INSTITUTIONEN FÖR SKANDINAVISKA SPRÅK OCH LITTERATURER
M D N EVanda Péteri
assistent
arbetsrum: Rákóczi út 5., H-1088 Budapest, rum I/106.
telefon: 0036 1 485 5200/4337
e-mail: peteri.vanda@btk.elte.hu
Undervisning:
   svenska som främmande språk
   svensk deskriptiv lingvistik
   skandinavisk kulturhistoria
Forskning
   svensk deskriptiv lingvistik
Mottagningstid:
   onsdag 10.30-12.00
Kurser (vårterminen läsåret 2018/2019)
BA:
BBN-SKS16-204 Svenska 4A (torsdag, 12.15-13.45, 152)
BBN-SKS16-222 Svensk deskriptiv grammatik 2A (torsdag, 10.30-11.15, 152)
BBN-SKS16-702 Svensk deskriptiv grammatik 2B (torsdag, 11.15-12.00, 152)
BBN-SKS16-751 Svenska 6A (fredag, 11.00-12.30, 122)
MA:
BMA-SKAD-220 swe (tisdag, 10.00-11.30, 135)
BMA-SKSD-226 swe (onsdag, 8.30-10.00, 239)
BMA-SKSD-231 Svensk deskriptiv grammatik (f) (fredag, 9.00-9.45, 122)
BMA-SKSD-232 Svensk deskriptiv grammatik (s) (fredag, 9.45-10.30, 122)
BMA-SKSD-425 Svenska 4 (onsdag, 10.00-11.30, 152)