INSTITUTIONEN FÖR SKANDINAVISKA SPRÅK OCH LITTERATURER
M D N EIldikó Vaskó
docent
arbetsrum: Rákóczi út 5., H-1088 Budapest, rum I/109.
telefon: 0036 1 485 5200/4341
e-mail: vasko.ildiko@btk.elte.hu
Undervisning:
   norska som främmande språk
   norsk deskriptiv lingvistik
Forskning
   norsk deskriptiv lingvistik
Mottagningstid:
   onsdag 12.30-14.00
Kurser (vårterminen läsåret 2018/2019)
BA:
BBN-SKA18-212 Införing i nordisk lingvistik 2. (tisdag, 9.30-11.00, 151)
BBN-SKN16-222 Norsk deskriptiv grammatik 2A (tisdag, 14.00-14.45, 154)
BBN-SKN16-702 Norsk deskriptiv grammatik 2B (tisdag, 14.45-15.30, 154)
MA:
BMA-SKAD-217 swe (onsdag, 14.00-15.30,  154)
BMA-SKND-226 swe (onsdag, 18.00-19.30,  109)
BMA-SKND-231 Norsk deskriptiv grammatik (f) (onsdag, 16.00-16.45, 154)
BMA-SKND-232 Norsk deskriptiv grammatik (s) (onsdag, 16.45-17.30, 154)
specialkurser:
BBV-036.157 swe (tisdag, 16.00-17.30, 154)