INSTITUTIONEN FÖR SKANDINAVISKA SPRÅK OCH LITTERATURER
M D N EMåns Wadensjö
lektor
arbetsrum: Rákóczi út 5., H-1088 Budapest, rum I/106.
telefon: 0036 1 485 5200/4337
e-mail: mans.wadensjo@gmail.com
Undervisning:
   svenska som främmande språk
   skandinavisk kulturhistoria
Mottagningstid:
   onsdag 14.30-16.00
Kurser (vårterminen läsåret 2018/2019)
BA:
BBN-SKS16-108 Svenska 2D (torsdag, 12.00-13.30, 233)
BBN-SKS16-206 Svenska 4C (tisdag, 12.00-13.30, 123)
BBN-SKS16-752 Svenska 6B (tisdag, 10.00-11.30, 152)
MA:
BMA-SKSD-225 Svenska 2 (onsdag, 10.00-11.30, 152)
BMA-SKSD-425 Svenska 4 (onsdag, 10.00-11.30, 152)