INSTITUTIONEN FÖR SKANDINAVISKA SPRÅK OCH LITTERATURER
M D N EZsófia Domsa
universitetsadjunkt
arbetsrum: Rákóczi út 5., H-1088 Budapest, rum I/109.
telefon: 0036 1 485 5200/4341
e-mail: domsa.zsofia@btk.elte.hu
Undervisning:
   norsk litteratur
   skandinaviska litteraturer
Forskning
   norsk litteratur
Mottagningstid:
   torsdag 8.30-10.00
Kurser (vårterminen läsåret 2018/2019)
BA:
BBN-GER11-101 Germanska språk och kulturer (torsdag, 14.00-15.30, A. ép. ea.)
BBN-SKN16-108 Norska 2D (måndag, 14.00-15.30, 151)
BBN-SKA18-302 Införing i nordisk litteraturvetenskap 2. (onsdag, 9.30-11.00, 151)
BBN-SKN16-204 Norska 4A (måndag, 10.00-11.30, 144)
BBN-SKN16-312 Norsk litteratur 2A (torsdag, 12.00-12.45, 151)
BBN-SKN-712 Norsk litteratur 2B (torsdag, 12.45-13.30, 151)
BBN-SKN16-752 Norska 6B (onsdag, 13.00-14.30, 213)
BBN-SKN16-314 Norsk litteratur 4A (måndag, 12.00-12.45, 122)
BBN-SKN16-714 Norsk litteratur 4B (måndag, 12.45-13.30, 122)
MA:
BMA-SKND-225 Norska 2 (onsdag, 10.00-11.30, 109)
BMA-SKND-425 Norska 4 (onsdag, 10.00-11.30, 123)
specialkurser:
BBV-036.153 swe (torsdag, 14.00-15.30, 151)