INSTITUTIONEN FÖR SKANDINAVISKA SPRÅK OCH LITTERATURER
M D N EAndrás Masát
professor emeritus
arbetsrum: Rákóczi út 5., H-1088 Budapest, rum I/137.
telefon: 0036 1 485 5200/4340
e-mail: masat.andras@gmail.com
Undervisning:
   skandinaviska litteraturer
   norsk litteratur
Forskning
   skandinaviska litteraturer
   norsk litteratur (främst nynorsk)
Mottagningstid:
Kurser (vårterminen läsåret 2018/2019)
BA:
BBN-SKA11-341 Nordisk litteratur- och idéhistoria A (tisdag, 17.00-18.30, 151)