5., H-1088 Budapest, rum I/107.
telefon: 0036 1 485 5200/4338
e-mail: carina.bagge@btk.elte.hu
Undervisning:
   danska som främmande språk
   skandinavisk kulturhistoria
Mottagningstid:
   tisdag 11.00-12.00
Kurser (vårterminen läsåret 2018/2019)
BA:
BBN-SKD16-106 Danska 2B (tisdag, 13.00-13.45, 137)
BBN-SKD16-107 Danska 2C (onsdag, 13.45-15.15, 137)
BBN-SKD16-108 Danska 2D (torsdag, 10.00-11.30, 154)
BBN-SKD16-205 Danska 4B (onsdag, 10.00-11.30, 121)
BBN-SKD16-206 Danska 4C (torsdag, 12.00-13.30, 113)
BBN-SKD16-751 Danska 6A (tisdag, 12.00-13.30, 113)
MA:
BMA-SKDD-225 Danska 2 (tisdag, 14.00-15.30, 107)