INSTITUTIONEN FÖR SKANDINAVISKA SPRÅK OCH LITTERATURER
M D N ECecilie Hauglund
lektor
arbetsrum: Rákóczi út 5., H-1088 Budapest, rum I/109.
telefon: 0036 1 485 5200/4341
e-mail: ceciliehauglund@hotmail.com
Undervisning:
   norska som främmande språk
   skandinavisk kulturhistoria
Mottagningstid:
   onsdag 12.00-13.00
Kurser (vårterminen läsåret 2018/2019)
BA:
BBN-SKN16-106 Norska 2B (tisdag, 12.30-13.15, 151)
BBN-SKN16-107 Norska 2C (torsdag, 9.45-11.15, 151)
BBN-SKN16-205 Norska 4B (tisdag, 12.00-13.30, 121)
BBN-SKN16-206 Norska 4C (onsdag, 13.30-15.00, 124)
BBN-SKN16-751 Norska 6A (tisdag, 10.00-11.30, 113)
MA:
BMA-SKND-225 Norska 2 (onsdag, 10.00-11.30, 109)
BMA-SKND-425 Norska 4 (onsdag, 10.00-11.30, 123)