INSTITUTIONEN FÖR SKANDINAVISKA SPRÅK OCH LITTERATURER
M D N EAnita Soós
universitetsadjunkt
arbetsrum: Rákóczi út 5., H-1088 Budapest, rum I/107.
telefon: 0036 1 485 5200/4338
e-mail: soos.anita@btk.elte.hu
Undervisning:
   dansk litteratur
   danska som främmande språk
Forskning
   dansk litteratur
Mottagningstid:
   tisdag 13.30-14.30
Kurser (vårterminen läsåret 2018/2019)
BA:
BBN-SKD16-204 Danska 4A (tisdag, 10.00-11.30, 233)
BBN-SKD16-312 Dansk litteratur 2A (måndag, 9.15-10.00, 113)
BBN-SKD-712 Dansk litteratur 2B (måndag, 10.00-10.45, 113)
BBN-SKA11-721 Nordisk litteratur- och idéhistoria B (tisdag, 9.00-9.45,  137)
BBN-SKD16-314 Dansk litteratur 4A (måndag, 11.00-11.45, 113)
BBN-SKD16-714 Dansk litteratur 4B (måndag, 11.45-12.30, 113)
MA:
BMA-SKAD-221 Komparativ nordisk litteraturhistoria (s) (måndag, 13.00-13.45, 113)
BMA-SKAD-222 Komparativ nordisk litteraturhistoria (s) (måndag, 13.45-14.30, 113)
BMA-SKDD-225 Danska 2 (tisdag, 14.00-15.30, 107)
BMA-SKDD-226 swe (onsdag, 10.45-12.15,  107)
BMA-SKDD16-229 Dansk litteratur 1 (f) (tisdag, 12.00-12.45, 107)
BMA-SKDD16-230 Dansk litteratur 1 (s) (tisdag, 12.45-13.30, 107)
BMA-SKND16-229 Norsk litteratur 1 (f) (tisdag, 12.00-12.45, 113)
BMA-SKND16-230 Norsk litteratur 1 (s) (tisdag, 12.45-13.30, 113)