INSTITUTIONEN FÖR SKANDINAVISKA SPRÅK OCH LITTERATURER
M D N EPéter Mádl
docent
institutionschef
arbetsrum: Rákóczi út 5., H-1088 Budapest, rum I/105.
telefon: 0036 1 485 5200/4313
e-mail: madl.peter@btk.elte.hu
Undervisning:
   svensk litteratur
   skandinaviska litteraturer
   svenska som främmande språk
Forskning
   svensk litteratur
   mottagandet av skandinavisk litteratur i Ungern
   svensk lexikologi
Mottagningstid:
   onsdag 12.15-13.00
   onsdag 15.15-16.00
Kurser (vårterminen läsåret 2018/2019)
BA:
BBN-SKS16-105 Svenska 2A (onsdag, 13.00-14.30, 144)
BBN-SKS16-106 Svenska 2B (onsdag, 14.30-15.15, 144)
BBN-SKS16-312 Svensk litteratur 2A (fredag, 14.30-15.15, 144)
BBN-SKS-712 Svensk litteratur 2B (fredag, 15.15-16.00, 144)
BBN-SKS16-314 Svensk litteratur 4A (fredag, 13.00-13.45, 112)
BBN-SKS16-714 Svensk litteratur 4B (fredag, 13.45-14.30, 112)
MA:
BMA-SKAD-245 swe (onsdag, 16.00-18.15,  105)
BMA-SKSD16-331 Svensk litteratur 2 (f) (fredag, 11.30-12.15, 105)
BMA-SKSD16-332 Svensk litteratur 2 (s) (fredag, 12.15-13.00, 105)
specialkurser:
BBV-036.148 Svensk lexikologi (onsdag, 16.00-17.30, 105)